autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
To nejhezčí ze zemí Beneluxu, Lucemburska, Belgie i Holandska. Metropole všech tří zemí, starobylá malebná města i moderní přístavní velkoměsto Rotterdam, památky na seznamu UNESCO, skvělá díla nizozemských mistrů a van Gogha, místní tradice, větrné mlýny, romantické grachty, brusírny diamantů, zajímavosti z gastronomie a místní piva i pověstný tradiční sýrový trh.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 5x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 5x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, případnou pobytovou taxu, cesty lodí a MHD, fakult. akce a vstupné (150 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.500 Kč za 1lůž. pokoj
660 Kč za 1x večeře
570 Kč za zálohu na vstup do Rijksmuzea
550 Kč za zálohu na vstup do muzea Vincenta van Gogha
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
památník bitvy u Waterloo - Královská obrazárna v Bruselu - bazilika Svaté Krve v Bruggách - výstava barokních vlámských mistrů - slavnost vážení sýrů v Alkmaaru - lázně Sheveningen - skanzen Zaanse Schans - projížďka lodí po grachtech v Amsterdamu
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-165
30.5 - 5.6.2022
6
Praha a další níže
12 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin ( Plzeň a po trase), přes Německo do Lucemburska: LUCEMBURK, hlavní město velkovévodství s katedrálou, paláci a slavnými mosty, cesta na ubytování v Belgii

2. den: Belgie: slavné evropské bojiště z r. 1815, památník bitvy u Waterloo, přejezd do BRUSELU, historické centrum s náměstím Grote Markt (UNESCO), katedrála, Královský palác, gotická radnice, socha sv. Michala – patrona Bruselu a „čurající chlapeček“, cechovní domy, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, individuálně volno k návštěvě světoznámých muzeí a Královské obrazárny (Rubens, Cranach, Breugel, Rembrandt), popř. indiv. návštěva komplexu Atomium nebo botanická zahrada, ochutnáte belgické pivo, vafle a pralinky či posedíte v kavárničkách úzkých uliček

3. den: BRUGGY (UNESCO), starobylé město na kanálech, bývalé sídlo burgundských vévodů, středověké historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí s radnicí Stadhuis, výhledy z věže, bazilika Svaté Krve (nejposvátnější relikvie Evropy - Ježíšova krev), gotický kostel Panny Marie (Michelangelovo sousoší Madony s dítětem), Gruuthuse Museum či Groeninge Museum (sbírky vlámských a holandských mistrů) nebo Museum čokolády s přehlídkou výroby čokolád a pralinek a s ochutnávkou, prodejny s krajkami a s belgickou čokoládou, sladké gaufres de Liege a hospůdky s nepřeberným výběrem belgických piv, pro zájemce projížďka výletní lodí po kanálech - nejlepší způsob, jak poznat Bruggy, GENT, metropole Flander, ve středověku druhé nejbohatší město, katedrála sv. Bava, Gentský oltář bří van Eycků (UNESCO), středověké domy a pevnost Het Gravensteen

4. den: přístav ANTVERPY jedno z nejstarších obchodních center Evropy, město diamantů a Petera Paula Rubense, historické centrum s pevností a katedrálou, dům malíře P. P. Rubense s ateliérem - Rubenshuis, hlavní tržiště Grote Markt, fontána se sochou kraba a renesanční radnice s výstavnými cechovními domy z 16. a 17. st., muzeum broušení diamantů, ochutnáte tradiční vlámské hranolky; odpoledne přejezd do Holandska, největší evropský přístav ROTTERDAM, plavba lodí, atmosféra velkoměsta s osobitou moderní architekturou, např. Kijk-Kubus, starý přístav, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast

5. den: ALKMAAR, tradiční slavnost vážení sýrů, slavný sýrový trh, návštěva skanzenu Zaanse Schans (UNESCO) s ukázkou výroby sýrů a typických holandských dřeváků, procházka mezi větrnými mlýny, historické město DELFT proslavené výrobou fajáns a malířem Vermeerem, romantické uličky, hlavní město Nizozemska DEN HAAG, centrum s vládními budovami, Binnenhof, (variantně park miniatur Madurodam nebo Mauritshuis (Rembrandt, Vermeer), cesta k pobřeží, obdivuhodné plodry, SHEVENINGEN, lázně na břehu Severního moře s vyhlídkovým molem, možnost večeře v restauraci (rybí speciality)

6. den: hlavní město Holandska AMSTERDAM, prohlídka města: Muzejní náměstí - Rijksmuseum (Rembrandt) nebo muzeum Vincenta van Gogha s největší sbírkou jeho obrazů na světě, pěší procházka centrem s Královským palácem a řadou historických budov, barevný květinový dvůr, volno, možnost projížďky lodí po grachtech, večer procházka čtvrtí červených luceren, fakultativně večeře v indonéské restauraci, pozdě večer odjezd přes Německo do ČR

7. den: dopoledne příjezd do ČR

CK si vyhrazuje právo záměny programu dle počasí, místa ubytování i aktuálních akcí.

Doprava

autobusem s klimatizací, možnost občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Ubytování

5x hotel 3*, 2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
Upozorňujeme, že ve všech evropských zemích EU se postupně zavádí pobytové taxy na hotelích, činí cca 1-2€ na noc a nejsou zahrnuté v ceně zájezdu. Platí se po příjezdu na hotel, přičemž provedení platby při ubytování zajišťuje průvodce.

Stravování

5x snídaně. Snídaně se podávají v hotelu většinou formou bufetu.
Možnost 1x večeře v Amsterdamu - jedná se o populární indonéskou kuchyni (rijstafel), tolik vyhledávanou místními lidmi. Večeře bude cca v 19:30 hodin a pak ještě následuje procházka městem.
Další možnosti stravování doporučí průvodce, popř. zorganizuje na místě.

Orientační ceny potravin:
Coca cola 1,5 l: 1,45, pivo 0,33 l: 0,80, minerálka 1,5 l: 0,90, džus 1 l: 1,50, chléb 1,30, koláče 1,20, jablka 1 kg: 1,25, banány 1,40, pomeranče 1,50, rychlé občerstvení (plněná bageta, pizza, hamburger) 4-5(€)
V restauraci levnějšího typu: Jídlo klasické kuchyně od 15€, čaj 1,40, káva od 2,50, pivo 0,2 l: 1,66, hlavní jídlo se dá pořídit od 20€.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ANTVERPY: Rubensův dům 8 EUR ( zavřeno – svátek), katedrála 6 EUR
GENT: katedrála 4 EUR
BRUGGY: Memling Museum (špitál sv. Jana) 12 EUR, Groeninge museum 12 EUR, muzeum Choco story s ochutnávkou a výrobou pralinek 10 EUR,
loď 10 EUR, kostel Panny Marie 6 €
BRUSEL: královské obrazárny - vstup do jednoho muzea 8 EUR, společná vstupenka pro všechny 4 muzea 13 EUR, Atomium 12 EUR a Atomium + Mimievropa 19 EUR
WATERLOO: památník 18 EUR včetně filmových dokumentů
ROTTERDAM: projížďka lodí Spido 13,95 € ( cca 75min. ), Euromast vyhlídková věž 10,25€,
AMSTERDAM: projížďka lodí po grachtech 18 €, muzeum Madame Tussaud 25€ Museum Heineken 18 €,
dům Rembrandta 15 €, exkurze do brusírny diamantů zdarma
Zaanze Schans: vstup do skanzenu zdarma, vstupy do jednotlivých mlýnů 5 €, ochutnávka sýrů zdarma
DEN HAAG: Mauritshuis 14,50 €, Madurodam: 19€

Kapesné

Doporučujeme min. 150 € jako kapesné a z toho na vstupné cca 90-110 €
Je dobré mít u sebe papírové bankovky spíše nižší hodnoty do 50€, případně kovové drobné na drobné nákupy (pohledy, kávu) a pro případ potřeby navštívit veřejnou placenou toaletu.

Měna

V Beneluxu se platí eurem (€).

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Belgické pralinky
Kdo by neznal vynikající belgické pralinky. Existují základní 2 způsoby jejich výroby. První z nich je za pomocí speciálních forem, kde se nejprve nalije tekutá čokoláda, která tvoří vnější obal, forma se musí nechat okapat, aby vrstvička byla tenká a uschnout. Pak se špachtlí naplní otvory ve formičkách náplní a nechá se vše vychladnout. Pak už jen stačí přelít čokoládou, která tvoří podstavec nebo slepit dvě poloviny pralinek dohromady.
Druhým způsobem je náplň vytvarována do tvaru bonbónu a pak se jen nechá obalit čokoládou v čokoládovém vodopádu (někdy se říká v čokoládové fontáně) a nechá se uschnout. Pokud se použije vodopád různé barvy čokolády, např. bílá a mléčná, může být výsledný bonbón i více barevný.

Belgická krajka a vlámské tapisérie
Výroba krajek má v oblasti Flander – Belgie i severní Francie – dlouhou a slavnou tradici. Rozvoj krajkářského umění nastal nejprve v renesanci, kdy přišly do módy oděvy se zdobnými límci a manžetami – jak pro ženy, tak pro muže, krajkové čepce i kapesníčky. Po původním rozmachu velmi náročné krajky šité se dostaly do popředí právě paličkované krajky z Flander (ale také např. italského Benátska). Obzvlášť jemné a propracované byly zejména krajky z Bruselu a Brugg. Císař Karel V. nařídil v 1. polovině 16. století, že se paličkováním budou povinně zabývat dívky v klášterech a bekyně. Největší rozkvět paličkované krajky nastal v 18. století, strohý klasicismus a empír znamenal ústup ze slávy. V éře biedermeieru a druhého rokoka krajkářství znovu ožilo, ačkoliv už sloužilo jen k výzdobě dámských oděvů a doplňků a také k dekoraci bytového zařízení. Časem byla ruční výroba nahrazena strojovou, v Bruselu se však do dneška paličkování věnuje mnoho žen.
Návštěva Muzea krajek v Bruselu je rozhodně zážitkem!
Dalším významným výrobním odvětvím oblasti Belgie a severní Francie je tkaní tapisérií. Již od 12. století se výrobě nástěnných koberců věnovala velká flanderská města Tournai, Brusel, Mechelen a francouzský Arras. V dalších stoletích se zdejší výrobky stávaly stále propracovanějšími a luxusnějšími, k vlně se přidávalo zlato a stříbro, na tkaninách se objevovaly složitě propracované mytologické a historické náměty. To si vyžadovalo spolupráci s malíři a např. Rubens zhotovoval předlohy i pro celé gobelínové cykly. Významným tvůrcem tapisérií byl např. Bernard van Orley, který tvořil v první polovině 16. století a vyhotovil např. gobelín Bitva u Pavie. r. 1525. Tehdy už byli vlámští tkalci proslulí po celé Evropě. Ve Francii založili manufakturu Gobelins, která pracovala pro královské Versailles a posléze počátkem 18. století zastínila i úspěch vlámských dílen. I dneska se vyrábějí v Belgii tapisérie s moderními nebo historizujícím vzory, např. v Tournai a Mechelen.

Čůrající chlapeček (Manneken Pis) je soška stojící kousek od hlavního náměstí Bruselu Grand Place opředená spoustou příběhů a prodávaná jako suvenýr ve všech možných velikostech a provedeních. Původní bronzová socha sem byla umístěna již v roce 1619, kdy zde zdobila kašnu, kam si místní obyvatelé chodili pro vodu. Ale jedna z legend říká, že sošku sem nechal postavit otec, který zde na tomto místě našel svého ztraceného syna. Sošku se pokusili několikrát ukrást a španělskému guvernérovi se zdála nahá soška necudná, a tak ji daroval první obleček, a to byl začátek tradice, kdy jak státní návštěvy, tak i slavné osoby darovaly této sošce oblečky často připomínající národní kroje země. Sbírka nyní čítá přes 650 a nechybí zde ani Elvisův oblek. Část sbírky můžete vidět v Musée de la Ville na náměstí Grand Place.

Větrné mlýny
Větrné mlýny patří k neodmyslitelným symbolům Holandska, které bývá také s oblibou nazýváno zemí větrných mlýnů. Není divu - rovinatá země (s nejvyšším bodem 324 metrů nad mořem), po níž se neustále prohánějí silné větry, se pro ně hodí jako málokterý jiný kraj. Větrná energie se v Holandsku začala využívat v 16. století. Vznikl tu druh větrného mlýnu známý dnes jako holandský – budova se ve větru netočí celá, pouze její vršek – stříška s lopatkami. Větrná energie poháněla pily, používala se k lisování oleje nebo šrotování krmiva pro dobytek, dala se využívat i k odčerpávání vody z níže položených oblastí. Ještě v současnosti je v Holandsku asi 1 000 fungujících větrných mlýnů. Nejvíc se jich nachází v oblasti Kinderdijku a také ve známém skanzenu Zaanse Schans.

Amsterdamské grachty
K Amsterdamu neodmyslitelně patří síť kanálů – grachtů. Jádro město vzniklo v bažinách v ústí řeky Amstel a první osadníci, vesměs rybáři, zde začali stavět na navršených pahorcích, aby byly domy chráněny před záplavami. Postupně začali Amsterdamští bažiny vysoušet a vytvořili charakteristickou síť grachtů; převážná většina protíná město ve tvaru půlkruhu či podkovy, která přiléhá k řece. Překlenuje je nespočet elegantních mostů.
Hlavní síť grachů (Grachtengordel) byla rozšířena v 17. století (1609 a další výstavba 1664), když město zažívalo velký rozkvět. Vznikly široké rovnoběžné kanály Singel, Keizersgracht, Herengracht, Prinsensgracht a Reguliersgracht. V téže době se bohaté kupci začali stěhovat do okrajových, klidnějších a čistších částí přelidněného města. Podél prodloužených grachtů tak vznikly dlouhé řady elegantních měšťanských domů se zdobenými štíty, které dodávají Amsterdamu charakteristický ráz. nejvíc přepychu se soustředilo do tzv. Zlatého oblouku na Herengrachtu. Podobně skvělý je Reguliersgracht se sedmi mosty. Nejvýznamnější z nich je dřevěný zvedací Magere Bruk, jeden ze symbolů města. Je sice z 2. poloviny 20. století, ale nachází se na místě starého mostu z roku 1670 a víceméně zachovává jeho podobu. Na Singelu se nachází jedinečný květinový trh (Bloemenmarkt), poslední z plovoucích trhů v Amsterdamu.
Řeka a grachty představují dodnes významné dopravní spojnice, neustále je křižuje řada velkých i malých lodí a kotví tu početné hausbóty.

Lucemburk - Brusel - Bruggy - Gent - Antverpy - Rotterdam - Alkmaar - Delft - Den Haag - Sheveningen - Amsterdam

Belgické pralinky jsou plněné čokoládové bonbóny, které se i v dnešní době mohou vyrábět ručně za pomocí speciálních forem. První takovou belgickou pralinku vyrobil údajně v roce 1912 zakladatel cukrářského obchodu Neuhaus v Bruselu.

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, belgická piva, ale které si vybrat

Belgická piva jsou mnohem pestřejší a mají mnohem více příchutí než kterákoliv jiná piva na světě. Belgické pivovary, kterých je v dnešní době kolem stovky, vyrábějí přes 400 různých značek a i malé bary nabízejí minimálně 20 různých piv. Belgičané zkonzumují v průměru 100 l piva na osobu.

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, Maison du Roi, vpravo Le Pigeon, domov V.Huga v exilu

Přehled všech belgických lokalit zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Belgie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Holandsko i Belgie jsou země Beneluxu, které mají mnoho společného a oba státy mají rozhodně čím zaujmout a co nabídnout turistům. Ať už turisté přijíždějí na jaře za jarními květinami, za uměním a galeriemi, za bohatou gastronomií, za atmosférou malých městeček i nočním životem do Amsterdamu a Bruselu nebo na některou z četných slavností a festivalů.

zobrazit celý článek
Holandsko - Amsterdam - Rijksmuzeum, Pokušení svatého Antonína, H.Bosch, mezi 1550 až 1600

..aneb střípky z toho, co může takhle země nabídnout. Velkoměsta Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, ulice s typickými kupeckými domy a grachty, barevné květinové trhy, muzea a galerie s klenoty evropského malířství, chutné sýry a barvité sýrové trhy, větrné mlýny a překrásné zahrady a parky. Poznávací zájezdy do Holandska rozhodně stojí za to!

zobrazit celý článek

Holandské sýry jsou ve světě pojmem, i když musejí soupeřit se sýry francouzskými nebo švýcarskými. Ale když vezmeme v úvahu objem produkce, který se každoročně prodá a množství atrakcí a slavností spojených s holandskými sýry, nezbývá nám než před holandskými sýry smeknout. Nejznámější druhy jsou gouda, leerdammer, maasdammer a edam (eidam).

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, Maison du Roi, vpravo Le Pigeon, domov V.Huga v exilu

Přehled všech belgických lokalit zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Základní informace a zajímavosti o zemi Nizozemsko ("Holandsko") pro turisty, kteří mají zájem o poznávací zájezdy do Holandska a zemí Beneluxu.

zobrazit celý článek
Holandsko - Frans Hals, Pijící hoch, 1626-8

Půvabná holandská města proslavili nejen velcí umělci, ale i muzea s mistrovskými díly. Milovníci umění na poznávacích zájezdech nejvíce obdivují skvostná plátna holandských malířů tvořících v 17. století. Úchvatné jsou však i obrazy Vincenta van Gogha – velikána postimpresionismu

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Holandsko i Belgie jsou země Beneluxu, které mají mnoho společného a oba státy mají rozhodně čím zaujmout a co nabídnout turistům. Ať už turisté přijíždějí na jaře za jarními květinami, za uměním a galeriemi, za bohatou gastronomií, za atmosférou malých městeček i nočním životem do Amsterdamu a Bruselu nebo na některou z četných slavností a festivalů.

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Holandsko a Belgie - země, odkud pocházela celá plejáda slavných nizozemských malířů - "starých mistrů" (van Eyckové, rodina Brueghelů, Rembrandt, Rubens, Vermeer, van Dyck aj.) a také Vincent van Gogh či belgičtí surrealisté. Muzea Amsterdamu, Mauritshuis v Haagu, Královská umělecká muzea v Bruselu nebo Groeninge Museum v Bruggách patří mezi pokladnice umění. A za pozornost stojí také klasická i moderní architektura různých významných měst. Přesvědčte se sami na zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu