Belgie, památky UNESCO

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO bylo založeno podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. V současné době má UNESCO 191 členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.

Památky na seznamu UNESCO na belgicém území:

Vlámské Bekináže: architektonické komplexy - domy, kostely, pobočné budovy a zeleň, to vše postaveno ve stylu typickém pro vlámský kulturní region (1998)

Brusel – náměstí La Grand Place v Bruselu: homogenní blok veřejných i soukromých budov postavených převážně v pozdním 17. st. (1998)

Čtyři lodní výtahy na Canal du Centre a v jeho okolí - La Louviére a Le Roeulx: 4 hydraulické lodní výtahy na historickém Canal du Centre, spolu s dalšími stavbami, jsou příkladem průmyslové krajiny z konce 19. st. (1998)

Zvonice v Belgii a Francii: na 56 zvonic na francouzské i belgické straně středověkého původu (1999, 2005)

Bruggy – historické centrum města: jedno z obchodních a kulturních center Evropy, kde se zachovalo značné množství gotických budov (2000)

Hlavní městské domy architekta Viktora Horty v Bruselu: 4 městské domy: Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde a Dům & Ateliér V. Horty - postavil architekt Victor Horta, jeden ze zakladatelů secese (2000)

Naleziště pazourků z doby kamenné ve Spiennes: největší naleziště pazourků v Evropě (2000)

Katedrála Notre Dame v Tournai: katedrála z 12. st., románská chrámová loď výjimečných rozměrů, množství soch a příčná loď s pěti věžemi (2000)

Nakladatelství Plantin-Moretus: muzeum (2005)

Palác Stoklet: výrazná architektura ve stylu vídeňské secese (2009)

Doly ve Valonsku: 4 uhelné doly reprezentují průmyslovou revoluci v Belgii na přelomu 19. a 20. století (2012)

Antverpy: vila Guiette od Le Corbusiera – zapsáno společně s dalšími díly tohoto architekta v jiných zemích (2016)

Převzato ze seznamů památek UNESCO na wikipedii. 

Související zájezdy

Související destinace

Belgie

Belgie

Belgie je pro turisty často především její hlavní město Brusel, historické i moderní velkoměsto, které se stalo i centrem Evropské unie. Je tu ale mnoho dalších zajímavostí, zejména památky a významná umělecká díla. Stejně jako Holandsko je Belgie zemí umělců - vlámských mistrů, v místních muzeích i kostelech najdeme díla tak významných umělců jako bratři van Eyckové, Rubens, Jordaens či van Weyden, také ale světoznámých surrealistů Reného Magritta či Paula Delvauxe. Starobylá vlámská města jsou pojmem - Gent, Bruggy, Antverpy. A u Watterloo lze navštívit veliké panoráma této významné bitvy.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu