letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Okouzlující španělské město na Costa Azahar - Pobřeží pomerančového květu. Valencie - založena Římany, prožila nadvládu arabskou i království španělské. Chlubí se půvabnými historickými i supermoderními stavbami, středomořskou atmosférou, krásnými plážemi, výbornou kuchyní (šafránová rýže paella a nápoj horchata).  Potěší hotel v centru, skupina do 15 osob a průvodce, který se již cítí domorodcem.
Poznáte historické i moderní město Valencie a jeho pověstná muzea a zajímavé okolí, ochutnáte speciality
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha-Valencie-Praha v ekonomické třídě včetně letištních tax, transfer z/do hotelu, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případné pobytové taxy, fakultativní služby, místní dopravu, loď a veškeré vstupné (80€) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.900 Kč za 1lůžkový pokoj
1.700 Kč za fakultativní výlet Calderona
1.800 Kč za odbavené zavazadlo do 20kg
330 Kč za komplexní pojištění K5S
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Valencie, Hedvábná burza, Parc Natural de la Serra Calderona, hrad Castello de Sagunto, Oceánografické muzeum, pláž Malvarrosa, NP Albufera
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-117
23.9 - 28.9.2022
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
18 990,-
Po termínu

Program

1. den: let Praha-Valencie, transfer na hotel, VALENCIE, večerní město

2. den: VALENCIE, prohlídka historického centra, katedrála Panny Marie (Le Seu), symbol města - gotická věž El Micalet, nádherný výhled na čtvrť El Carmen, Santa Caterina, Plaza de La Reina, gotická tzv. Hedvábná burza, La Llotja de la Seda (UNESCO), tržnice, Radniční náměstí, slavná Horchaterie Santa Catalina a ochutnávka horchaty, večerní město či relax na pláži

3. den: fakultativní celodenní výlet do "Parc Natural de la Serra Calderona", turistika a návštěva kartuziánského kláštera Cartoixa de Porta Coeli, procházka k vodopádu Font de Marianet, SAGUNTO, starověké město, hrad Castello de Sagunto, římské divadlo, kostely, židovská brána a muslimské opevnění, koupání na vyhlášené pláži, ochutnání paelly v typické Paellerías

4. den: VALENCIE, moderní Město vědy a umění, úžasná futuristická stavba (architekt Santiago Calatravy), Oceánografické muzeum s obřím akváriem, městské parky v korytě řeky Turia, pláže Malvarrosa či toulky uličkami

5. den: fakultativní výlet na jih, Národní park Albufera, jezero nazývané "malé moře", jedno z největších ve Španělsku, pozorování ptáků, pěstování rýže, vesnice EL PALMAR, fakultativně loďkou po jezeře a ochutnání speciality Paella Valenciana, variantně návštěvy muzeí, akvária a pobyt na pláži Malvarrosa, transfer na letiště a odlet pozdě večer do Prahy


CK si vyhrazuje právo záměn jednotlivých dnů programu dle letového řádu a podmínek při slavnostech.

Doprava

Letecká doprava do Španělska, let z Prahy do Valencie a zpět v ekonomické třídě.

Ubytování

4x ubytování v hotelu 3* v centru Valencie, 2lůžkové pokoje s příslušenstívm

Stravování

4x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

La Llotja de la Seda 2 Eur, Oceánografické muzem Valencie 24 Eur, loď v parku Albufera 4 eur

Kapesné

Doporučené kapesné na fakultativní služby, místní dopravu, loď a vstupy: 80€.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Valencie - Sagunto - El Palmar

Valencie je provincie ve středním Španělsku přikloněná ke Středozemnímu moři (pobřeží Costa Azahar, Costa Valencia a Costa Blanca), vnitrozemí je hornaté a mezi horami a mořem se rozkládá úrodná oblast huerta s citrusovými plantážemi i rýžovými poli. Hlavní město Valencia je živé velkoměsto se starobylou i moderní architekturou. Poznávací zájezdy do těchto míst jistě stojí za to.

zobrazit celý článek

Valencia je město, které nabízí různé možnosti vyžití pro všechny věkové kategorie. Je proslulé mj. svou moderní architekturou zdejšího rodáka Santiaga Calatravy i jiných architektů (Norman Foster).

zobrazit celý článek

Historie vznikání dnešního Španělska patří k nejzajímavějším v Evropě. Je výsledkem působení nejrůznějších civilizací, které se na jeho území potkávaly, střetávaly, tolerovaly i nenáviděly...

zobrazit celý článek
Španělsko - Andalusie - Cordoba. Mezquita, mihráb (modlitební výklenek) původně uchovával pozlacený korán

Přehled všech památek a lokatit Španělska, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Baleárech a Kanárských ostrovech

zobrazit celý článek
Španělsko - Andalusie - zastavení na kus řeči

Španělská fiesta, to je čas, kdy se obce převléknou do slavnostního, kdy všichni zapomenou na všední starosti, vyrazí do ulic a chtějí se bavit. Když se tančí a zpívá, dobře se jí a pije, když se pořádají nejrůznější soutěže, představení divadelní a hudební, nechybí průvody ulicemi, procesí, slavnostní mše a velkolepé ohňostroje.

zobrazit celý článek

Valencie je provincie ve středním Španělsku přikloněná ke Středozemnímu moři (pobřeží Costa Azahar, Costa Valencia a Costa Blanca), vnitrozemí je hornaté a mezi horami a mořem se rozkládá úrodná oblast huerta s citrusovými plantážemi i rýžovými poli. Hlavní město Valencia je živé velkoměsto se starobylou i moderní architekturou. Poznávací zájezdy do těchto míst jistě stojí za to.

zobrazit celý článek

Španělská gastronomie je velice pestrá, každý kraj má svou specifickou kuchyni. Pro všechny je typický středomořský ráz, obvyklé je používání olivového oleje, základem bývají často zeleninová jídla, v přímořských krajích samozřejmě ryby a plody moře, ve vnitrozemí zejména vepřové. O jisté zvláštnosti obohatili španělskou kuchyni také obyvatelé Kanárských ostrovů i Baleár. K poznávacím zájezdům do Španělska jistě patří i poznávání zdejší gastronomie.

zobrazit celý článek

Ať přijedete ve Španělsku do jakéhokoliv velkého města, vždy v něm najdete moderní architekturu, která bere dech. Světově renomovaní architektu jako Frank Gehry, Santiago Calatrava, Richard Rogers, Norman Foster nebo Rafael Moneo si vybrali Španělsko za cíl své tvorby. Zde jsou některé hlavní ukázky.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Španělsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu