letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Letecký eurovíkend do Barcelony. Čtyři dny ve fantastickém velkoměstě Barcelona, hlavním městě španělského Katalánska. Jedinečná atmosféra velkého moderního města s dlouhou historií, gotickou architekturou, řadou památek od originálního tvůrce A. Gaudího, katalánské tradice na každém rohu. Olympijský park, fantastický park Guël, významná muzea a mořské akvárium, slavné bulváry, pro zájemce výlet k nejslavnějšímu katalánskému klášteru Montserrat.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha - Barcelona - Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, odbavení 1 kabinového zavazadla dle podmínek let. společnosti, transfer z/na letiště, 3x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, místní dopravu a fakultativní výlety (150€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.000 Kč za 1lůžkový pokoj
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
cca 26 € - Sagrada Família (nutná rezervace v CK měsíc před odletem - platba na místě)
cca 10 € - Parc Güell (nutná rezervace v CK měsíc před odletem - platba na místě)
Památky a zajímavá místa Barcelony, Ramblas, gotická čtvrť, vrch Montjuic a olympijský stadión, domy A. Gaudího, park Guëll, výlet ke klášteru Montserrat, přistav, mořské akvárium.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-122
27.4 - 30.4.2023
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
15 990,-
Po termínu
032-123
27.9 - 30.9.2023
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
15 990,-
Po termínu
032-653
15.11 - 18.11.2023
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
15 990,-
Po termínu
032-653
16.11 - 19.11.2023
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
15 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do BARCELONY, transfer do hotelu, ubytování, vycházka na vrch Montjuïc za místními zajímavostmi, cesta od horní stanice zubačky k Olympijskému stadionu z r. 1992, k budově Národního uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na město, Německý pavilon L. Miese van der Rohe, perla funkcionalistické architektury, kruhové náměstí Plaça d’Espanya, 2. největší náměstí Španělska

2. den: fakultativní výlet do pohoří Montserrat, benediktinský klášter svaté Panny Marie Montserratské s posvátnou soškou, symbol katalánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, prohlídka, pohodlná procházka k vyhlídce, návrat do Barcelony, procházka: od památníku Kryštofa Kolumba po slavné barvité a rušné třídě Rambla s neopakovatelnou atmosférou, trh Boqueria, divadlo Liceu, náměstí Plaça de Catalunya, středověké centrum města: půvabná gotická čtvrť, jedna z nejlépe dochovaných v Evropě, nádherná katedrála sv. Eulàlie, náměstí svatého Jiří s krásnými budovami městské radnice a katalánské vlády, starý Královský palác

3. den: BARCELONA ve znamení jedinečné architektury Antoni Gaudího (UNESCO) a za moderním katalánským uměním, monumentální chrám Svaté rodiny Sagrada Família (nutná rezervace v CK), jeden z nejúchvatnějších kostelů nacelém světě, luxusní bulvár Passeig de Gràcia, s nejslavnějšími barcelonskými domy, jako jsou casa Milà (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó Morera, casa Amatller aj., odpoledne čas na významná muzea - Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, anebo další barcelonské atrakce, jako jsou gotické Královské loděnice Drassanes, mořské Akvárium včetně dlouhého podmořského tunelu, Kolumbova rozhledna, večer procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby (UNESCO), chrám svaté Panny Marie Mořské ve čtvrti El Born, malebný starý přístav

4. den: ráno procházka po originálním Parc Güell, parku vyzdobeném různými Gaudího výtvory (slavné barevné lavičky, budovy, sloupy atd.), působivé výhledy na město, po poledni transfer na letiště a odlet do ČR


CK si vyhrazuje právo záměn programu vzhledem k letovému řádu. Ubytování v Barceloně umožňuje individuální program.

Doprava

Letecky Praha - Barcelona - Praha v ekonomické třídě, včetně transferu z/na letiště.

Ubytování

3x Hotel 3*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

3x snídaně v hotelu.

Orientační ceny potravin:
bageta: 0,8 €, chléb 1kg: 0,75 €, jogurt 200g: 0,9 €, mléko 1l: 1,9 €, margarín: 2, €, rajčata 1kg: 1,9 €, hroznové víno 1kg: 2 €, voda 1,5l: 1,8 €, víno 1l: od 1 €, menu v restauraci: od 13 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Sagrada Familia – 19 €
La Pedrera – 25 €
Casa Batlló - 25 €
Palác Katalánské hudby – 20 €
výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 4,5 €
Akvárium – 21 €
Katedrála sv. Eulálie - 7 €
Námořní muzeum - 6,5 €
Picassovo muzeum - 12 €
Park Güell - 10 €
loděnice Drassanes - 12 €
lanovka Sant Joan - tam i zpět 13,50 €/8,75 € (jedna cesta).
Jízdenka MHD – 2,2 € / 1 jízda.
Montserrat: muzeum - 8 €
Montserrat: lanovka na vrchol San Juan - 9 €
Doprava vlakem z Barcelony - 22 € / zp.

Kapesné

Doporučujeme minimální kapesné 150 € z toho cca 120 € na vstupy.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281


Zobrazit místo Barcelona a Gaudí na větší mapě

Brcelona - Monserat

Historie vznikání dnešního Španělska patří k nejzajímavějším v Evropě. Je výsledkem působení nejrůznějších civilizací, které se na jeho území potkávaly, střetávaly, tolerovaly i nenáviděly...

zobrazit celý článek
Španělsko - Andalusie - Cordoba. Mezquita, mihráb (modlitební výklenek) původně uchovával pozlacený korán

Přehled všech památek a lokatit Španělska, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Baleárech a Kanárských ostrovech

zobrazit celý článek

- všechno, co turisté potřebují vědět + některé zajímavosti.

zobrazit celý článek

Známá provincie mezi Pyrenejemi a Středozemním mořem s vyhlášenou rekreační oblastí Costa Brava; hlavní město je Barcelona. Poznávací zájezdy do Katalánska mohou nabídnout jak bohaté kulturní zážitky, tak turistiku v národních parcích.

zobrazit celý článek

Španělská gastronomie je velice pestrá, každý kraj má svou specifickou kuchyni. Pro všechny je typický středomořský ráz, obvyklé je používání olivového oleje, základem bývají často zeleninová jídla, v přímořských krajích samozřejmě ryby a plody moře, ve vnitrozemí zejména vepřové. O jisté zvláštnosti obohatili španělskou kuchyni také obyvatelé Kanárských ostrovů i Baleár. K poznávacím zájezdům do Španělska jistě patří i poznávání zdejší gastronomie.

zobrazit celý článek

Ať přijedete ve Španělsku do jakéhokoliv velkého města, vždy v něm najdete moderní architekturu, která bere dech. Světově renomovaní architektu jako Frank Gehry, Santiago Calatrava, Richard Rogers, Norman Foster nebo Rafael Moneo si vybrali Španělsko za cíl své tvorby. Zde jsou některé hlavní ukázky.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu