autokarem hotel Snídaně
Přidat k oblíbeným zájezdům Skotsko - země dudáků a tartanů, kraj divokých hor a vřesovišť, hlubokých jezer, obdivuhodných přírodních krás a historických památek, svérázných obyvatel a vynikající whisky. Poznávací zájezd s turistikou. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, trajekt Amsterdam-Newcastle, přejezd kanálu La Manche, 7x ubytování (1x4lůžková kajuta na trajektu + 6x hotel - 2lůžkové pokoje), 6x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (150 GBP + 20 €), fakult. služby.
Příplatky
5.800 Kč - jednolůžkový pokoj
320 Kč - komplexní pojištění K5
500 Kč - komplexní pojištění K5S - vyšší storno
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
opatství Jedburgh - Edinburgh - hrad Stirling - palírna whisky Pitlochry - zámek Blair Athol - nejslavnější skotský hrad hrad Eilean Donan Castle - ostrov Skye: túr kolem horského masivu Old Man of Storr - jezero Loch Ness - okolí nejv. britské hory Ben Nevis - Glen Coe - megalitická památa Caslerigg Stone Circle - Liverpool - Stratford upon Avon, památky na W. Shakespeara - Londýn
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-175
2.7 - 11.7.2020
9
Praha a další níže
18 990,-
Odjeto
002-176
23.7 - 1.8.2020
9
Praha a další níže
18 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v podvečer, další nástupní místa Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Litomyšl, Vysoké Mýto, Svitavy, Brno a za příplatek 250 Kč Olomouc. Přejezd přes SRN do Holandska

2. den: AMSTERDAM, dle časových možností krátká prohlídka města, nalodění na loď do NEWCASTLU, noční plavba do Anglie, 4lůžkové kajuty

3. den: ráno kolem 9 h místního času připlutí, NEWCASTLE, JEDBURGH, krátká prohlídka města s opatstvím a historickým domem Marie Stuartovny, EDINBURGH, hlavní a nejnavštěvovanější město Skotska (UNESCO) s královským hradem s expozicí skotských korunovačních klenotů, "Královská míle" - královská cesta od hradu kolem tří kostelů vč. překrásné katedrály sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století

4. den: cesta oblastí Lowlands, STIRLING, historická brána do oblasti Highlands, krátká prohlídka starého města pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna vybudované na obranu před Jindřichem VIII., exteriér ohromujícího hradu Stirling - skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, Skotská vysočina - Highlands, typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny Blair Athol v PITLOCHRY, dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825, ochutnávka, dále prohlídka velkolepého sídla vévody z Atholu Blair Castle - jeden z nejnavštěvovanějších zámků Skotska, odjezd na ostrov Skye, cestou fotozastávka u okouzlujícího hradu Eilean Donan Castle, příjezd na Skye, PORTREE, ubytování a popř. večerní procházka a posezení v hospůdkách s jedinečnou atmosférou ostrovy Skye

5. den: celodenní výlet po divokém ostrově Skye s mnoha legendami, přejezd kouzelnou neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády, zastávka u vyhlídky Kilt Rock, vysoké srázné útesy u jezera Loch Mealt, přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish, lehká turistika v horách okolo skalní jehly Old Man of Storr, nejstarší rodové sídlo Skotska hrad Dunvegan s cennou relikvií Fairy Flag, při příznivém počasí pozorování tuleňů v laguně - žije jich tu asi 300, večer návrat na ubytování do hlavního města ostrova PORTREE s barevnými domy na pobřeží

6. den: tajuplné, legendami opředené jezero Loch Ness, druhé největší jezero Skotska, malebné městečko FORT AUGUSTUS s krásným výhledem na jezero, unikátní technická památka Kaledonský průplav, údolí Glen Nevis pod nejvyšší horou Britských ostrovů Ben Nevis (1.344 m), zastávky na fotografování, lehká turistika, fakultativně lanovkou ze střediska NEVIS RANGE a výstup k sedlu v údolí Glen Coe, zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v kraji, okouzlující výhled na jezero Loch Lomond, přejezd do GLASGOW

7. den: historicky první vesnice Skotska Gretna Green, známá především z historie "svatbami na útěku", krátká zastávka, Stará kovárna, bílé domečky, malebná oblast Lake District, příroda téměř nedotčená civilizací, tajemný kamenný kruh Caslerigg Stone Circle, zastávka v městečku WINDERMERE u jezera, fakult. okružní plavba lodí po jezeře (cca 6 GBP), přejezd do LIVERPOOLU (UNESCO), dle času krátká prohlídka, ubytování

8. den: LIVERPOOL, prohlídka města, muzeum Beatles Story, Mathew Street, kde býval slavný Cavern Club v němž The Beatles začínali, největší anglikánská katedrála na světě a zastávka u stadionu FC Liverpool an Anfield Road, vznešená atmosféra starého městského centra STRATFORD upon AVON, rodný dům W. Shakespeara, přejezd k Londýnu, ubytování

9. den: celodenní pobyt v LONDÝNĚ, prohlídka centra s proslulými památkami, navečer přejezd na pevninu trajektem nebo Eurotunelem, přejezd přes FR a SRN

10. den: návrat do Prahy v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD, trajekt a Eurotunel

Ubytování

1x 4 lůžkové kabiny na trajektu Amsterodam - Newcastle, 6x hotel (2lůžkové pokoje se soc. zařízením)

Stravování

6x snídaně
Orientační ceny potravin ve Velké Británii: 0,5l mléka: od 0,5 GBP, chleba: od 0,5 GBP, housky: od 0,2 GBP, bageta malá: 0,6 GBP, bageta plněná: od 1 GBP, snídaně: od 2,5 GBP, mražená pizza velká: 3,3 GBP, 12 ks vajec: 2,3 GBP, 230g lososa: od 2,4 GBP, 1l vína: od 4,5 GBP

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.

Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

Londýn – výběr: Tower – 20 GBP, Tower Bridge – 8 GBP, Londýn, Wesminster Abbey – 16 GBP, Houses of Parliament – 15 GBP, Londýn, Královská kaple – 6 GBP, věž – 2,7 GBP, Londýn,loď po Temži – 9 GBP, Londýn,St. Paul – 14,50 GBP, jednodenní jízdenka Londýn -busy – 2-3 GBP, metro zóna 1 a 2 – 6,60 GBP, Buckingham – 18 - 27 GBP (dle typu vstupenky), Londýnské oko – 16 GBP, Londýn, Muzeum Madame Tussaud – 29 GBP.
Skotsko: Jedburgh Abbey - 5,50 GBP, Edinburg, hrad - 14 GBP, Blair Castle – 7,4 GBP, jenom zahrady 2 GBP, hrad Dunvegan - 7 GBP, Windermeer – loď - 7,30 GBP, lanovka v Glen Coe - 8,50 GBP, Ben Nevis Range - 9 GBR, The Famous Grouse Distillery - 6 GBP, Stratford, Shakespearův rodný dům - 12 GBP, Warwick - 17 GBP

Kapesné

Doporučujeme s sebou na vstupné alespoň 150 GBP + další kapesné dle vlastního uvážení, na cestu 20 EUR na občerstvení a záchody.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Jedburgh - bývalé královské město na toku řeky Jed Water u skotských hranic Scottish Borders. Nachází se zde opatství Jedburgh Abbey, založené ve 12. století mnichy z Beauvais, nyní v troskách, nicméně i tak se jedná o impozantní památku..V jeho sousedství vzniklo archeologické muzeum. Dále je zde Dům Marie Stuartovny - Mary, Queen of Scots´ House,s muzeem této královny, věznice Jedburgh Castle Jail, most Canongate Brig ze 16.st. a také údajně 2000 let starý dub.
Edinburgh je hlavní město Skotska. Nachází se na východě země u zálivu Firth of Forth. Edinburgh je, spolu s Glasgow, administrativním a kulturním centrem Skotska. Sídlí zde Skotský parlament a nachází se tu univerzita. Dominantou města je zdejší hrad, Arturovo sedlo a Scott Monument. V Edinburgu se každoročně koná tradiční skotský festival a mezinárodní filmový festival. V roce 1995 bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO
Zámek Blair se nachází na okraji vesnice Blair Atholl (původně Blair in Atholl) ve středním Skotsku v kraji Perthshire, a patří k největším a nejkrásnějším zámkům v zemi. Po staletí je sídlem rodu Murray, vévodů z Athollu. Vévoda z Athollu má zvláštní výsadu – má právo držet si svou vlastní armádu, The Atholl Highlanders. Čítá asi 90 mužů a každoročně v květnu se koná její slavnostní přehlídka.
Ostrov Skye (An t-Eilean Sgitheanach) je největší a nejsevernější ostrov souostroví Vnitřní Hebridy ve Skotsku. S pevninou ho spojuje most Skye Bridge. Hlavním městem je přístav Portree .Ostrov Skye je proslulý především úchvatnou přírodou s divokými horami, mnohotvárným pobřežím. Nachází se tu i několik pozoruhodných památek: hrady Duntulm Castle, Dunvegan Castle, Dunsgiath Castle a Knock castle, a také několik muzeí. Místní obyvatelé se živí především turistikou, chovem dobyltka a výrobou whisky – na ostrově se nachází např. Talisker Distillery, produkující jednodruhovou whisky, vyrábí se tu též směsná whisky Isle of Skye.
Fort Augustus je vesnice ve skotském pohoří Highlands na jihozápad od jezera Loch Ness. Nachází se tu významná skotská pevnost (odtud název Fort – opevněné místo); budova z roku 1730 nyní slouží jako bytový komplex, V současnosti slouží městečko jako turistická základna pro cesty k jezeru Loch Ness. V místě je k vidění řada zdymadel na Kaledonském průplavu.
Ben Nevis (Beinn Nibheis) je nejvyšší hora Spojeného království (1344 m). Nachází se v západní části pohoří Grampiany ve Skotsku. Turisté směřují nahoru obvykle po zrekonstruované koňské stezce z údolí Glen Nevis, horolezce láká 700 metrů vysoká stěna na severní straně, která patří mezi nejvyšší skalní stěny ve Spojeném království.
Liverpool - město na severozápadě Anglie rozkládající se na východní části Merseyské zátoky, známé jako kulturní centrum především ve spojení s populární hudbou. Zde vznikla proslulá britská skupina Beatles. Na konci 19. století byl Liverpool druhým největším přístavem impéria a také významným průmyslovým centrem. Ve 20. století ale ztratil na významu natolik, že je nyní jednou z nejchudších částí Velké Británie. Farním kostelem v Liverpoolu je anglikánský Our Lady and St Nicholas, který od roku 1257 stojí poblíž pobřeží. Dalšími významnými chrámy jsou řecký ortodoxní Church of St Nicholas a Gustav Adolfus Kyrka, kostel švédských námořníků. Ve 20. století vznikly 2 honosné katedrály: anglikánská Liverpoolská katedrála, navržená sirem Gilesem Gilbertem Scottem, která má jednu z nejdelších chrámových lodí, největší varhany a nejhlasitější zvonění, a římskokatolická Liverpoolská metropolitní katedrála s největším panelem barevného skla na světě. V Liverpoolu se také nachází mnoho synagog (např. Princes Road Synagogue) i jedna z nejstarších mešit ve Velké Británii, postavená již roku 1887 Williamem Abdullahem Quilliamem, právníkem, který se přihlásill k Islámu. Liverpoolská radnice, pochází z roku 1754 a vyznačuje se bohatou výzdobou interiéru. Termín Red Brick University používaný pro označení mnoha britských vysokých škol byl inspirován Victoria Building University of Liverpool se známou hodinovou věží.
Stratford-upon-Avon - rodné město Williama Shakespeara leží poblíž Birminghamu v hrabství Warwickshire. Shakespearova rodina bydlela v domě v Henley Street. Původní Shakespearův dům však shořel při požáru v 17. století a na jeho místě se dnes nachází pouze kopie. William Shakespare je pochován v místním kostele Nejsvětější Trojice (Holy Trinity Church) společně se svou manželkou, nejstarší dcerou a jejím manželem.

Poznámky

Elektrické adaptéry: síťové napětí ve Velké Británii je 220/240 V, 50 Hz. Zástrčky mají tři obdélníkové kolíčky. Turisté si musí koupit adaptér, nejlépe ještě před odjezdem. Ve většině hotelů najdete evropské zásuvky se 2 otvory (např. pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů...)
Lékařské ošetření: obyvatelé zemí EU a občané dalších evropských států včetně ČR sice mají nárok na bezplatnou lékařskou péči při stáním onemocnění či úrazu, avšak je k tomu nutno vyřídit spoustu dokladů. Proto doporučujeme před odjezdem do UK uzavřít pojištění léčebných výloh (v ceně zájezdu).
Čas: V zimních měsících platí v celé Británii Greenwich Mean Time čili světový čas, který je o hodinu opožděný za středoevropským časem. Od poloviny března do října se ručičky posouvají o hodinu dopředu na letní čas, takže hodinový posun zůstává.
Velvyslanectví a konzuláty
Velvyslanectví ČR v Londýně - Embassy of the Czech Republic
26 Kensington Palace Gardens, London
Tel: 004420/72431115
Fax: 0044 20 7727 9654
úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, pondělí - čtvrtek 14.00 - 16.00
pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0044/77 6968 2442

Honorární konzulát v Edinburghu
12A Riselaw Crescent, Edinburgh
Tel: 0044131/4479509
Fax: 0044131/4479509
Provozní hodiny úřadu: středa 09.00 - 12.00

Důležitá telefonní čísla
999 Policie, Záchranka, Hasiči
112 Nouzové situace
192 informace o číslet
Mezinárodní hovory:
00 a pak směrové číslo země např. ČR 420

Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - hrad Stirling - Pitlochry - Blair Athol - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Loch Ness - Fort Augustus - Glen Nevis - Glen Coe - Gretna Green - Caslerigg Stone Circle - Windermere - Liverpool - Stratford upon Avon - Londýn

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Skotsko letecky, Orkneje 2020

Skotsko (UK) Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, 7x hotel se snídaní, 2x večeři, průvodce, pojištění CK
07.06 - 14.06 29 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu