letecky hotel
Přidat k oblíbeným zájezdům Portugalsko letecky- týdenní zájezd s návštěvou nejvýznamnějších památek.
ÓBIDOS - NAZARÉ - ALCOBACA - BATALHA - COIMBRA - PORTO - BRAGA - GUIMARAES - TOMAR - FÁTIMA - LISABON - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zahrnuje letenku Praha-Lisabon-Praha v ekonomické třídě, taxy a transfery, 7x hotel  3* (2lůžkový pokoj), 7x snídaně, 5x večeře, bus dle programu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, místní dopravu, představení fado (cca 30 €), vstupné (110 €), vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.400 Kč za 1lůžkový pokoj
500 Kč za vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-790
19.5 - 26.5.2024
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
33 990,-
Po termínu
042-791
1.7 - 8.7.2024
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
34 990,-
Vyprodáno
042-792
15.9 - 22.9.2024
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
33 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos

2. den: Snídaně, a po ní budou naše cesty budou směřovat do středověké vesničky ÓBIDOS s úzkými uličkami sestávající z bílých domečků s charakteristickými terakotovými střechami. Obchůdky nás přilákají ke koupi nějakého zajímavého místního výrobku, či lokálního všudypřítomného třešňového likéru Ginjinha. Po procházce Óbidosem navštívíme rybářskou vesnici NAZARÉ, projdeme se po místní pláži. Dále budeme pokračovat do městečka ALCOBACA s monumentálním cisterciáckým klášterem ze 12. století, založeném na oslavu vítězství nad maury u Santarému (UNESCO). Klášter ve svých zdech ukrývá i hrobku několika panovníků. Den ukončíme v městečku BATALHA návštěvou stejnojmenného královského kláštera dominikánů (UNESCO). Klášter byl založen na oslavu vítězství Portugalců nad kastilským králem u vesnice Aljubarrota, proto i název „batalha“ - bitva. Klášter postupně vznikající od 14. do 16. století tak zachycuje vývoj portugalské vrcholné gotiky až k pozdní gotice – manuelskému stylu. V klášteře je pohřben i slavný portugalský princ Jindřich Mořeplavec. Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře

3. den: Snídaně, po které si prohlédneme úžasné město COIMBRA, které bylo až do 13. století hlavním městem země. Coimbra je také rodištěm šesti portugalských králů a kolébkou vzdělanosti říše. Nachází se tu nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá nejstarší na světě), na které vystudovali velikáni portugalské literatury. Prestiž univerzity sem dodnes přitahuje tisíce studentů, kteří z více než 80 tisíc obyvatel Coimbry tvoří jednu čtvrtinu. Coimbra je považována za nejromantičtější portugalské město, neboť strmé úbočí svahu při řece Mondego, na kterém se Coimbra rozprostírá, představovalo nejen strategicky výhodné místo, ale i malebnou kulisu k nejrůznějším příběhům vášní hodným Shakespearova pera. Pokračování naší výpravy směřuje do Guimaraes – kolébky portugalského národa. Úzké středověké uličky v zachovalém jádru přímo vybízejí k procházce. Historické jádro města je uznáno světovým kulturním dědictvím. Historické domy byly postupně zrekonstruovány a hrad sv. Michala se stal dominantou města. Další zajímavostí města je Vévodský palác Paco dos Duques - dnes muzeum. Dále budeme pokračovat do středověké BRAGY se zastavením na poutním místě Bom Jesus do Monte (UNESCO). Poutní místo tvoří okouzlující barokní areál, kterému vévodí monumentální schodiště, kde každé poschodí je současně zastavením křížové cesty i alegorickým vyobrazením pěti smyslů. Den zakončíme ve vinných sklípcích caves v Portu, ve světě proslaveném svým portským vínem, které však není z Porta - vinice se nacházejí v údolí řeky Douro, asi 100 km od města a víno je v sudech převáženo do Vila Nova de Gaia, městečka ležícího na druhé straně řeky téměř splývajícího s Portem (vstup není součástí ceny). Ubytování a večeře v okolí Porta.

4. den: Snídaně. Dnes se budeme celý den věnovat PORTU, druhému největšímu městu Portugalska, metropoli provincie Douro. Porto je krásné město, které si nás získá kouzelnými uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím památek a milou atmosférou velkého města, které si přesto zachovalo rázovitý šarm překypující životem. Procházky po historické čtvrti Ribeira, po březích Doura až po jeho ústí do Atlantiku, mají nezaměnitelnou atmosféru. Prohlédneme si katedrálu Terreido da Sé, čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do stran, až máte pocit, že musejí spadnout a gotický kostel Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Návrat na ubytování v okolí Porta, večeře.

5. den: Snídaně, po které se nejdříve vydáme do města TOMAR, kde se nachází Convento de Cristo, templářský hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů Kristova Řádu (UNESCO). Jedna z nejvýznamnějších staveb Portugalska vznikala postupně mezi 12. a 16. stoletím, kruhový kostel kláštera byl postaven podle Omarovi mešity v Jeruzalémě, omylem považované za chrám Šalamounův. Neobyčejně zdobné okno chrámu, tzv. „Manuelské okno“ či „Okno z Tomaru“ je považováno za vrcholnou ukázku manuelského stylu. Po prohlídce chrámu pokračujeme do FÁTIMY, jednoho z nejvýznamnějších poutnických míst křesťanského světa s velkou neobarokní bazilikou, postavenou na počest zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě. Na hlavním oltáři je možné vidět vitráže s výjevy zjevení a obraz s poselstvími, které odevzdala Marie pastýřům při zjevení. Za zmínku stojí i monumentální varhany z roku 1952, které mají 12 tisíc píšťal. Ubytování ve Fátimě, večeře.

6. den: Po snídani odjedeme k prohlídce hlavního města země LISABONU - města, na které se dívá socha Krista, které je přesnou replikou té slavnější v Riu de Janeiro. Lisabon se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním přístavem a lodní křižovatkou světa s největšími suchými doky na evropském kontinentě. O jeho velkoleposti a jedinečné atmosféře se přesvědčíme během prohlídky: projdeme se po historickém srdci a duši Portugalska, starobylé čtvrti Belém s klášterem Jeronýmů (další vrchol manuelské architektury), půjdeme k věži Torre de Belém (původně obranná věž a maják na řece Tejo), k hradu Castelo de Sao Jorge, odkud vedou uličky do nejstarší čtvrtě Alfama, založené Féničany. A nakonec již ve volném čase, když si dopřejeme vyvezení železným výtahem elevador de Santa Just postaveném podle návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eifella, se nám ukáže starý Lisabon jako na dlani. Odjezd na ubytování u Lisabonu, večeře.

7. den: snídaně, tento den pojedeme na celodenní výlet do okolí Lisabonu po trase Sintra - Cabo da Roca – Cascais – Estoril. Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky je nejnavštěvovanějším městem Portugalska (UNESCO). Lákadlem je zde letní rezidence portugalského krále Palácio Nacional de Sintra postavená na přelomu 15. a 16. stol. Naším dalším doporučením je Quinta da Regaleira se známou
zednářskou iniciační studnou, která je mezi turisty nesmírně populární. Po schodišti můžete sestoupit až na samotné dno kde je jasně patrný rosekruciánský kříž, ve studni můžete spatřit mnohé zednářské symboly. Individuálně Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším příkladem romantické portugalské architektury. Na další zastávce si vychutnáme výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy, Cabo da Roca a v rybářském městečku Cascais možná ochutnáme některou z místních rybích specialit. Seznámíme se s portugalskou obdobou Monte Carla - Estorilem, nejznámějším letoviskem pobřeží Costa Estoril. Návrat na ubytování.

8. den: snídaně, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním otevíracím dobám.

Doprava

letecky Praha–Lisabon-Praha a po Portugalsku autobusem

Ubytování

7x hotel 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

7x snídaní, 5x večeři

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgán

Orientační ceny vstupného

Palácio de Queluz 9 € (palác + zahrada), jen zahrada 4 €
Palácio Nacional de Sintra 9 €
Loď na Belém:12 € jedna cesta a 16 € i zpátecni, ochutnávka vín na lodi za 7,5 €
Mosteiro dos Jerónimos 8 €

Kapesné

doporučujeme min. 100 € na vstupné a jízdné, Fado se 2 nápoji cca 30 EUR

Měna

V Portugalsku se využívá EURO.

Pořadatel: IDEAL-TOUR Praha, s. r. o., IČO: 25703269

Poznámky

Fado je portugalsky hudební žánr, který někdo řadí k blues, někomu fado připomíná klasické francouzské šansony. V každém případě být v Portugalsku a nenavštívit alespoň jednou nějaký portugalsky večer s fadem by byla velká škoda. Ještě zajímavější jsou vystoupeni fado spojena s typickým portugalským jídlem, vínem a foklórním vystoupením v některé fado restauraci s malým podiem přímo v nejslavnější fado čtvrti na Chiadu. Při zájezdu Geopsu máme v Lisabonu jednu takovou oblíbenou fado restauraci, která patří k těm nejslavnějším.
Portugalské fado jsou písně, jak tklivé procítěně, tak i plně radostných emoci. Námětem písni fado je jak smutek a nesplněná touha po lásce, tak i vzpomínky na slavně období portugalské historie. Při vystoupeních fado se vsak střídají i rychlejší vesele fado písně, kdy se zpěváci a zpěvačky dělí o svou radost a nadšení.
Pokud jsou součásti i ukázky folklórních vystoupeni, je možně si prohlédnout i pestrobarevné kostýmy a zvláštní hudební nástroje z různých regionů Portugalska, které oživí celou show, protože zpěváci fada nosí jen černě nebo tmavé oblečeni. Nejslavnější portugalskou fado zpěvačkou je Amalie Rodriguez.
Autorem článku je Ing. Alena Frčková, průvodce nejen na gurmánské zájezdy

Óbidos - Nazaré - Alcobaca - Batalha - Coimbra - Porto - Braga - Guimaraes - Tomar - Fátima - Lisabon - Sintra – Cabo de Roca - Cascais

Portugalsko - Lisabon - Torre de Belém, manuelská gotika, 1516-9, Francisco de Arruda

Hlavní město Portugalska, přístav, město jedinečného charakteru s hradem, chrámy, starou maurskou čtvrtí, zajímavými muzei. Eurovíkend v Lisabonu jistě stojí za to!

zobrazit celý článek
Portugalsko - portugalské pláže a moře

křižující širokou řeku Tejo připomínající, spíš než řeku, mořskou úžinu. A pokud ještě k tomu můžete vychutnávat portugalské víno, ať už slavné Porto nebo některé z vín pocházející z okolí řeky Duoro. Kdo má raději něco sladkého, může ochutnat typicky portugalské koláčky Pastéis de nata. A zároveň je to i nejpohodlnější způsob, jak dojet do čtvrti Belém. Co více si přát…

zobrazit celý článek
Portugalsko - Lisabon - Mosteiro dos Jerónimos, vrcholná manuelská gotika

Portugalsko - země plná historických památek, dech beroucích vyhlídek i přírodních krás. Především metropole Lisabon na mohutné řece Tajo zaujme spoustou významných památek, rázovitou architekturou starých čtvrtí i moderními mosty. Na zájezdech Ck GEOPS je možné si odtud vyjet na nejzápadnější mys na pobřeží Atlantiku, do Sintry se skvostnými královskými zámky a zahradami i do kraje Alentejo s megality a starobylým městem Evora zapsaným na seznamu UNESCO.

zobrazit celý článek
Madeira - Levada Velha a vavřínový les.

Přehled významných památek Portugalska, které se dostaly na seznam světového dědictví UNESCO včetně lokalit na Madeiře a Azorských ostrovech.

zobrazit celý článek

Portugalská vína patří k velmi kvalitním a zvláště v posledních letech jsou stále oblíbenější. U nás je známé především věhlasné portské víno, ale i ostatní stojí za to poznat.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu