autokarem hotel Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Evropské slavnosti Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Ráj pro milovníky umění - během Velké muzejní noci se otevřou vstupy mnoha muzeí, galerií a kulturních institucí, dále vernisáže, hudební a taneční vystoupení, vše za jednotnou vstupenku za 18 € vč. jízdného. Doprava mezi muzei zajištěna speciálními autobusy v ceně vstupenky. www.lange-nacht-der-museen.de Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 2-3* (2lůžkový pokoj), průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, stravování, dopravu v Berlíně, vstupné do objektů, jízdné a vstupenku na galerijní noc (80 €) a vše, co není obsaženo v odstavci "základní cena zahrnuje".
Příplatky
900 Kč za 1lůžkový pokoj
230 Kč za 1x snídaně
100 Kč za rezervaci do Reichstagu
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Postupim, rozsáhlý park Sanssouci, rokokový zámek Sanssouci a další královské letohrádky - Berlín, památky, moderní budovy, Checkpoint Charlie, Reichstag - Velká muzejní noc, významná muzea a umělecká díla. CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-648
26.8 - 28.8.2022
2
Praha a další níže
4 390,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 hodin (další nástupní místo Ústí nad Labem a po trase, svozy od 6 osob z Hradce Králové a Pardubic za 300 Kč a Brno za 400 Kč), POSTUPIM, hlavní město spolkové země Braniborsko, procházka rozsáhlým parkem Sanssouci pruských králů (UNESCO) s pavilóny, fontánami a sochami (Neues Palais, Neue Kammern, Čínský pavilónek, zámek Charlottenhof a překrásný rokokový letohrádek Sanssouci krále Fridricha Velikého), dle času centrum města POSTUPIM, zastávka u skvostu moderní architektury v přírodovědeckém parku A. Einsteina, astrofyzikální observatoř, Einsteinova věž (arch. Erich Mendelsohn), odjezd na ubytování

2. den: BERLÍN, Říšský sněm (nutná rezervace předem v CK), moderní architektura nádraží Hauptbahnhof, třídy Unter den Linden a Friedrichstrasse, Opera, strážnice, zbrojnice, katedrála sv. Hedviky, Francouzský kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz s televizní věží (365 m), Červená radnice, dále muzea na Muzejním ostrově, variantně volno v parku, návštěva Panometru, téma „Berlínská zeď“ a projížďka lodí po Sprévě


Od 18. hodiny do 2. hod. ranní proběhne dlouhá muzejní a galerijní noc - v ceně paušální vstupenky jsou vstupy do řady muzeí a institucí a také doprava speciálními autobusy Shuttle Bus pendlujícími mezi muzei - i veřejnou dopravou uvnitř BERLÍNA (info www.geops.cz)

3. den: odjezd z Berlína ve 2.30 h ráno, dojezd do Prahy ráno


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních podmínek v Berlíně. Kupoli Říšského sněmu lze navštívit pouze na objednávku, uveďte zájem na přihlášce. Velká noc muzeí může být ovlivněna řadou nepředvídatelných situací. Nelze ji proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

klimatizovaným autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVD

Ubytování

1x hotel 2-3* typu Ibis Budget u Berlína (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

možnost doobjednat za příplatek snídaně formou bufetu (teplé nápoje – káva, čaje, mléko; džusy, čerstvé pečivo, marmelády, buchta, jogurt, máslo...).

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

POSTUPIM: prohlídka zámku Sanssouci 12 €, paušální vstupenka umožňující navštěvovat libovolné letohrádky vč. zámku Sanssouci: 19 €
Vstupné v Berlíně: Berlin – Televizní věž 10 €, do 16 let 5,5 €
Židovské muzeum mimo muzejní noc: 8 €
Panometer u Berlínské zdi: 10 €
Berlín – vstup do muzeí na ostrově (Pergamonmuseum) mimo muzejní noc 15 €
Berlin – katedrála 5 €
Jízdné v době galerijní noci včetně volného vstupu do galerií a muzeí stojí 18 €.

Kapesné

doporučujeme min. kapesné 80 €. Slevu do objektů lze získat skupinovou (min. 20 zájemců) nebo na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Poznámky

Muzea, která se účastní Velké muzejní noci
Celkové se účastní 76 muzeí a institucí. Zde jsou uvedena některá významná, která se účastnila v roce 2017 a mohla by zajímat turisty.
Staré muzeum (Altes Museum) na Muzejním ostrově
Nové muzeum Neues Museum) na Muzejním ostrově
Pergamonské muzeum
Židovské muzeum v Berlíně
Gemäldegalerie
Berlínská galérie - moderní umění
Muzeum Berlínské zdi
Panoráma Berlinské zdi - Assisi Panorama
Sbírka odlitků antických soch (Abguss - Sammlung Antiker Plastik Berlin)
Anne Franks Zentrum
Německé muzeum filmu a televize
Německé historické muzeum
Německé technické muzeum
Muzeum hudebních nástrojů
Muzeum NDR
Přírodovědné muzeum
Zámek Charlottenburg
Celý aktuální seznam bude zveřejněn na http://www.lange-nacht-der-museen.de/de/museen/

Muzejní ostrov v Berlíně
Na ostrově v centru Berlína mezi dvěma rameny řeky Sprévy nechali v průběhu 19. století (od r. 1830) pruští králové vybudovat komplex muzeí, který je v současnosti zapsaný jako celek na seznam UNESCO. Bode Museum obsahuje především sbírky sochařského a malířského umění od antiky po 18. století, Staré a Nové muzeum (Altes Museum, Neues Museum) byla určena pro starověké archeologické nálezy. Ve Starém muzeu jsou především egypstké sbírky a exponátyze starověkého Řecka a Říma, v Novém muzeu další exponáty z Egypta (když už budovy Starého muzea nepostačovaly) včetně busty Nefertiti. Proslulé Pergamonské muzeum je nejmladší, vzniklo teprve v roce 1930 pro nové archeologické nálezy z oblasti Blízkého východu. Jsou zde tedy exponáty ze starověké Mezopotámie, zejména řecké a helénistické, ale také islámské umění. Hlavními klenoty jsou proslulý Pergamonský oltář a babylónská Ištařina brána z modrých cihel. Stará Národní galerie (Alte Nazionalgalerie) obsahuje převážně umění 19. století, především díla německých umělců, ale také francouzských impresionistů (Manet, Monet, Renoir, Degas i Cézanne).


Zobrazit místo Berlín, velká muzejní a galerijní noc na větší mapě

POSTUPIM s parkem - zámek Sanssouci - historický i moderní BERLÍN - účast na Noci muzeí a galerií

Velké muzejní a galerijní noci se účastní již na 100 muzeí a institucí, od velkých a významných (Altes Museum, Židovské muzeum, zámek Charlottenburg) až po různá bizarní (muzeum počítačových her, muzeum konopí, Dům česneku).

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Pergamonské muzeum ukrývá unikátní poklady nejstarších kultur, Pergamonský oltář, 2.stol. př.n.l.

Německá metropole Berlín má celou řadu muzeí a galerií, z nichž mnohá patří k nejvýznamnějším v Evropě: především muzea na Muzejním ostrově s rozsáhlými sbírkami starověkých nálezů z Předního východu, Egypta, Řecka a Říma, dále muzeum moderního umění Hamburger Bahnhof, Židovské muzeum, Technické muzeum, které je největší svého druhu na světě, galerie umění Gemäldegalerie.

zobrazit celý článek

Přehled některých významných divadel Berlína - alternativní scény s hudebními a pantomimickými představeními, města s bohatou kulturní nabídkou.

zobrazit celý článek
Německo - Berlín - Reichstag, interiéry kopule

Aneb Osm zastavení s architekturou Berlína: Reichstag, Památník holocaustu, Hauptbahnhof, Židovské muzeum, Neues Museum, Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum, Kürfürstendamm, Asisi Panorama.
Turisty lákají věhlasná muzea a s CK GEOPS můžete zažít i velkou muzejní noc. Anebo barevný festival světel na podzim.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (8):

Berlín a večerní slavnost světel 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce, pojištění CK
07.10 - 09.10 5 790,-

Berlín, biosferická rezervace UNESCO, výstava Gauguin a slavnost růží v Rosariu 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce, pojištění CK
25.06 - 26.06 3 990,-

Berlín, město umění, historie i budoucnosti, Postupim a výstava Gauguin 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce, pojištění CK
06.05 - 08.05 4 990,-

Berlín, město umění, budoucnosti i historie a Postupim 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce, pojištění CK
28.10 - 30.10 4 990,-

Adventní Berlín a galerie 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK
03.12 - 04.12 3 990,-

Adventní Berlín vlakem 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu vlakem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK
03.12 - 04.12 5 390,-

Berlín, město umění i budoucnosti, výstava Gauguin a Postupim vlakem 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu vlakem do Berlína a zpět, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce, pojištění CK
20.05 - 22.05 6 990,-

Berlín, město umění, budoucnosti i historie a Postupim vlakem 2022

Německo | Berlín Cena zahrnuje:
dopravu vlakem do Berlína a zpět, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce, pojištění CK
28.10 - 30.10 7 590,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu