Berlín, město umění, historie i budoucnosti

BERLÍN je bezesporu jedno z nejrychleji se rozvíjejících měst s fascinující moderní architekturou a atmosférou mladého metropolitního města. Současná architektura je jakousi přehlídkou špičkových architektů světa a spolu s jedinečnými bohatě vybavenými a světoznámými muzei a galeriemi, pohnutou historií města a celkově mladou kosmopolitní atmosférou dodává Berlínu turistickou atraktivnost.
V zájezdu CK GEOPS „Berlín, město umění, historie i budoucnosti“ máte možnost nahlédnout do všech těchto aspektů. Vybereme-li pár těch staveb, které jsou navíc veřejně dostupné, určitě doporučujeme:

1) Reichstag - budova Spolkový sněm pro zasedání parlamentu byla v roce 1999 otevřena společně s přístavbou skleněného dómu podle návrhu britského architekta Normana Forstera. Tato třípatrová stavba je harmonickou souhrou skla a ocele.
2) Památník holocaustu – velice působivý památník v centru Berlína na ploše 13.000 m2. Jakýsi betonový hřbitov s 2 711 různě vysokými náhrobky slouží k meditaci i odpočinku a skrývá pod sebou muzeum holocaustu. Působivá stavba z r. 2005 je dílem newyorského architekta Petera Eismanna.
3) Hauptbahnhof - nová budova berlínského hlavního nádraží od architekta Meinharda von Gerkana byla otevřena v roce 2006. Obrovská skleněná budova nezastřešuje největší dopravní uzel Berlína, ale i nesčetné množství úřadů a obchodů, restaurací. Složitá stavba si vyžádala i posunutí řečiště Sprévy.
4) Židovské muzeum (Jewish museum) – jedinečná stavba Američan židovského původu Daniela Liebeskind je sama o sobě muzeem. Člověk ztracený v působivém interiéru má intenzivní pocit, že je uzavřen v sakrálním prostoru. Půdorys je symbolicky tvarován do fragmentů pomačkané Davidovy hvězdy. Člověk se cítí ztracený a celá stavba působí velmi emocionálně - tísnivá věž holocaustu s minimem světla, zahrada exilu s olivovníky na vysokých betonových kvádrech, křivá podlaha a zužující se chodby. Okna na fasádě tvoří symbol nedokončené symfonie německého hudebníka židovského původu Arnolda Schönbergera, která nemohla být dokončena.
5) Neues Museum – je dokonalou ukázkou zrekonstruovaného muzea, který kombinuje původní prvky s moderními. Za tuto stavbu získal autor, britský architekt David Chipperfield , cenu Miese ven der Rohe. Muzeum ukrývá sbírky prehistorického a raně historického období. Původní muzejní budova z poloviny 19. století byla poškozena při dobývání Berlína. Z pohledu moderní architektury jde o dokonalý soulad současné a historické architektury.
6) Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum - podle návrhu architekta Maxe Dudlera byla v říjnu 2009 dostavěna budova knihovny Humboldtovy univerzity. Působivá stavba přísně dodržující klasická pravidla. Uloženo je v ní 2,5 milionu knižních svazků, výstavní prostory, studovny s překrásnými výhledy.
7) Kürfürstendamm (či K-Damm) tvoří hlavní tepnu někdejšího západního Berlína. Kromě nákupů nebo nových interiérů pamětního kostela císaře Viléma se totiž můžete pokochat asymetrickou budovou berlínské burzy Thomase Grimshawa či bílou stavbou ve stylu high-tec (se stavbou je spojena Eva Jiřičná) je známá také jako Ludwig Erhard Haus a vznikla v polovině 90. let. Nosnými oblouky vytváří dojem jakého si krunýře a nese přezdívku pásovec.
8) Asisi Panorama Berlin – ukázka využití původně technické stavby plynojemu, Berlínský autor vytvořil jedno z největších panoramatických obrazů světa (32x110 m) pod názvem Berlínská zeď. Přibližuje divákovi dokonalou iluzi jednoho dne u Berlínské zdi v době totality. Vizuální efekt násobí hudba filmového skladatele Erika Babaka.

Těchto 8 zastavení u moderní architektury je pouhým přiblížením stavebního boomu, kterým se Berlíňané snažili sjednotit rozdělené město za posledních 25 let. Všechny tyto stavby máte možnost obdivovat při zájezdě s CK GEOPS během 2 návštěvních dnů. Také si můžete vybrat zájezd do Berlína v termínu Velké muzejní noci, kdy je na jednu paušální vstupenku přístupná celá řada muzeí, galerií a kulturních institucí. Willkommen in Berlin!

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu