letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Jedinečný eurovíkend na trhu. Letecký a vlakový eurovíkend do Milána, metropole proslulá jako město módy, se spoustou památek, nádherným dómem, divadlem La Scala, muzei i slavnými obchodními pasážemi. Poznáte Turín, jako město památek, aut značky Fiat, jako výrobce kávy Lavazza nebo výrobce vermuthu Martini. Individuálně i Leonardova Poslední večeře. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha - Milano - Praha vč. letištních tax, zpáteční vlak Milano-Turín, 4x hotel se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje
nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu (cca 8 € – platba na místě), stravu a veškeré vstupné (60 €)
Příplatky
2.400 Kč - 1lůžkový pokoj.
1.500 Kč - záloha na vlak do Janova.
250 Kč - komplexní pojištění K5S.
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
MILÁNO - gotický Dóm - Galerie Viktora Emanuela II. - La Scala - TURÍN - muzeum Fiat - JANOV - akvárium - CINQUE TERRE CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
81-082
23.5 - 27.5.2018
4
Praha - letiště V. Havla a další níže
16 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do MILÁNA brzy odpoledne, transfer do hotelu, MILANO (UNESCO), centrum historie, uměni a módy, gotická katedrála Duomo di Milano, možnost vyhlídky ze střechy katedrály, obchodní pasáž Galerie Viktora Emanuela II., individuální volno

2. den: zámek Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, návštěva galerie Pinacoteca di Brera, jedné z nejslavnějších obrazáren světa (Mantegna, Rafael, Rembrandt, Bellini), Museo d´Arte Antica, sbírka starožitností i uměleckých děl (Tizian, Van Dyck, poslední Michelangelovo sousoší Pieta Rondanini), možnost návštěvy budovy La Scally, individuální volno k procházkám a nákupům

3. den: cesta nejrychlejším vlakem Evropy EUROSTAR do města TURÍN, město historie s historií od dob Římanů (Porta Palatina), dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. roucha, posvátná relikvie Turínské plátno, město aut Fiat (význačné Muzeum automobilů) i jako výrobce kávy Lavazza nebo výrobce vermuthu Martini, atmosféra města nebo návštěva slavného Muzea automobilů, zpět regionálním vlakem

4. den: fakultativní výlet vlakem na pobřeží, JANOV, individuálně prohlídka, katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión a kde je rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli (UNESCO), světoznámé akvárium a kouzlo přístavu a zpět do MILÁNA nebo variantně s průvodcem vlakem do vesnic Cinque Terre (UNESCO), romantické vesničky propojené pouze lodí nebo vlakem, turistika nebo střídání vlak, loď a turistika a návrat vlakem

5. den: MILÁN, světové centrum módy, milánský "Zlatý čtyřúhelník"(Quadrilatero d´Oro) s obchody módních návrhářů nebo divadlo La Scala a po individ. objednávce (na dopoledne) slavná Leonardova malba Poslední večeře v kostel Santa Maria delle Grazie, odpoledne transfer na letiště, návrat do Prahy cca 21:30

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle aktuálního počasí a dopravních podmínek.

Doprava

letecky Praha - Milano - Praha

Ubytování

4x hotel
UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši cca 3 € na úhradu.

Stravování

4x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 90 €, z toho 60 € na vstupné

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Pojedete jedním z nejrychlejších vlaků Evropy! Mezi Milanem a Turinem jezdí po vlastní VRT (vysokorychlostní trati) italské rychlovlaky s oficiálním označením Eurostar AV Italia. Tyto vlaky od r.2012 postupně nahrazuji soupravy s označením Frecciarossa. I když stále je vžitý původní název. V nedávné době přibylo ještě označení Frecciarossa 1000 pro zcela nejnovější a nejmodernější soupravy

MILÁNO - TURÍN - JANOV - CINQUE TERRE

MILÁN (italsky Milano) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu, bank a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Nachází se v něm velká gotická katedrála a řada dalších památek. Právem se mu na poznávacích zájezdech do severní Itálie věnuje pozornost, zaslouží si delší návštěvu, nejlépe eurovíkend.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - slavnost Scoppio, v základu pohanská slavnost s prosbou o dobrou úrodu a zaháněním zla - foto J+J.Hlavskovi

V Itálii se tradice a původní svátky stále těší velké úctě a zájmu. Každoročně se koná široká škála festivalů, ať už na venkově či ve městech, od veletrhů vína a gastronomických přehlídek po uctívání památky takřka všech patronů. Mnohé můžete zažít na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

MILÁN (italsky Milano) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu, bank a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Nachází se v něm velká gotická katedrála a řada dalších památek. Právem se mu na poznávacích zájezdech do severní Itálie věnuje pozornost, zaslouží si delší návštěvu, nejlépe eurovíkend.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Milano, Turín, Janov a Cinque Terre letecky a rychlovlakem 2020

Itálie | Lombardie Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha - Milano - Praha vč. letištních tax, zpáteční vlak Milano-Turín, 4x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
20.05 - 24.05 18 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu