autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zájezd Ligurská riviéra a Cinque Terre - ideální poznávací dovolená u moře. Skalnaté pobřeží Ligurie a nad ním kopce pokryté vinicemi. Domy pastelových barev, římské památky v žáru pálícího slunce, bílé skály nad modrými vlnami, kostelíky, lehká i náročnější turistika a ospalý klid siesty. Romantika horských městeček, vinařských vesnic a rybářských vesnic Cinque Terre pod ochranou UNESCO vás určitě okouzlí, místní gastronomie a víno zachutná a koupání na Ligurské riviéře osvěží. Poznávací zájezd, pobyt u moře a lehká turistika po pobřeží. Využijte volné dny státních svátků v červenci, ubytování u moře a denně koupání
Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobytovou taxu, fakultativní výlety, lodní jízdenky, vlak a veškeré vstupné (110 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje
Příplatky
3.200 Kč za 1lůžkový pokoj
600 Kč za fakultativní výlet 5. den (min. 15 osob)
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Janov - pobřeží Ligurské riviéry s možností koupání - exotické zahrady Hanbury - víno z vesnice Dolceacqua - plavba lodí ke klášteru San Fruttuoso, do malebného letoviska Portofino a do Rapalla - pláže Sestri Levante - 5 vesnic UNESCO Cinque Terre
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-070
1.7 - 7.7.2024
6
Praha a další níže
13 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 18 hodin, další možná odjezdová místa: Beroun, Plzeň, transfer přes SRN do Itálie

2. den: cesta pohořím Apenino Ligure, JANOV, hlavní město regionu, kdysi mocný námořní stát (už v 11. století,) historické centrum - katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, klášter Sant´Andrea, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli (UNESCO), četné galerie, návštěva akvária Acquario di Genova (je největším akváriem v Itálii a druhým největším akváriem v Evropě, postaveno k EXPO 92) a kouzlo přístavu, ubytování a procházka u moře nebo koupání na městských plážích

3. den: kouzlo pobřeží Ligurie a Ligurské riviéry, VENTIMIGLIA a přímořská Villa Hanbury na mysu Mortola, exotická zahrada (na 3.000 tropických rostlin), vinařská středověká vesnice DOLCEACQUA s hradem (světoznámé víno Rossese, možnost ochutnávky za menší příplatek), cesta kolem SAN REMA, města filmových festivalů a květin, koupání na plážích Ligurské riviéry nebo variantně historické centrum města,, CERVO, jedna z nejkrásnějších přímořských vesnic, kostel San Giovanni Battista nad mořem a kouzlo uliček, ALBENGA, stará obchodní čtvrť obklopená hradbami, vzácná raně křesťanská architektura - baptisterium s fragmenty mozaik, středověké rodové věže, Loggia dei Quatro Canti, kdysi centrum římského města Albingaunum, most Pontelungo z 12. století, návrat na ubytování

4. den: cesta lodí z CAMOGLI (přímořské městečko, vysoké barevné domy v terasách, hrad Dragonara) podél divokého pobřeží Portofinského mysu k románskému opatství San Fruttuoso z 8. století odříznutému od světa, zachovalá raně středověká architektura, koupání na malé pláži přímo před opatstvím nebo turistika stezkou do skal s vyhlídkami, dále lodí do malebného PORTOFINA, zátoka oblíbená fotografy a významnými osobnostmi (do obou míst nemohou zajíždět autobusy), cesta kolem městečka SANTA MARGHERITA DI LIGURIA, známé přímořské letovisko s krásnou promenádou a plážemi, Možnost koupání, letovisko RAPALLO, kde bude čekat autobus, promenáda, hrad

5. den: fakultativní výlet s koupáním: opevněné městečko VARESE LIGURE pod Ligurskými Apeninami („borgo rotondo") se středověkým jádrem, ráj pro fotografy, starý kamenný most, ochutnávka místních specialit, koupání na krásných plážích Sestri Levante a možnost turistiky v okolí, Punta Manara s překrásnou vyhlídkou na pobřeží Levantské riviéry, návrat na ubytování, variantně celodenní pobyt u moře a koupání,

6. den: unikátní oblast typických přístavních vesniček Cinque Terre (UNESCO), MONTEROSSO, prohlídka typické vesničky Cinque Terrekoupání a pobyt na pláži a kombinace lehké i středně náročné turistiky s cestováním vlakem po pobřeží nebo lodí při pobřeží, koupání a relax u moře, výhledy a romantická zákoutí, návštěva jednotlivých vesniček (MONTEROSSO, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA, RIOMAGGIORE), turistika po „nadpobřežních“ stezkách s nádhernými výhledy, případně (individuálně) možnost lodí do PORTOVENERE (UNESCO), na závěr LA SPEZIA, velký obchodní a vojenský přístav, odjezd pozdě večer

7. den: návrat do Prahy brzy odpoledne 

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a dopravních podmínek.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, DVD, o přestávkách prodej nápojů. V oblasti Cinque Terre se pohybujete celý den bez autobusu – nemá do vesnic přístup, pokud nemáte zájem o turistiku po svazích mezi jednotlivými vesničkami, kombinujete pobyt u moře s atmosférou originálních vesniček, gastronomií a vyhlídkami s koupáním a odpočinkem u moře a přesouváte se vlakem nebo lodí.

Ubytování

4x hotel 3* (2lůžkové pokoje s příslušenství), 2x hotel v oblasti Janova, 2x hotel v oblasti Lavagni

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

4x snídaně v ceně zájezdu v italském stylu (počítejte s tím, že Italové snídají poměrně málo)

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ALBENGA: diecézní muzeum + baptisterium 12,50 €
JANOV: muzea umění - společná vstupenka do Palazzo Rosso, Palazzo Bianco a Palazzo Tursi 10 €, námořní muzeum 17€, akvárium od 22 € nebo společná vstupenka s biosferickým muzeem moře od 36 €, výtah na Castelletto 1,50 €
DOLCEACQUA: hrad 12 €
Ligurská riviéra: loď na Fruttuoso 9 €, opatství San Fruttuoso 8,5 €, lodní lístek do Rapalla 15 €
vstupné do vesnic Cinque Terre: vstupné + jízdné na vlak: od 20 €, lodě: denní 39 €, půldenní 23 €, lístek na plavbu z jedné vesnice do sousední cca 12 €, sprchy na pláži od 4 € ostrov Isola Palmaria 17 €

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 170 €, z toho 110 € na vstupné. Uvedené ceny jsou orientační, často se skupinovou slevou (min. 20 osob). Slevu lze občas získat také na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Věděli jste, že... vesnici Dolceacqua navštívil Claude Monet? V roce 1884 se vydal na svou (již druhou) cestu na Azurové pobřeží, kde se mu velice líbilo. Při té příležitosti se vypravil do hor za italskou hranicí, do údolí Nervi, a dostal se do vesničky Dolceacqua. Ta ho velice okouzlila, zejména její můstek, který překlenuje údolí s úžasnou lehkostí. Namaloval tu několik obrazů - horskou krajinu, dva pohledy na hrad a část vesnice s můstkem v popředí a ještě další obraz samotného mostu. Ačkoliv to nejsou jeho nejznámější malby, je na nich nenapodobitelným způsobem zachycena krása této vesnice. Monetovu návštěvu připomínají v současnosti dvě informační tabule v obci, umístěné údajně na místech, odkud maloval své obrazy.
Pobřeží Cinque Terre
Cinque Terre je starobylý název oblasti na ligurském pobřeží kolem pětice rybářských vesnic: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore. Nad mořem se zde zvedají vysoké útesy zvrásněných skal, které jsou porostlé opunciemi. Krajině dodávají zvláštní ráz typické stupňovité terasovité vinice i zeleninové zahrádky, místy vznikly také olivové háje. Celá oblast byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.
Vesnice byly kdysi přístupné pouze z moře a dodnes jsou poněkud odříznuté od světa – jsou sice propojeny železnicí, ale ne pořádnou silnicí. Corniglia navíc nemá ani přístav – tyčí se vysoko na útesu. Všechny si zachovaly původní ráz s nízkými domky pastelových barev (převažují odstíny žluté, červené a růžové) a strmými uličkami. Mezi všemi vesnicemi vede cesta pro pěší – Sentiero Azzuro, na níž se nyní vybírá vstupné.
Monterosso al Mare je největší z vesnic a jako jediné leží v rovině, u zátoky s širokou písečnou pláží. Odtud vede strmá, náročná, ale úchvatná cesta mezi teráskami a lesíky po útesech do Vernazzy, která má jako jediná přírodní přístav a pro svou malebnou polohu je často fotografovaná. Vesnici vévodí na jedné straně zátoky románsko-gotický kostel sv. Markéty, na druhé straně hrad rodu Doria. Okolní svahy jsou doslova zbrázděny nesčetnými řadami vinic. Cesta, místy s náročným stoupáním, vede dále mezi terasovitými zahrádkami, olivovými hájky a křovinami do Corniglie, pokojné barevné vesničky na útesu, kde zaujme především kostel s půvabným rozetovým oknem. Z Corniglie lze sejít k písečným plážím, které jsou bohužel vesměs placené. Dále vede již celkem pohodlná cesta po rovině nad mořem do Manaroly. Během pochodu je možné se vykoupat v některé skalnaté zátoce s nádherným azurovým mořem; nejlepší koupání je přímo v Manarole. Manarola je velmi půvabná, nachází se tu další kostelík s rozetovým oknem a hrad rodu Fieschi. Je tu také malé muzeum zdejšího dezertního vína, bohužel často zavřené. O pěstování vína a jiných podrobnostech zdejšího tradičního života se však lze ledacos dozvědět i na informačních tabulích rozvěšených v tunelu pro pěší, který vede jak k nádraží, tak na poslední úsek cesty. Z Manaroly do Riomaggiore vede pohodlný chodník vytesaný do skály, nazývaný Via Amore – Cesta milenců. Poslední vesnice, Riomaggiore, je vystavěné stupňovitě na prudkém svahu a nachází se tu větší kostel s dalším pěkným rozetovým oknem.
Ve všech vesnicích lze za přijatelné ceny nakoupit jak potraviny, tak typické místní produkty, k nimž patří zejména místní bílá vína Cinque Terre, drahé dezertní víno Sciacchetra ze suchých hroznů a různé ovocné likéry, např. citrónové limoncino.
(Mgr. Blanka Mauleová)

Poznámky

Vybavení a koupání:
Zájezd je poznávací s možností koupání vždy během programu a 4. den je možné využít k celodennímu pobytu u moře v místě ubytování nebo k turistice. 5. den jsou prakticky možné stejné varianty. Autobus nemá přístup do vesniček Cinque Terre, lze během dne projít všechny pěšky (místy poměrně náročná turistika, zvláště v případě velkého horka), anebo anebo si odpočinout při přejezdech vlakem nebo lodí z vesnice do vesnice (ve všech je nádraží, prostřední Corniglia však nemá přístav). Jízdné vlakem je v ceně Cinque Terre Card opravňující ke vstupu na cestu spojující vesnice Cinque Terre (Sentiero Azzuro). Doporučujeme pevnou obuv i plážovou, plavky a sluneční brýle, pro turisty nejlépe i nějakou pokrývku hlavy a zásobu vody (ve vesnicích si lze vodu natočit). Program si volíte podle chuti a sil, průvodce vždy doporučí možné varianty.

Janov - Albenga - zahrady Hanbury - Dolceacqua - Cervo - Camogli – klášter San Fruttuoso - Portofino – Rapallo - pláže Sestri Levante - 5 vesnic UNESCO Cinque Terre - La Spezia

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek

Nejmenší italský národní park (necelých 39 km2) leží na pobřeží Ligurského moře východně od Janova. Jde o ojedinělé propojení lidského osídlení, nádherné přímořské krajiny a suchozemských i mořských ekosystémů. Je proto i součástí kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Strmé skalnaté srázy nad mořem a úzká pobřežní linie s malými zátokami, písčitými i štěrkovitými plážemi, skalami, mysy. A pět fascinujících městeček (proto název Cinque Terre). Není divu, že sem míří čím dál víc poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie, Ligurie, Cinque Terre - Vernazza, jedna z 5 vesniček oblasti, hrad z 15.stol. postavený na obranu proti pirátům

Malebný kraj na severu Itálie kolem Ligurského moře mezi horami a vodou, příjemné místo pro dovolenou u moře s koupáním i výlety podél pobřeží a poznávání památek. Hlavním městem je významný přístav Janov, klenotem je pětice pobřežních vesnic Cinque Terre. Snadno dostupný kout Itálie, který umožňuje dovolenou u moře, poznávací zájezdy i zájezdy s turistikou.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu