autokarem hotel Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Champagne, Pikardie, turistika v Ardenách, koupání v moři.
Poznávací zájezd do turisticky dosud opomíjeného kouta Francie Picardie. Poznáte kraj bohatý na historická města, okázalé katedrály i zvonice, dějiště krutých bitev, rodiště řady významných osobností Francie, mondénní střediska a pláže u kanálu La Manche i tajemné opuštěné Ardeny. Poznáte skutečné klenoty evropské architektury, početné památky UNESCO, řadu míst spjatých s historií Francie, kouzelnou přírodu, svéráznou gastronomii… to vše nabízí Picardie… a Ardeny pak toulky jedinečnou krajinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.
Poznejte naše Francouzské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxy, fakult. služby, místní dopravu, veškeré vstupné (80 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.200 Kč za 1lůžkový pokoj
800 Kč za 4x snídani
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Champagne, Pikardie, turistika v Ardenách, koupání v Atlantiku. historická města, okázalé katedrály, zvonice, památky UNESCO, dějiště bitev a historie, vagón maršála Foche, pláže u kanálu La Manche, historická města REMEŠ, LAON, SOISSONS, ARRAS, katedrály BEAUVAIS a AMIENS, koupání v CALAIS, Rodin, pevnost SEDAN a Ardenynejdelší podzemní cestu lodí na světě
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-014
4.7 - 10.7.2022
6
Praha a další níže
10 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin, další nástupní místa: Beroun, Plzeň a po trase dle dohody, svoz od 6 osob za 300 Kč Hradec Králové, Pardubice; z Brna za 400 Kč, transfer přes SRN

2. den: oblast Lotrinska, krajina s meandry řeky Mosely, pověstná bojiště a pevnost VERDUN, prohlídka bitevního pole z 1. svět. války, hřbitovy a kostnice, bajonetové zákopy, Memorial, krajem Champagne, zastávka v historickém městě REMEŠ (UNESCO), známém také jako středisko šampaňského, krátká pocta dvěma chrámům, korunovační katedrála králů (vitráže od Chagalla) a opatský románsko-gotický kostel St-Rémy (bazilika svatého Remigia), kde byl r. 496 biskupem Remigiem pokřtěn Chlodvík, král Franků, kostelík svatého Jakuba se Šímovými vitrážemi, Pikardie: starobylý LAON na vysokém osamělém skalním ostrohu, jízda místním autobusem, hradby, monumentální brána Porte d’Ardon, citadela, krásná středověká katedrála a klášterní kostel sv. Martina, výhledy do kraje

3. den: cesta podél řeky Aisne, kde se rovněž bojovalo za 1. sv. války, vojenské hřbitovy, SOISSONS, už v 5. století centrum Francké říše, katedrála St. Protais, St. Gervais s obrazem Paula Rubense, pocta gotice u ruin kostela St. Jean de Vigne, cesta za historií Francie: Compiègneský les a event. královský zámek Compiègne, právě zde zajali Johanku z Arku Burgunďané v r. 1430, pohádkový zámek Pierrefonds, původem středověký hrad, na jehož obnově se podílel Eugene Viollet-le-Duc (jako Notre Dame v Paříži a Carcassonne) a interiéry zachránil Napoleon III., idylka vesniček nebo posezení u kávičky, vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa, muzeum s jedinečnými exponáty, BEAUVAIS, úžasná katedrála se slavným orlojem (měla být ve 13. stol. nejvyšším chrámem na světě – loď úctyhodných 48 m), večerní překvapení nebo společné posezení a ochutnávka místních specialit

4. den: AMIENS (UNESCO), ranní Notre Dame, největší katedrála ve Francii s vitrážemi a labyrintem a portálem zvaným kamenná bible, dům Julese Verna, malebná čtvrť St. Leu a vodní zahrady Hortillonages, kouzlo zahradní čtvrti s loďkami na kanálech, cesta údolím Vallée de la Somme, vzpomínky na boje 1. světové války i na Jana Lucemburského a bitvu u Kresčaku r. 1346, cesta k moři - na Opálové pobřeží, letovisko LE TOUQUET, mondénní pláže s bizarními vilami, podél pobřeží do BOULOGNE-sur-MER, významný přístav a největší rybářská základna v Evropě, středověká čtvrť "ville haute" s hradbami, zvonice (UNESCO), možnost návštěvy světově proslulého Mořského centra a akvária, krásné pláže a architektura, kouzlo ulic a kavárniček, koupání ve vlnách La Manche a pohoda na romantických plážích nebo indiv. ochutnávka specialit z mořských plodů, zastávka v CALAIS, přístavní město s pohnutou historií, slavná Rodinova socha "Občané z Calais" a věž (UNESCO)

5. den: poutní místo ST. OMER, katedrála s Rubensovým obrazem, bojiště 1. světové války a hřbitůvek v La Targette (čeští vojáci obou svět. válek), zastávka u jedinečné La Coupole d´Helfaut Wizernes, bývalé základny Němců, muzeum války a kosmu, ARRAS, historické město, dvě z nejkrásnějších náměstí Francie, z věže výhled na domy ve vlámském stylu ze 17. století, radnice ve stylu plaménkové gotiky, věž radnice (UNESCO), možnost oběda, CAMBRAI, náměstí s honosnými domy, kostel St Géry s dalším Rubensovým obrazem: Kladení do hrobu (Mise au Tombeau), kostel sv. Martina, městská zvonice (UNESCO), renesanční radnice s věží

6. den: cesta Ardenami, příroda a vzpomínka na historii světových válek: CHARLEVILLE-MÉZIERS, brána do Arden, náměstí Place Ducale s domy z barevného vápence se šedými střechami a s podloubími, rodiště Rimbauda, romantická krajina hraničních hor a údolí Vallée de la Meuse, cesta přes SEDAN, centrum kraje Ardennes, nejrozsáhlejší pevnost v Evropě z 15. stol., od středověku město textilu, toulky belgickými Ardenami, belgický BOUILLON, hrad rytíře Gottfrýda, dobyvatele Jeruzaléma, nad řekou Semois, desítky druhů piva, návštěva největší přírodní perly Arden jeskyně Remouchamps, nejdelší podzemní cesta lodí na světě, krátká večerní zastávka v CÁCHÁCH, městu Karla Velikého, katedrála, která pochází už z karolínské doby, Karel IV. tu byl korunován králem Svaté říše římské, večerní město, odjezd do ČR pozdě v noci

7. den: návrat do Prahy ráno


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuální dopravní situace. Alternativní program vybírá průvodce dle podmínek.

Doprava

Využíváme moderní zájezdové autobusy s klimatizací, DVD a prodejem nápojů. Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

4x hotel hotelích typu Première Classe nebo Ibis Budget (2lůž. pokoje a palanda, příslušenství na pokoji, TV, jedná se většinou o francouzskou postel pro 2 osoby a někde bývá nad ní palanda pro ev. přistýlku – doporučujeme pouze pro děti nebo rodinu – pokoje jsou poměrně malé): u Laonu, u Amiens, u Calais, u Charleville-Méziers.

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu. Snídaně za příplatek předem formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů a hotely jsou situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko centra a program je bohatý - ráno nemají řidiči možnost teplých nápojů).
Možnost 1x společné večeře v Calais - doporučujeme; za příplatek předem v korunách, anebo ještě u průvodce v EUR.
Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká 1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g 1,50-3,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, pivo 3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od 4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od 18 €, káva 1,50-2,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka 0,70 €, WC 0,70 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Verdun: válečný památník 11 €
REMEŠ: Arcibiskupský palác s gotickými sklepy, královskými komnatami a lapidáriem 7,50 €
LAON: místní doprava 1,50 €
hrad Pierrefonds: 8 €
Compiègne: muzeum s vagónem maršála Foche 5 €
BOULOGNE-SUR-MER: akvárium Nausicaa beze skup. slevy 19 €
La Coupole d´Helfaut Wizernes (válečné muzeum) 10 €, planetárium 7,50 €
ARRAS: věž 4,20 €
SEDAN: pevnost 8,40 €
jeskyně Remouchamps 16 €.
Obvykle lze uplatnit skupinové slevy, když se sejde dostatek zájemců. Ceny jsou orientační.

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 110 €, z toho 70-75 € na vstupné.

Možné slevy

na osobu pro 3 osoby ve 3lůžkovém pokoji pro rodinu (info v CK)

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Válečné památníky u Verdunu
Městečko Verdun v severním Lotrinsku na řece Máze se zapsalo do dějin jednou provždy jako jedno z dějišť těch nekrutějších bojů za první světové války. V průběhu roku 1916 se Němci pokoušeli dobýt strategickou verdunskou pevnost, aby mohli postupovat na Paříž. Francouzi však pevnost uhájili. Na obou stranách byly strašlivé ztráty - Francouzů padlo asi 400 000, celkové množství padlých se odhaduje na větší počet než 1 000 000.
Vedle samotné verdunské pevnosti je v kraji řada větších i menších památníků. Nedaleko vznikl Mémorial du Verdun s muzeem. Několik vesnic bylo doslova srovnáno se zemí a krajina je do dneška rozbrázděná rýhami a prohlubněmi po granátech a pumách. Ossuaire de Douaumont, Douaumontská kostnice, je velká budova s věží. Uvnitř jsou pamětní desky připomínající množství nezvěstných vojáků a v podzemí jsou uloženy kosti neidentifikovaných mrtvých (na 130 000 lidí). Naproti na rozsáhlém hřbitově s bílými kříži jsou pochováni další padlí, kteří byli identifikováni. Nedaleko odtud se nachází snad ještě děsivější památník: Zákop bajonetů. Pod pietním betonovým přístřeškem se nachází zákop, kde byli během bojů zaživa pohřbeni francouzští vojáci pod sesutou zeminou. Na místě byly potom vidět špičky bajonetů, které měli nešťastníci nasazené na puškách. Jejich ostatky dodnes spočívají v zemi.

Opálové pobřeží se nachází na samém severu Francie u průlivu La Manche mezi Calais a ústím řeky Somme. Název mu vynesly bílé vápencové útesy v jeho severní části. Pobřeží, šedé moře a nebe tu totiž často dostávají úchvatné duhové odstíny. Na jihu převažují písčité pláže lemované pohyblivými dunami, na nichž byly vysázeny borové lesy, místy rostou také tamaryšky. Na písčinách se vytvářejí slaná jezírka.
Němci si zbudovali na pobřeží systém opevnění známý jako Atlantský val. Každých pár set metrů se nacházejí bunkry a v jednom velkém v Audighenu vzniklo válečné muzeum.
K významným letoviskům a přístavům této oblasti patří velkoměsto Boulougne-sur-Mer, Calais, Wissant, Audinghen, Wilmereux a Le Touquet

Pahorkatina Ardeny se rozkládá z velké části na území Belgie, ale zasahuje i do severní Francie. Odedávna tvořila se svými hustými lesy a strmými svahy přirozenou ochranu vnitrozemí Francie, proto se právě v téhle oblasti často sváděly kruté boje. Za druhé světové války se zde skrývali partyzáni. Krajem se klikatí řeka Meuse (Máza). Její tok svírají vysoké břidlicové skály s neobyčejnými útvary. Mnohé z nich jsou opředeny legendami, především o odvěkém boji sil dobra se silami zla, a různé vrcholky se jmenují po bájných hrdinech. Na sever od města Charleville-Méziers se nachází např. skála Roc de la Tour, mezi lidmi známá jako Ďáblův hrad. K oblíbeným turistickým cílům patří také jezero Lac des Vieilles Forges.

Příběh Blbostí z Cambrai
Oblíbenou cukrovinou v Cambrai jsou originální bonbóny s podivným názvem „blbosti z Cambrai“ (Les betises de Cambrai), které vyrábí tradiční cukrářství Afchain. Jejich příběh je takový:
Před téměř dvěma sty lety byl Emile Afchain, synek z cukrářství, právě v učení u svých rodičů. Matka ho pověřila výrobou cukrátek. Chlapec je ale pokazil, alespoň se to tak matce na první pohled jevilo. Vyhubovala mu, že je nemehlo a že dělá jen blbosti. Přesto se však pokusila bonbóny prodat a měly nečekaný úspěch. I nadále byla tato odlišná cukrátka žádaná, a proto se blbosti vyráběly dál a zůstaly v oblibě až do dnešní doby.

VERDUN a okolí - REMEŠ - LAON - SOISSONS - Pierrefonds - Compiegneský les - BEAUVAIS - AMIENS - LE TOUQUET - BOULOGNE-SUR-MER - CALAIS - SAINT-OMER - ARRAS - CAMBRAI - CHARLEVILLE-MÉZIERS - Sedan - BOUILLON - CÁCHY

Francie - Pikardie - Arras, zcela vlevo nejstarší dům na Grand Place, 1467

Severní cíp Francie je oblast se středisky průmyslu a obchodu, ale také s lesnatým údolím řeky Sommy a rekreační oblastí na Opálovém pobřeží u La Manche. V kraji se nachází velkolepé katedrály, zvl. v Amiens (UNESCO) a Beauvais, královské hrady, významná historická města (Arras, Laon) i památky na kruté boje 1. světové války.

zobrazit celý článek
Francie - Pikardie - Občané z Callais, existuje 12 odlitků sousoší, např. v Londýně, Paříži (muzeum Rodin,..

Severní cíp Francie - Pikardie a pobřeží La Manche, to jsou lesnatá údolí řeky Sommy a rekreační oblast na Opálovém pobřeží, velkolepé katedrály, zvl. v Amiens (UNESCO) a Beauvais, královské hrady, významná historická města (Arras, Laon) i památky na kruté boje 1. světové války. Poznávací zájezdy do Pikardie nabízí pestré a rozmanité zážitky.

zobrazit celý článek

Zájezd Pikardie a Ardeny podrobně, slovy vašeho průvodce Mgr. J. Flégla. Co všechno můžete vidět a zažít?

zobrazit celý článek

Co všechno zažijete a uvidíte na poznávacím zájezdu CK GEOPS na samý sever Francie - převážně do Pikardie, na pobřeží La Manche kolem Calais a do francouzských i belgických Arden. Vyprávění dlouholetého průvodce tohoto zájezdu J. Flégla.

zobrazit celý článek
Francie - Alsasko Lotrinsko - Verdun, jen řady křížů jsou vzpomínkou na mrtvé

Dějiště tragických bojů za první světové války, na niž upomínají pevnost, hřbitov a místní muzea, ale také město s dlouhou historií a pozoruhodnými architektonickými památkami.

zobrazit celý článek
Francie - Provence - Arles, kostel sv.Trofima, křížová románsko-gotická chodba

Přehled všech lokalit na území Francie (vč. Korsiky a zámořských departementů) zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek
Francie - Pikardie - Občané z Callais, existuje 12 odlitků sousoší, např. v Londýně, Paříži (muzeum Rodin,..

Severní cíp Francie - Pikardie a pobřeží La Manche, to jsou lesnatá údolí řeky Sommy a rekreační oblast na Opálovém pobřeží, velkolepé katedrály, zvl. v Amiens (UNESCO) a Beauvais, královské hrady, významná historická města (Arras, Laon) i památky na kruté boje 1. světové války. Poznávací zájezdy do Pikardie nabízí pestré a rozmanité zážitky.

zobrazit celý článek

Co všechno zažijete a uvidíte na poznávacím zájezdu CK GEOPS na samý sever Francie - převážně do Pikardie, na pobřeží La Manche kolem Calais a do francouzských i belgických Arden. Vyprávění dlouholetého průvodce tohoto zájezdu J. Flégla.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu