Významná místa Pikardie a oblasti Calais

Severní cíp Francie - kraje Pikardie a Nord-Pas-de-Calais - je oblast se středisky průmyslu a obchodu, ale také s lesnatým údolím řeky Sommy a rekreační oblastí na Opálovém pobřeží u La Manche. V kraji se nachází velkolepé katedrály, zvl. v Amiens (UNESCO) a Beauvais, královské hrady, významná historická města (Arras, Laon) i památky na kruté boje 1. světové války.

Laon
Středisko departementu Aisne, umístěné na dlouhém úzkém hřebeni – nahoru lze vyjet lanovkou. Ve středověku patřilo k významným francouzským městům, jedním z prvních, která získala od panovníka listinu městských práv. Starobylému jádru vévodí katedrála Notre Dame ze 13. století. Nedaleko se nachází cesta Chemin des Dames, pojmenovaná po dcerách Ludvíka XV, jedno z bojišť 1. světové války.
Compiègne
V Compiègne se nachází královský zámek, postavený v 18. století pro Ludvíka XV. Oblíbil si ho Napoleon a po něm i Napoleon III. s císařovnou Evženií. Lze navštívit reprezentační a soukromé komnaty císaře Napoleona a Marie Luisy a také muzeum 2. císařství, muzeum císařovny (Evženie) a muzeum kočárů.
U města Compiègne padla do zajetí Johanka z Arku. Okolní Compiègneský les z dubů a buků se hodí k procházkám. Je tu mýtinka, na níž bylo podepsáno 11. listopadu 1918 příměří s Německem.
Pierrofonds
Ohromný hrad si nechal vybudovat ve 14. století Ludvík z Orléans. Později zcela zpustl. V roce 1857 ho na žádost císaře Napoleona III. obnovil architekt Eugène Viollet-le-Duc a poté se stal hrad císařskou rezidencí. Zatímco vnější architektura je skutečně rekonstrukcí středověkého sídla, vnitřek odráží spíš dobový romanticky historizující vkus.
Amiens
Hlavní město Pikardie, známé zejména díky nádherné katedrále, zapsané na seznam UNESCO. Zachovala se malebná historická čtvrť Saint Leu a také zelinářské zahrady Hortillonnages v bažinaté oblasti. V Musée de Picardie jsou cenná umělecká díla.
Beauvais
Moderní město, celé znovu vybudované po 2. světové válce. Bombardování jako zázrakem přežila pouze nádherná, ač nikdy nedokončená katedrála sv. Petra. Byla stavěna v průběhu 13.-16. století. Beauvais má staletou tradici ve výrobě tapisérií, o čemž informuje Galerie National de Tapisserie, Nachází se tu také muzeum départementu Oise s archeologickými nálezy, plastikami, tapisériemi a keramikou.
Arras
Historické hlavní město hrabství Artois, který dřív náležel k Flandrům. Jádro města tvoří na 155 domů ze 17. století ve vlámském stylu a je zde monumentální pozdně gotická radnice. V Musée des Beaux Arts se nacházejí např. středověké plastiky, místní tapisérie a také díla arrraské krajinářské školy z 19. století.
Vallée de la Somme – Údolí Sommy
V povodí řeky Sommy se mezi Péronne a Amiensem rozkládá oblast lesů, meandrů, jezer a zalesněných ostrovů, oblíbené výletní místo. Západně od Amiens leží největší archeologický park ve FranciiSamara. Je zde pravěká osada a botanická zahrada, lze se tu seznámit s technikou primitivních řemesel, např. opracování pazourku a mletí obilí. Na pláních podél Sommy se odehrály krvavé boje 1. světové války (1.7.- 21.11. 1916) a nachází se tu rozsáhlé vojenské hřbitovy a památníky. Blízko ústí Loiry se nachází Crécy – známý Kresčak, bojiště z 1. fáze stoleté války. V nedalekém Abbeville je pozdně gotický kostel s krásnými plastikami.
Le Touquet
Přímořské rekreační středisko Le Touquet Paris-Plage bylo založeno v 19. st. a zejména v meziválečném období bylo v oblibě. Nachází se tu přepychové vily a hotely, kasino, dostihová dráha a různá zábavní a sportovní zařízení. Byl zde vysazen piniový háj.
Boulogne-sur-Mer
Město s významným přístavem a historickým jádrem obehnaným hradbami. Dominantou je hrad hrabat z Boulogne ze 13. století a chrám Notre.Dame z 19. století s ohromnou kupolí. K městu náleží pláž a také Nausica, moderní akvárium a Mořské centrum.
Calais
Hlavní přístav pro dopravu přes La Manche. Za stoleté války padl roku 1347 do rukou Angličanů a v anglickém držení byl až do poloviny 16. století. Zajímavé je především muzeum malířství a krajky, v němž je umístěna i slavné Rodinovo sousoší Měšťané z Calais. Musée de la Guerre přibližuje návštěvníkům události 2. světové války.

Zaujal vás tento článek? Poznávací zájezdy do Pikardie najdete na stránce www.francie.geops.cz/pikardie-a-ardeny. 

Související destinace

Pikardie a Ardeny

Nejsevernější kout Francie, zelené údolí Sommy a Compiegneský les, pobřeží La Manche i lesnaté Ardeny. Pikardie je pro turisty přitažlivá především díky skvostným památkám severofrancouzské gotiky - v Amiens a Beauvais se tyčí vznosné katedrály, Laon, Soissons i Arras mají bohatou historii. Oblíbené je také Opálové pobřeží u La Manche s útesy a plážemi, a turistika v lesnatých Ardenách je jistě příjemným zážitkem.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu