Verdun

Hrdinné město Verdun, známé po celém světě, je symbolem 1. světové války. Tato galská pevnost, následně galorománská vesnice a mocné biskupství, se koncem 19. století stala prvním francouzským opevněným městem s citadelou, 38 pevnůstkami a stavbami (mezi nimi Vaux, Douaumont nebo Souville), jenž se v roce 1916 stalo dějištěm zuřivých bojů. Napadenému městu pod přívalem střel a granátů byl udělen jediný rozkaz: ODOLAT. Ale za jakou cenu...
Z města zbyly jen trosky, 9 sousedních vesnic bylo vyhlazeno a 500 000 vojáků padlo...
O čtyři roky později, 10. listopadu 1920, byl v srdci citadely vybrán Neznámý vojín, který byl následně pochován pod Vítězným obloukem v Paříži. Město je sice v současnosti známo především kvůli těmto tragickým událostem, stojí však za návštěvu i samo o sobě. Nalézá se v něm rozsáhlé architektonické dědictví: Biskupský palác Palais Episcopal (15. století), nedaleko ležící katedrála Notre-Dame (10.-18. století) s křížovou chodbou, v níž se románské umění střetává s gotikou, věž Tour Chaussée (14. století), brána Porte Châtel, Vaubanova citadela (19. století), křižovatka Carrefour des Maréchaux nebo Vítězný pomník Monument à la Victoire.
Mezi lokality a muzea, do nichž byste se rozhodně měli vypravit, patří podzemní prostory citadely, které jsou skutečným stínovým městem vybudovaným pod skálou se 7 km chodeb. Život vojáků ve válce tu znázorňuje 15 velmi realistických scén (s virtuálními obrazy), které budete obdivat z malých plně automatizovaných vagónků. Dále navštivte Světové středisko míru (Centre Mondial de la Paix) se stálými a putovními výstavami, muzeum Musée de la Princerie (archeologie, sochařství, fajáns...) a bitevní pole (Champ de Bataille): Pevnost Vaux (Fort de Vaux), Douaumontská kostnice (Ossuaire de Douaumont) ukrývající ostatky 130 000 neznámých francouzských a německých vojáků, Verdunský památník (Mémorial de Verdun), Douaumontská pevnost (Fort de Douaumont) a památník Tranchée des Baïonnettes...
Verdunské kulturní setkání se odehrává u příležitosti představení "Od střel... ke světlu" (Des Flammes... à la Lumière), jehož zvukové a světelné efekty připomínají Bitvu u Verdunu. Toto představení šíří poselství míru a současně slouží k uctění památky padlých.
Další informace o představení naleznete na: www.spectacle-verdun.com/en  (v Aj a Fj).

Vše o Lotrinsku naleznete na stránkách: www.tourisme-lorraine.fr.

Související zájezdy

Související destinace

Alsasko

Alsasko

Alsasko je velmi malebný kout Francie, jehož kultura vznikla harmonickým prolínáním francouzského a germánského vlivu. nachází se tu řada velice půvabných městeček s barevnými hrázděnými domy, historickými kašnami, hradbami a spoustou barevných květin, velmi pěkné je i zdejší velkoměsto Štrasburk. Alsasko je též vyhlášenou vinařskou oblastí a nelze vynechat zdejší vinnou stezku. A na své si přijdou i turisté při vycházkách po krásách pohoří Vogézy.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu