letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Velikonoce a svátky jara Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poleťte s námi do Paříže - města kultury, módy, dobrého jídla a francouzského šarmu. Paříž Napoleon Bonaparte miloval tak, že jej právem nazval „Císařovnou světa“ a Fryderyk Chopin zase řekl: „Paříž je vše co chceš! !" Pro Ernsta Hemingwaye byla Paříž "oslavou života". Paříž to jsou klikaté uličky i velkolepé bulváry, mondénní obchody i ošuntělé hospody, honosné operní scény i světoznámé galerie. ...a letos jsou  již přípravy na Olympiádu v plném proudu. Ubytování v centru umožňuje variabilitu programu, na zájemce čeká i výstava Pabla Picassa i Manet a Degas.Těší se na Vás oblíbený průvodce Honza Flégl.

Existují varianty zájezdu. A2 a A2b Viz podobné zájezdy.
letecky eurovíkend s ubytováním v centru s možností vlastního programu a s výletem do Versailles a rychlovlakem TGV do Champagne Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku Praha-Paříž-Praha v ekonomické třídě, příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, letištní taxy a poplatky, transfer z letiště na hotel a zpět, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, místní dopravu, vstupné (160 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.000 Kč za 1lůžkový pokoj
1.800 Kč za odbavené zavazadlo do 20kg
2.300 Kč záloha na fakultativní výlet vlakem TGV do Remeše
900 Kč záloha na vstupné - zámek a zahrady Versailles
275 Kč za komplexní pojištění K5S
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Montmartre - stará Paříž (UNESCO) - katedrála Notre Dame - zámek a zahrady Versailles - Invalidovna - Eiffelova věž - Louvre - Champagne - Remeš - výstava Picasso - výstava Manet a Degas - stavba Franca Gehryho
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-637
19.9 - 23.9.2024
4
Praha - letiště V. Havla a další níže
21 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do PAŘÍŽE dle aktuálního letového řádu, transfer na ubytování, romantická čtvrť Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, slavný Moulin Rouge, toulky večerní Paříží

2. den: procházka starou PAŘÍŽÍ (UNESCO) s průvodcem, ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác,  radnice, Centre Pompidou, Les Halles, Louvre, zahrady Tuileries, Vítězný oblouk, Champs Elysées, možnost návštěvy některé z galerií (Musée d´Orsay, Rodin..). nebo pro zkušené individuálně návštěva Musée Orsay (výstava Manet a Degas a výstava Picassoindividuální volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady), večer fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky

3. den: fakultativní výlet: zámek a zahrady VERSAILLES (památka UNESCO), architektonický skvost, symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie, rezidence krále Slunce Ludvíka XIV. a renesanční zahrady nebo variantně dopoledne individuální program, muzea, galerie (viz zajímavosti) nebo zajet metrem na okraj Paříže do oblasti Bouloňského lesíka a obdivovat futuristickou stavbu Nadace Louise Vuittona od architekta Franca Gehryho - nositele Nobelovy ceny za architekturu a spoluautora Tančícího domu v Praze, v pozdních odpoledních hodinách Invalidovna a Eiffelova věž, možnost společné večeře v Latinské čtvrti

4. den: fakultativní výlet rychlovlakem TGV za zážitky do oblasti Champagne do města REMEŠ, významné historické centrum Francie, korunovační katedrála francouzských králů a opatský kostel svatého Remigia (obojí společně na seznamu UNESCO), v katedrále jsou Chagallovy vitráže, poutní kostelík sv. Jakuba s vitrážemi Josefa Šímy, možnost ochutnat šampaňské víno, které se tu pije běžně či typická růžová cukrátka „biscuits roses de Reims“, jen tak se těšit z atmosféry města a toulat se ulicemi a posedět nad sklenkou šampaňského, anebo navštívit katedrální muzeum v Arcibiskupském paláci Tau (UNESCO), vlakem zpět do PAŘÍŽE krajem vinohradů,
Variantní individuální program v Paříži - doporučujeme návštěvy galerií, muzeí a relax v zahradách Paříže nebo zajetindividuálně do Bouloňského lesíkana stavbu Nadace Louise Vuittona od architekta Franca Gehryho společně pak podvečerní čtvrť Montparnasse, vyhlídková terasa mrakodrapu (210m), pozdní návrat na hotel

5. den: dopoledne rozloučení s PAŘÍŽÍ, návštěva světoznámé galerie Louvre (nutná rezervace předem, individuální volno, odpoledne transfer na letiště, odlet
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám letecké dopravy.

Doprava

letecky Praha - Paříž - Praha, po Paříži městskou veřejnou dopravou (není v ceně zájezdu)

Ubytování

4x hotel 3* (2lůžkové pokoje) s výbornou polohou v pařížské čtvrti Montmartre na hranici centrální Paříže.
- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Stravování

4x bufetové snídaně v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

- Eiffelova věž:
výtah do 2. patra 16,60 (dítě 12-24 let 8,30 €, dítě 4-11 let 2 €)
výtah do 3. patra 25,90 (dítě 12-24 let 13 €, dítě 4-11 let 3,20 €)
pěšky do 2. patra 10,40 (dítě 12-24 let 5,20 €, dítě 4-11 let 1,30 €)
pěšky + výtah do 3. patra 19,70 (dítě 12-24 let 9,80 €, dítě 4-11 let 2,50 €)
- bazilika SacreCoeur zdarma
- Museum Louvre 17 € (děti do 18 let zdarma)
- Museum Orsay 14 € (pro členy EU do 25 let zdarma, mimo EU do 18-25 let 11 €)
- Invalidovna 14 € (pro členy EU do 25 let zdarma, mimo EU do 18-25 let 11 €)
- Vítězný oblouk 13 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)
- St. Chapelle 11,50 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)
- Pantheon 11,50 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)
- Justiční palác 9 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
- Plavba lodí po Seině 15 €
- Zámek Versailles 18 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma), vstupenka platí do královských apartmá, prohlídku dočasných výstav, do zahrad a parku, mimo hudební fontány
- Versailles – fontány 9,50 €
- příměstský vlak RER z Versailles cca 9 €
- Tour Montparnasse 18 € (děti 12-18 let 15 €, děti 4-11 let 9,50 €)
- Metro – jednotlivé jízdné 1,90 €
- Metro – carnet 10 jízd 16,90 € (předpokládáme cca 10 jízd metrem)

Kapesné

doporučujeme na vstupné 160 €. Slevu na vstupném lze získat na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře. Pro zájemce o návštěvu více muzeí je Carte Musées et Monuments: 1denní cca 22 €, 3denní cca 38 € (70 vybraných galerií a muzeí a bez fronty). Pro cestování po Paříži doporučujeme jízdenky Carnet za 10,90 €/10 jízd, jednotlivá jízdenka 1,45 €.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Muzeum současného umění v Paříži

Autorem muzea současného umění v Paříži s názvem Fondation Louis Vuitton je Frank Gehry.
Architekt Frank Gehry a Bernard Arnault, generální ředitel společnosti LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, představili projekt muzea současného umění. Prosklená budova za 100 milionů eur stojí v Buloňském lesíku v západní části města. Projekt financuje nadace Louis Vuitton Foundation for Creation. Podle jejího zástupce Arnaulta muzeum vypadá "spíše jako oblak než jako stavba", autor projektu totiž chce budovu navrhnout jako maximálně průhledný objekt, v němž bude vnějšek splývat s vnitřkem. Realizace byla oceněna mnoha cenami.
Na konstrukci této zajímavé a unikátní stavby se podílela také česká firma Sipral a.s., jež zde realizovala inovativní fasádní systém.
Momentálně je 12 prosklených plachet tvořící hydroizolační plášť budovy pokryto filtry několika různých barev, což krásně kontrastuje s okolní zelení a modrou oblohou.
Galerie se stálou sbírkou, kde budou k vidění díla Pabla Picassa, Marka Rothka, Damiena Hirsta nebo Jeana Dubuffeta, má lákat nejen svými sbírkami, ale i sama o sobě - svou architekturou. Měla by tak napodobit jiný úspěšný projekt Franka Gehryho - Guggenheimovo muzeum ve španělském Bilbau.
77letý architekt Gehry pochází z Kanady, ale dlouhodobě žije a pracuje ve Spojených státech. Proslavil se mimo jiné návrhy muzeí, spolu s Vladem Miluničem jsou autory projektu Tančícího domu v Praze. V roce 1989 získal nejvýznamnější mezinárodní architektonické ocenění - Pritzkerovu cenu.

V roce 2023 můžete shlédnout aktuální výstavu Alberta Giacomettiho.

Nadace
vedená posláním obecného zájmu se zavázala zpřístupňovat umění a kulturu všem. K propagaci umělecké tvorby na národní i mezinárodní úrovni se opírá o dočasné výstavy moderního a současného umění, prezentace děl ze své sbírky, zakázky umělců, ale i multidisciplinární akce (koncerty, performance, konference, promítání, tanec , atd.).


Zobrazit místo Paříž, perla na Seině letecky na větší mapě

Paříž - Versailles - Remeš

Francie - Claude Monet - Coucher de soleil à Étretat   z roku 1883

Jeden z nejproslulejších francouzských malířů, významný představitel impresionismu, který maloval především krajiny (Východ slunce - Imprese, Žena se slunečníkem, cykly Katedrála v Rouenu, Kupky sena, Lekníny). Na poznávacích zájezdech do Francie můžete navštívit jeho dům a zahrady v Giverny, prohlédnout si jeho obrazy v muzeích v Paříži i Rouenu a poznat místa, která Monet s oblibou maloval.

zobrazit celý článek

Roku 1564 zadala Kateřina Medicejská zakázku na nový palác a zahrady. Projekt zpracoval de Cercau a začala vznikat zahrada ve stylu italského manýrismu s promenádami, voliérou, divadlem a jeskyní. Roku 1637 byl jmenován André Le Nôtre správcem zahrad a zahájil jejich rekonstrukci. Tato nová zahrada byla rozdělena do tří částí – ornamentální Grand Carré, zalesněný Quincunxe a osmiboká nádrž a představovala divadlo pod širým nebem, kde svou vizuální úlohu hrála i obloha.

zobrazit celý článek

Starší lovecký zámeček u Paříže nechal v letech 1631-34 přeměnit Ludvík XIII. v důstojný zámek s malou zahradou. V jeho díle pokračoval Ludvík XIV. v letech 1662-93 a vznikl velkolepý zámek, centrum vlády království. Zahrady přetvořil André Le Nôtre. Původní ústřední alej vedoucí k vodní nádrži i síť podélných a příčných linií cest zůstala zachována, byla však zjemněna a dotvořena v barokním stylu.

zobrazit celý článek

Pařížský trh, to je ulice bez aut, čerstvé a kvalitní výrobky, lidi, kteří spolu hovoří - je to vesnická Paříž. Na poznávacích zájezdech nebo eurovíkendech to určitě musíte zažít!

zobrazit celý článek

Elegantní zahrady se sochami a stylovou architekturou, zelené parky a lesoparky, které oživují velkoměsto a jsou příjemkným místem k procházkám a odpočinku. V Paříži nejsou jen Lucemburské zahrady a Buloňský lesík, ale celá řada dalších půvabných míst, jejichž návštěva vám zpříjemní poznávací zájezdy a eurovíkendy do Paříže.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu