autokarem Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Překrásná krajina Labských pískovců se skalními věžemi, mohutnými tabulovými horami a soutěskami. Zájezd s turistikou na české i německé straně, a také návštěva Drážďan, Míšně a lázeňského městečka Bad Schandau.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem s klimatizací, 5x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 5x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje
pojištění, veškeré vstupné, lodní výlety a fakult. služby a vše co není uvedení v Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.500 Kč za jednolůžkový pokoj - k dispozici je jich jen velmi omezený počet
192 Kč za komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
turistika překrásnými místy Českého a Saského Švýcarska: Jetřichovice - Pavlínino údolí - Vilemínina stěna - Schrammsteine - Bad Schandau, lázeňské město, možnost koupele v termálech - Hřensko - Tři prameny - Pravčická brána - soutěska Kamenice, pro zájemce plavba Divikou a Edmundovou soutěskou - skalní věže Bastei - hrad Königstein - stolová hora Lilienstein - Míšeň, město porcelánu - Drážďany - Křinická soutěska (v Německu)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-247
1.8 - 6.8.2020
5
Praha a další níže
6 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 8 h, JETŘICHOVICE, malebná osada při Jetřichovické Bělé mezi pískovcovými skalami, ideální výchozí místo výletů do Jetřichovických stěn, pěší výlet do romantického Pavlínina údolí podél zákrut Chřibské Kamenice, výlet po naučné stezce na vyhlášené vyhlídky Mariina skála a Vilemínina stěna

2. den: výlet do německého Saského Švýcarska, z obce SCHMILKA,  procházka působyvým světem skal Schrammsteine, neobvyklé skalní útvary, zdatnější mohou dojít až do BAD SCHANDAU, odpolední zastávka v lázeňském městečku BAD SCHANDAU možnost koupání v termálním bazénu Toscana Therme

V případě neotevření hranic výlet do Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce na Tiské stěny, kde se rozkládá rozsáhlé pískovcové skalní město s roklemi, soutěskami a převisy, lehká túra skalami kolem skalních útvarů se spoustou poetických názvů, přejezd k dominantě Děčínska – Děčínskému Sněžníku, cestou od Kristina hrádku k 33 m vysoké rozhledně, z rozhledny se otevírají krásné panoramatické rozhledy, cestou zpět k autobusu projdeme kolem skal a přes Drážďanskou vyhlídku

3. den: Hřensko - výlet v nejromantičtější části Českého Švýcarska: cesta přes Tři prameny na Pravčickou bránu a Gabrielinou stezkou na Mezní louku, pohádkově krásná oblast soutěsek řeky Kamenice, pěší, event. lodní cesta Divokou a Edmundovou soutěskou, do městečka HŘENSKO

4. den: Německo, lázeňské městečko RATHEN a hora Bastei - jedinečný přírodní útvar s kamenným labyrintem plným roklí a strží s lávkami, dech beroucím výhled na Labe, odpoledne výlet na tabulové hory Königstein a Lilienstein, nekonečný výhled sahající od Bad Schandau až po drážďanskou televizní věž
V případě neotevření hranic je tento den věnovaný nezapomenutelným vyhlídkám děčínské Stoličné Hory, příjezd na Labskou Stráň, vycházka na vyhlídku Belvedér s výhledem na mohutný kaňon řeky Labe, poté nás čeká cesta vzhůru údolím lemovaným bizarními skalami Arnoltických stěn, přes Růžový Hřeben na Růžovou vyhlídku, ze které se opět otevírá nádherný výhled na kaňon Labe, dále přes Labskou stráž a Sněžnickou vyhlídku do DĚČÍNA

5. den: MÍŠEŇ, prohlídka města, kostel Panny Marie s porcelánovou zvonkohrou (nejstarší v Evropě), zámek Albrechtsburg, DRÁŽĎANY, historická  část města, katedrála, Albertinum, ,Brühlova terasa na nábřeží Labe s výhledy, vysoká kopule budovy Kunstakademie a vrcholné dílo dvorního baroka galerie Zwinger
V případě neotevření hranic: výlet z obce KYJOV územím skal do Kyjovského údolí a na zříceninu hradu Kyjov, dále malebným údolím říčky Křinice přes Vlčí potok  na Dietrichův Kámen, podél Vlčího potoka a ledopádu Vlčí Stěnka dojdeme k obci BRTNÍKY

6. den: krásy Saského Švýcarska, HINTERHERMSDORF, výlet do soutěsky Kirnitzsch-Klamm s jízdou na lodičkách, dále malebnými soutěskami podél říčky Kirnitzsch (Křinice), pěší hraniční přechod do ČR, skalní tunel a vyhlídkový vrch, zpět do Hinterhermsdorfu, příjezd do Prahy ve večerních hodinách


CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí. V případě špatného počasí má průvodce právo
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu v okolí místa pobytu.

Doprava

zájezdovým klimatizovaným autobusem

Ubytování

5x ubytování v hotelu *** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

5x polopenze, snídaně bufet, večeře - polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoje nejsou v ceně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

DRÁŽĎANY: Zwinger – Obrazárna starých mistrů, Sbírka porcelánu, Zbrojnice, speciální výstavy – 12 € (sluchátka v češtině zdarma), Historisches Grünes Gewölbe v Rezidenčním zámku – doporučuje se rezervace předem – 12 € včetně sluchátek. Dopravní muzeum – 7 €. Frauenkirche – zdarma, výstup k vyhlídkové plošině – 8 €. Albertinum – 10 €. Zbrojnice Zwingeru – 3 €. Sbírka porcelánu v Zwingeru – 6 €, Rezidenční zámek (Neues Grünes Gewölbe, Kabinet
grafiky a kresby, Kabinet mincí, Hausmannsturm, Zbrojnice, Georgenbau) – 10 €
BAD SCHANDAU: Toscana Therme – 2 hod. – 16 €
Elektrický výtah – zpáteční 2,80 €, Kirnitzschtalbahn – 5 € jedna jízda, 8 € zpáteční.
hrad Neurathen: 2 €
přívoz v RATHEN: 1 €
Königstein: pevnost – 10 €
HINTERHERMSDORF: loď – 5 €
Pravčická brána: 75 Kč, do 14 let, studenti, důchodci -25 Kč
Edmundova soutěska: 80 Kč, do 15 let, důchodci -40 Kč
Divoká soutěska: 60 Kč, do 15 let, důchodci -30 Kč

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je 30 € + 250 Kč, k tomu další kapesné na jídlo a suvenýry dle vlastního uvážení.

Pořadatel: Mayer a Crocus, s. r. o., IČO: 25622706

Zajímavosti

Vybavení: Jedny pohodlné bytelnější boty na turistiku (zájemci o náročnější výlety pohorky). Po poradě s průvodcem lze zvolit lehčí variantu. Teplejší oblečení, plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, deštník, pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, endiaron apod. a léky trvale užívané. Pro zájezdy na hory
doporučujeme dobře vybavenou osobní lékárničku

Jetřichovice - Pavlínino údolí - Vilemínina stěna - Saské Švýcarsko: Schmilka - Schrammsteine - Bad Schandau - Hřensko - Tři prameny - Pravčická brána - soutěska Kamenice - Rathen - Bastei - Königstein - Lilienstein - Míšeň - Drážďany - Křinická soutěska (Kirnitzsch Klamm)

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Lázeňský trojúhelník, Francké Švýcarsko a Smrčiny 2020

Česká republika | Krušné hory Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 5x hotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK
31.07 - 05.08 6 590,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu