Národní park Podyjí

Ceněná vřesoviště, lesostepi a skalní stepi vznikla činností člověka. Vykácením lesů a pastvou. Z vzácných rostlin zde roste např. brambořík nachový, koniklec velkokvětý, divizna nádherná, kýchavice černá, kosatec dvoubarvý a 18 různých druhů orchidejí. Z ptáků tu lze zahlédnout jinak vzácného ledňáčka, dudka chocholatého, ťuhýka šedého či raroha velkého. S nastupující tmou splétá nad hladinou řeky své podivné reje několik druhů netopýrů. Velké je bohatství druhů hmyzu (kudlanka nábožná, tesařík obrovský) včetně mnoha motýlů. Zajímavé je i suťové pole u Vranova nad Dyjí, kde vlivem mikroklimatu a uchování studeného vzduchu v podzemních puklinách vydrží sníh až do pozdního jara. Na území parku se dokonce pěstuje vinná réva. Jde o historickou vinici Šobes, která produkuje výborná vína. V okolí láká k prohlídce zámek Vranov nad Dyjí, historické město Znojmo s románskou rotundou a dalšími památkami nebo třeba kuriózní malované sklepy v Šatově.

Související zájezdy

Související destinace

Česká republika

Česká republika

Nabídka zájezdů po krásách naší země - víkendy, jednodenní výlety i letní týdenní pobyty. Příjemná dovolená bez dlouhých přejezdů, obvykle s ubytováním na jednom místě, lehká turistika, pobyty v lázních. Poznejte české památky na seznamu UNESCO, hrady známé z dějin, pověstí i oblíbených pohádek, fantastickou přírodu Českého ráje, Česko-saského Švýcarska nebo Broumovska, krásu lesů a rašelinišť na Šumavě či v Jeseníkách, idylickou krajinu Beskyd i jižní Moravy. A také to nejlepší z českého a moravského folklóru a gastronomie.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu