autokarem hotel Polopenze Wellness pobyty Pobyty v termálních lázních s výlety Wellness pobyty Pobyty v lázních s výlety Pobyty v lázních Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Během jednotlivých dnů poznáte největší přírodní i kulturní zajímavosti Slovinska - oblast Julských Alp s jezerem Bled, oblast Krasu s nejslavnějšími jeskyněmi i bílými lipicány, historická města Piran, Koper a Lublaň. Zamíříme i do Itálie, kde si prohlédneme bělostný zámek Miramare vybudovaný přímo na břehu Jaderského moře. Tento oblíbený zájezd Vám nabízí ve volném čase možnost koupání v jedinečných bazénech Termaris. Můžete relaxovat v několika bazénech a ve velké vířivce s mořskou vodou teplou 30°C přímo na břehu moře a s výhledem na Jadran. Jedná se o největší bazénový komplex s ohřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží (plocha přes 2000 m2).
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem s klimatizací, 5x ubytování v hotelovém resortu (2lůžkový pokoj), 5x polopenze, vstup do mořského parku Termaris (neomezený vstup do vnitřních bazénů v rámci otevírací doby), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu (přibl. 17,5€), vstup do areálu wellness a saun (15 €) a vstupné do dalších objektů (160 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.800 Kč za 1lůžkový pokoj (omezené množství/na ověření)
rezervace vstupu do soutěsky Vintgar, platba na místě v eur cca 10 Eur
rezervace vstupu Kombinované zvýhodněné vstupné Postojná jeskyně + Predjamský hrad, platba na místě cca 45 Eur
rezervace vstupu Postojenské jeskyně, platba na místě cca 30 Eur
rezervace vstupu Predjamský hrad, platba na místě cca 19 Eur
280 Kč za komplexní pojištění
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-784
3.5 - 10.5.2024
7
Praha a další níže
12 990,-
Po termínu
042-785
24.5 - 31.5.2024
7
Praha a další níže
13 690,-
Po termínu
042-696
11.10 - 18.10.2024
7
Praha a další níže
12 690,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách, dále Benešov, Tábor, české Budějovice, transfer přes Rakousko do Slovinska

2. den: zastávka v úchvatném pohoří Julské Alpy, průchod krásnou soutěskou Vintgar, po můstcích a lávkách, nad dravou říčkou, prohlídka městečka BLED s na skále postaveným hradem a krásným výhledem na Bledské jezero i okolní skalnaté štíty,  dojezd na ubytování do PORTOROŽE

3. den: Dopoledne procházka do historického centra PIRANU,  úzké uličky, romantická náměstí, katedrálou na vrcholku kopce, nádhernými vyhlídkami, odpoledne volno ke koupání v moři nebo v bazénech – 7 bazénů s mořskou vodou teplou 30°C a s výhledem na moře

4. den: pobyt v zážitkových mořských lázních Laguna,Celodenní výlet za krásami Slovinska. Ráno odjezd do krasové jeskyně ŠKOCJANSKE JAME (zapsané na světové dědictví UNESCO), kde vytvořila řeka Reka obrovský jeskynní kaňon, jehož stěny padají téměř 100m do hloubky. Dále prohlídka národního hřebčína v LIPICI s krásnými, inteligentními, bílými koňmi. Odpoledne navštívíme významný přístav KOPER , kde je příkladně zrestaurován středověký střed města a úzké uličky, staré domy i paláce jsou svázány svou minulostí s Benátkami.

5. den: výlet do Itálie, TERST, jednoho z nejvýznamnějších měst rakouské monarchie s řadou krásných paláců včetně radnice, zámek Miramare s překrásným parkem, variantně můžete strávit den pobytem u moře nebo koupáním v bazénech mořského parku Termaris.

6.den: dopoledne pěší výlet na vyhlídku na historické saliny SEČOVLJE (chráněná přírodní památka), kde se rozprostírá obrovská laguna protkaná zdmi a kde uvidíte vyhlídky na historické saliny,  prostřednictvím kanálů se zde dopravuje mořská voda do solných nádrží, na poloostrově Seča se také nachází galerie pod širým nebem – park Forma Viva s plastikami moderních umělců, cestou zpět procházka přes letovisko PORTOROŽ, odpoledne volno ke koupání.

7.den: návštěva jedinečné Postojenské jeskyně, která je druhou největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě (oslnivá krápníková výzdoba, v rámci prohlídky jízda podzemním vláčkem), Predjamski grad - hrad vyrůstající ze skalního masivu, který využívá i jeskynního systému, prohlídka malebného centra metropole LUBLAŇ, kterému dominuje hrad a kterému vtiskl secesní tvář významný architekt Jože Plečnik, odjezd do ČR.

8. den: příjezd do Prahy v ranních hodinách
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otvíracím dobám.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVD

Ubytování

5x hotel *** v Portoroži, areál Mořský park Laguna je vybaven velkými bazény s vyhřívanou mořskou vodou a vířivkami (v ceně) a wellness se saunami (za příplatek), umožňuje procházky u moře, popř. individuální cestu lodí do městečka ISOLA.

Většina pokojů je s terasou (může být malá) nebo s balkonem (pokoje s balkonem CK negarantuje), (přání týkající se ubytování, např. pokoje vedle sebe, oddělené postele apod., je nutno uvést hned při přihlášení a na přihlášku. Na místě po příjezdu již nelze ubytování měnit, vše připravují na hotelu předem)..

Stravování

5x polopenze formou bohatého bufetu.
Další stravování se řeší v rámci programu, popřípadě na doporučení průvodce.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Bled - plavba lodí na ostrov Bled - 18 € / os. zp. loď plná cena, 12 € / os. vstup do kostela a na zvonici, studenti -
8,5 €, děti - 5 €.
Bled hrad – individuálně – 13 € / dospělí, 8,5 € / studenti, 5 € / děti do 14 let, senioři nad 65 let 30% sleva z plného
vstupného.
Soutěska Vintgar – plné ceny - 10 €, děti do 15 let – 5 €, studenti, senioři nad 65 let – 7 €.
Vstup do soutěsky Vintgar (cca 2 km chůze v podstatě po rovině, jednosměrný průchod) - nutnost rezervovat
předem v CK nejpozději 3 týdny před odjezdem, závazně se musí vstup předem objednat.
Škocjanské jamy – cena v červenci a srpnu 24 €, studenti do 26 let, senioři nad 65 let - 18 €, děti 12,5 €. V květnu, červnu a září cena 22 €, studenti, senioři 16 €, děti 10 €.
Během průchodu jeskyní se ujde cca 550 schodů + dalších asi 350 schodů je od jeskyně zpět k parkovišti.
Souhrnné vstupné vč. sluchátek s výkladem v češtině (zapůjčení sluchátek je zpoplatněno 3,5 €) Postojná +
Predjamski grad – cca 40 € (plná cena cca 45 € + 3,5 € sluchátka) (cena se mění dle sezóny, bude upřesněna v pokynech k odjezdu).
Lipica – prohlídka hřebčína s výkladem ve slovinštině (se stručným překladem nebo individuálně, podle počtu osob) cca 1 hod. – 18 €, do 18 let - 9 €, studenti - 12 €, nejsou seniorské slevy.
Miramare – zámek – 10 €, do 18 let zdarma, 18-25 let občané EU s dokladem - 2 €, jen park – zdarma. V případě pořádání dočasných výstav je cena vstupu do zámku navýšena o 2 €, tj. na 12 € / os.
1 jízda místním autobusem (lze využít ve volných dnech např. do Sečovlje, do Izoly apod.) – cca 2-3 €.
Piran (individuálně, ve volném čase) - hradby - 3 €, zvonice - 3 €, akvárium - 5 €.
Saliny Sečovlje – zájemci mohou individuálně navštívit
placený areál salin + muzeum - 7 €, studenti, senioři - 5 €.
Pobytová taxa (vybírá průvodce na místě) - celkem 17,5 €
Celková orientační částka na vstupy je cca 160 € + pobytová taxa.

Kapesné

dCelková orientační částka na vstupy je cca 160 € + pobytová taxa.

Pořadatel: Mayer a Crocus, s. r. o., IČO: 25622706

Zajímavosti

LIPICA a lipicáni
Vesnička LIPICA v regionu Primorska ve Slovinsku se proslavila po celém světě díky hřebčínu „lipicánů“.
Na světě žije na 4000 lipicánů, z toho 700 ve Slovinsku. Historie Lipice je spojena s Habsburky, kteří vládli velké části barokní Evropy. Hřebčín zde založil arcivévoda Karel, vládce Štýrska a Korutan a syn císaře Ferdinanda I. Habsburského, v roce 1580 (po odchodu Turků). Základem chovu se stali španělští koně, kteří pocházeli ze slunné Andalusie, a měli rádi suchou ostrou trávu, která se nacházela v krasové oblasti. Arcivévoda kupoval koně také v Itálii, Německu, Dánsku a arabském světě. Křížením vyšlechtil plemeno známé jako lipicáni, malé robustní postavy se silným krkem a bílou srstí, kterou však získávají až mezi pátým a desátým rokem života. Stali se oblíbení kočároví a promenádní koně, vhodní také pro lekce jezdecké španělské školy, díky ladnosti jejich pohybu, inteligenci, dobré pamětí, poslušnosti a učenlivosti. Za vlády Rudolfa II. se hřebčín stal císařskou stájí. Nejlepší lipicánští hřebci byli ve Vídni cvičeni ve Španělské jezdecké škole, založené v roce 1572.

Hřebčinec prošel během své více než 400 let řadou úskalí. V roce 1805 byli za napoleonských válek přestěhováni na 2 roky lipicáni do Slavonie. V roce 1915 byli evakuováni do Laxenburgu a do Kladrub na příkaz císaře, když Itálie vstoupila do války proti centrálním mocnostem. Po rozpadu Rakouska-Uherska se chov rozdrobil do zemí monarchie. Ve druhé světové válce odvedli stáda Němci do Hostouně na Šumavě, někteří se po válce dostali až do Ameriky. Do Lipice se po válce vrátilo jen 11 koní, dnes můžete v Lipici spatřit na čtyři stovky lipicánů. Hřebčín už přivítal řadu známých hostů (v r. 2008 královnu Alžbětu II.). Dnes je Lipica turistickým centrem, kde si můžete prohlédnout komplex stájí hřebčína, zažít projížďku v kočáře a drezuru nebo Španělskou jezdeckou školu.

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od Terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Slovo má patrně původ v indoevropském výrazu karr/ karra – skála. Pozdější modifikací tohoto výrazu je kars – označení používané v íránských a zřejmě také ilyrských jazycích pro neúrodnou skalnatou pustinu. Ve slovinštině z toho přesmykem vznikl výraz kras, který pronikl i do různých toponym v rakouských Východních Alpách.
Vědecký termín kras, krasová krajina, má původ v polovině 19. století, když se při budování železnice z Terstu do Vídně začali geologové věnovat zevrubnému průzkumu pohoří Kras. Slovo proniklo do mezinárodního prostředí v poněmčené podobě karst, v češtině i jiných slovanských jazycích zůstalo zachováno ve své slovinské podobě. ze slovinštiny pocházejí i některá označní krasových jevů - ponor, vyvěračka, polje.

Blízko hranic s Chorvatskem, 3 km od Portorože, se nacházejí Sečovljská solná pole . Saliny nyní náleží do oblastního parku a jsou zajímavé jak díky své zvláštní flóře a fauně, tak díky památkám na dlouhé tradice těžby soli. Solná pole na pobřeží Slovinska se datují již od 13. století a v oblasti Sečovlje se sůl sbírá nepřetržitě až do současnosti. Krajina je protkaná kanály, které přivádějí slanou vodu do krystalizačních nádrží. Zde se voda odčerpává a nechává odpařit. Solné krystalky se poté sbírají, propírají a dávají do skladišť. U salin vznikly dělnické kolonie, v nichž bydleli dělníci v době sezóny – od dubna do září, obvykle s celými rodinami. Nyní jsou tyto domky většinou již polorozpadlé. Ve dvou renovovaných budovách sídlí Muzeum solných polí.
Solné pláně představují jedinečný biotop a jsou zapsané na Ramsarském evropském seznamu chráněných mokřadů. Rostou tu různé druhy vzácné flóry, žijí tu např. nejmenší rejskové na světě a přilétají sem četné druhy ptáků včetně kormoránů.

Gastronomie Slovinska
Slovinská kuchyně je ovlivněna kuchyněmi sousedních zemí. Mezi místní specialitu patří pršut (sušená šunka, vhodná zvlášť k vínu a sýru), žlikrofi (knedlíčky plněné směsí brambor, nasekaných škvarků, cibule a majoránky), ze sladkých moučníků gibanica (z listového těsta s trojitou vrstvou prokládané mákem, ořechy, jablky a tvarohem), potica (bábovka s různými náplněmi) nebo krofi (koblihy).
Výtečná bílá i červená vína, nejvyhlášenější vinařská oblast Vipava. Ochutnejte viljamovku, alkohol pálený z místních hrušek nebo známý borůvkový likér..

Mořský park Laguna
Celkem 7 bazénů s mořskou vodou teplou 26-31 °C v bazénech a 34-36 °C ve vířivkách. Celkem 1.000 m2 mořské vody. Západní klidnější část parku nabízí: plavecký bazén 20x10 m, kulatý bazén o průměru 10 m s masážními lehátky, whirpooly. Východní část nabízí vodní hrátky: 2 bazény pro děti o průměru 10 m a hloubce 50 cm a třetí dětský bazén o průměru 14 m a hloubce 80 cm, tobogán, protiproud, gejzíry, plavecký bazén 25x10 m, masážní lehátka. K areálu přiléhá wellness centrum s tureckou a finskou saunou a solárii. Wellness centrum je za příplatek a mimo cenu zájezdu.

soutěska Vintgar - Bled - jezero Bled - Portorož - Piran - Škocjanské Jame - Koper - Terst - zámek MIramare - Sečovlje - Postojenské jeskyně - Predjamski Grad - Lublaň - Lipica

Slovinsko - Julské Alpy - nejvyšší hora Slovinska Triglav

Triglavská národní park zahrnuje téměř celé Východní Julské Alpy (838 km2) a patří k největším a nejkrásnějším v Evropě. Je tvořen vápenci a dolomity a v jeho reliéfu se prolínají krasové a glaciální tvary reliéfu – propasti, jeskyně, závrty, vodopády tryskající přímo ze skalních stěn se střídají s morénami, kary či ledovcovými plesy. Většina poznávacích zájezdů do Slovinska směřuje právě do národního parku Triglav.

zobrazit celý článek
Slovinsko - ochutnávka Vipava

Slovinsko je velmi pohostinná země, která překvapí návštěvníky hojností tradičních slovinských pokrmů, stejně tak jako mistrovskými kulinářskými díly, které mají původ mimo Slovinsko, ale do vínku se jim vryl právě „dotyk“ slovinské země. Doplňkem slovinské kuchyně bylo a stále je excelentní víno tří slovinských vinných oblastí. Gastronomii a vína Slovinska rozhodně stojí za to okusit na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Škocjanská jeskyně - tzv. Briliant

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Vyskytují se tu prakticky všechny jevy charakteristické pro krasovou krajinu - závrty, škrapy, říční terasy, široká pokleslá údolí, ponorné řeky, jeskyně, propasti...

zobrazit celý článek
Slovinsko - Julské Alpy - dolina Triglavských jezer

Přehled obecných informací o zemi Slovinsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Slovinsko - Lublaň - Národní a universitní knihovna, 1936-41, Jože Plečnik

Josip (Jože) Plečnik byl významný slovinský architekt s osobitým stylem. V Čechách je známý především díky úpravám Pražského hradu pro prezidenta T. G. Masaryka. V meziválečném období řídil rozsáhlé architektonické projekty v Lublani a upomíná na něj řada zajímavých budov i celých ulic, náměstí a nábřeží. Zájemci o architekturu by si Plečnikova díla rozhodně neměli nechat ujít na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - jeskyně Postojná - brčka

Slovinsko-italský Kras je jedinečná vápencová krajina Slovinska mezi Julskými Alpami a mořem. Název „Kras“ dal oficiální název všem povrchovým i podzemním útvarům jako jsou jeskyně, vyvěrající potoky, propasti, závrty….

zobrazit celý článek
Slovinsko - Národní park Julské Alpy

Objevte kouzlo překrásné přírody Triglavského národního parku, ale také malebné krajiny v údolí řeky Vipavy, slovinského Přímoří s přístavy, plážemi i salinami, hlavní město Lublaň i podzemní pokladnici slovinského Krasu - vše lze navštívit na poznávacích zájezdech do Slovinska s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Kraski pršut, sušená šunka z oblasti Krasu

Pršut (také prošuto nebo prosciutto) je druh sušené vepřové šunky. Tradice pochází z Itálie, ale šunka je v různých obměnách vyráběna i v dalších přímořských státech. Samotné italské slovo prosciutto pochází z latinského perexsuctum=důkladně vysušený.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Škocjanská jeskyně - tzv. Briliant

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Vyskytují se tu prakticky všechny jevy charakteristické pro krasovou krajinu - závrty, škrapy, říční terasy, široká pokleslá údolí, ponorné řeky, jeskyně, propasti...

zobrazit celý článek
Slovinsko - Lublaň - Národní a universitní knihovna, 1936-41, Jože Plečnik

Josip (Jože) Plečnik byl významný slovinský architekt s osobitým stylem. V Čechách je známý především díky úpravám Pražského hradu pro prezidenta T. G. Masaryka. V meziválečném období řídil rozsáhlé architektonické projekty v Lublani a upomíná na něj řada zajímavých budov i celých ulic, náměstí a nábřeží. Zájemci o architekturu by si Plečnikova díla rozhodně neměli nechat ujít na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - jeskyně Postojná - brčka

Slovinsko-italský Kras je jedinečná vápencová krajina Slovinska mezi Julskými Alpami a mořem. Název „Kras“ dal oficiální název všem povrchovým i podzemním útvarům jako jsou jeskyně, vyvěrající potoky, propasti, závrty….

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu