To nejlepší ze Slovinského Krasu

Postojanské jeskyně (Postojanska jama)
jsou 20,570 m dlouhý krasový jeskynní systém. Do r. 2012 byly označovány za nejdelší slovinský jeskynní systém, po objevu nových prostor v jeskynním systému Migovec, které zvedly jeho délku na 25 kilometrů, klesly na druhou příčku. Jeskyně byly vytvořené podzemní říčkou Pivka.
Prostory jeskyně byly známy u od 12. století. Jeskyně Postojna byly poprvé popsány v 17. století Janezem Vajkardem Valvasorem, další část jeskyně byla objeveny v r. 1818 Lukou Čečem, který připravoval jeskyně pro návštěvu rakouského císaře Františka I. Jeskyně byly otevřeny pro veřejnost v roce 1819 a Čeč se stal jejich prvním oficiálním průvodcem. První elektrické osvětlení bylo instalováno v jeskyni r. 1872 (dříve než v hlavním městě Lublaň), v téže době byl také v jeskyni zprovozněn turistický vláček. Celkem 5,3 km jeskyně je otevřeno pro veřejnost, což je největší délka ze všech jeskyní na světě.
Jeskyně je na seznamu UNESCO přírodních a kulturních památek světového dědictví.
Postojanské jeskyně jsou také domovem endemického obojživelníka zvaného macarát jeskynní. Jeden exemplář je možné vidět v akváriu.

Propast a jeskyně Škocjanská jeskyně (Škocjanske jame) - jedinečný jeskynní systém – jediný svého druhu na světě, je dlouhý 5.800m a byl formován řekou Reka. Reka pramení pod horou Snežnik, dále se propadá a zase vynořuje, u obce Šocjan se skryje, aby se po 40km směrem na Terst opět vynořila. O její prozkoumání se zasloužil důlní inženýr Anton Hanke koncem 19. století a v r. 1986 se dostala na seznam UNESCO. Staňte se jedním z více než 90.000 lidí, kteří přicházejí vidět svět atrakcí jeskyně Škocjan každý rok.

Jeskyně Pivka a Černá jeskyně (neboli Magdalenina jeskyně) jsou méně turisticky využívané, ale jedinečné jeskyně se stěnami pokrytými černým vápencem. Tajemná jeskynní chodba z Predjamského hradu anebo Jeskyně pod hradem – 13 km jeskyně, která vede až do údolí Vipava a je z velké části ještě neprozkoumána.

Řeka Soča patří k nejkrásnějším řekám Slovinska i celé Evropy. Vývěr (1050 m) patří k nejkrásnějším krasovým vývěrům v Julských Alpách. Vyvěrá v širokém údolí Zadní Trenty až 150 m nad dnem údolí, pyšní se 10 m vodopádem a řadou romantických kaskád. Do geomorfologie přinesla termín “korito“, což je mělká soutěska vzniklá erozí uvnitř údolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ve Slovinsku ještě existují dva přírodní poklady planety Země. Mizející jezero Cerkknica (v r. 1689 vznikla mapa jezera). Voda stékající s planin Slivnica, Bloke a pohoří Javornik vytvoří jezero a začne prosakovat a ponořovat se do podzemních jeskyní, tunelů a podzemního kaňonu. Dalším divem je 8 km dlouhá vodní jeskyně Križna. Hlavní zajímavostí je bezesporu řetěz 22 jezer, který byl prozkoumán v r. 1926. Oba prostory jsou ale záležitosti pro zkušené speleology.

Máte zájem o zájezdy do Slovinska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na www.geops.cz/zajezdy/slovinsko. 

Související destinace

Slovinsko

Slovinsko

Slovinsko, malá země mezi Alpami, mořem a Balkánem, neobyčejně bohatá na přírodní krásy. Najdeme tu jak vysoké horské štíty a hřebeny, tak mořské pobřeží s plážemi, krásná jezera, malebnou krajinu zelených vrchů a vinohradů, nádherné jeskyně a propsati (však také zdejší vrchovina Kras dala své jméno obecnému pojmu pro krajinu tohoto typu). Vína z údolí Vipavy i pochoutky slovinské gastronomie lákají k ochutnání. Nachází se tu hřebčín Lipica, kde se dodnes chová ušlechtilé plemeno bělostných koní. A slovinská kultura nám může přijít v mnohém blízká a známá.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu