autokarem hotel Polopenze Wellness pobyty Pobyty v termálních lázních s výlety Wellness pobyty Pobyty v lázních s výlety Pobyty v lázních Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd do Slovinska a Itálie s koupáním a wellness. Podzimní idyla nad zemí i pod zemí - krásná příroda ozdobená zezlátlým a červenavým listím, hluboké jeskyně na italské i slovinské straně Krasu s fantastickými sály, kulturní historická města, lahodná vína, věhlasný hřebčín s bělostnými lipicány, výborná gastronomie i teplé koupele a odpočinek v mořském parku Laguna či koupání na Jaderském pobřeží. Cesta zpět bez nočního přejezdu a nečerpáte dovolenou plus pobyt v mořských lázních (v ceně) s výlety.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A88a - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 3* (2lůžkový pokoj) s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenzi formou bufetu, vstup do zážitkových lázní Termaris (dříve Laguna) v řádné otvírací době do 19 h (bez vstupu do saun), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu (přibl. 2€/den), vstup do areálu wellness a saun (15 €), fakult. akce, ochutnávku a vstupné do dalších objektů (60 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.600 Kč za 1lůžkový pokoj
750 Kč za výlet Škocjanské jame + Vipava (doprava + průvodce, bez vstupů)
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
jeskyně Grotta Gigante - koupání v mořských lázních Laguna (Termaris) - Škocjanské jeskyně (UNESCO) – malebné údolí Vipavy, ochutnávka místních vín a borůvkovice - kostel Hrastovlje - hřebčín Lipica a přehlídka bělostných koní - Lublaň
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-150
27.9 - 1.10.2023
4
Praha a další níže
9 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd ve 22 hodin z Prahy, Brno, transfer přes Rakousko do Slovinska

2. den: cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu a Slovinsko-italského krasu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante s mimořádně rozlehlým podzemním sálem a s úchvatnou krápníkovou výzdobou a útvary připomínajícími varhany, ubytování v PORTOROŽI v komplexu St. Bernardin v hotelu ***, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 vířivek, za příplatek mořská a finská sauna, večeře bohatý bufet v hotelu****

4. den: ráno možnost koupání, dále HRASTOVLJE, románský kostel Nejsvětější trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským písmem, pro zájemce nákup vína Malvazija, světoznámá chovná stanice LIPICA a lipicáni - bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola, návrat na podvečerní koupele, variantně celodenní pobyt v mořských lázních, po večeři večerní procházka (2km) do starobylého přístavu PIRAN, hezké středověké uličky, „benátská architektura“, posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka

3. den: pobyt v zážitkových mořských lázních Laguna, popřípadě individuálně výlet do nedalekého KOPERU, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – pastva pro oči: unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty (UNESCO), turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, vyhlášená vína Krasu, borůvkovice a místní dobroty, návrat v podvečer na mořské koupele a případně do saun, po večeři individ. procházka podél pobřeží do PORTOROŽE či ochutnávka místního vína malvazia.

5. den: dopoledne koupání v Mořském parku Laguna, nebo s průvodcem přípobřežní procházka do starobylého přístavu PIRAN, hezké středověké uličky, „benátská architektura“, pomník houslisty Tartiniho, výhledy na pobřeží od kostela sv. Jiří, odpoledne odjezd, návrat do Prahy do půlnoci


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otvíracím dobám. Z organizačních důvodů možnost záměny programu 3. a 4. dne.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVD
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

3x hotel *** v Portoroži, areál Mořský park Laguna je vybaven velkými bazény s vyhřívanou mořskou vodou a vířivkami (v ceně) a wellness se saunami (za příplatek), umožňuje procházky u moře, popř. individuální cestu lodí do městečka ISOLA.

Stravování

3x polopenze formou bohatého bufetu.
Další stravování se řeší v rámci programu, popřípadě na doporučení průvodce.
Orientační ceny potravin: hlavní jídlo v restauraci 6-15 €, dvouchodové jídlo od 15 €, rychlé občerstvení (bageta, kus pizzy) 4-6 €, 2 dl vína 3-4 €, limo 2-3 €, káva 1-3 €; pohled 0,50 €, záchod od 0,20 do 0,50-0,70 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Itálie:
Grotta Gigante: 8 €
Slovinsko:
Škocjanské jeskyně: 16 €
Hrastovlje: 3 €
ochutnávka v údolí Vipavy: 8 €
LIPICA: návštěva hřebčína a vystoupení jezdecké školy lipicánů 23 €

Kapesné

doporučujeme na vstupné 60 €, celkové kapesné min. 85 €, uvedené ceny jsou orientační a lze získat skupinovou slevu (obvykle od min. 20 osob).

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

LIPICA a lipicáni
Vesnička LIPICA v regionu Primorska ve Slovinsku se proslavila po celém světě díky hřebčínu „lipicánů“.
Na světě žije na 4000 lipicánů, z toho 700 ve Slovinsku. Historie Lipice je spojena s Habsburky, kteří vládli velké části barokní Evropy. Hřebčín zde založil arcivévoda Karel, vládce Štýrska a Korutan a syn císaře Ferdinanda I. Habsburského, v roce 1580 (po odchodu Turků). Základem chovu se stali španělští koně, kteří pocházeli ze slunné Andalusie, a měli rádi suchou ostrou trávu, která se nacházela v krasové oblasti. Arcivévoda kupoval koně také v Itálii, Německu, Dánsku a arabském světě. Křížením vyšlechtil plemeno známé jako lipicáni, malé robustní postavy se silným krkem a bílou srstí, kterou však získávají až mezi pátým a desátým rokem života. Stali se oblíbení kočároví a promenádní koně, vhodní také pro lekce jezdecké španělské školy, díky ladnosti jejich pohybu, inteligenci, dobré pamětí, poslušnosti a učenlivosti. Za vlády Rudolfa II. se hřebčín stal císařskou stájí. Nejlepší lipicánští hřebci byli ve Vídni cvičeni ve Španělské jezdecké škole, založené v roce 1572.

Hřebčinec prošel během své více než 400 let řadou úskalí. V roce 1805 byli za napoleonských válek přestěhováni na 2 roky lipicáni do Slavonie. V roce 1915 byli evakuováni do Laxenburgu a do Kladrub na příkaz císaře, když Itálie vstoupila do války proti centrálním mocnostem. Po rozpadu Rakouska-Uherska se chov rozdrobil do zemí monarchie. Ve druhé světové válce odvedli stáda Němci do Hostouně na Šumavě, někteří se po válce dostali až do Ameriky. Do Lipice se po válce vrátilo jen 11 koní, dnes můžete v Lipici spatřit na čtyři stovky lipicánů. Hřebčín už přivítal řadu známých hostů (v r. 2008 královnu Alžbětu II.). Dnes je Lipica turistickým centrem, kde si můžete prohlédnout komplex stájí hřebčína, zažít projížďku v kočáře a drezuru nebo Španělskou jezdeckou školu.

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od Terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Slovo má patrně původ v indoevropském výrazu karr/ karra – skála. Pozdější modifikací tohoto výrazu je kars – označení používané v íránských a zřejmě také ilyrských jazycích pro neúrodnou skalnatou pustinu. Ve slovinštině z toho přesmykem vznikl výraz kras, který pronikl i do různých toponym v rakouských Východních Alpách.
Vědecký termín kras, krasová krajina, má původ v polovině 19. století, když se při budování železnice z Terstu do Vídně začali geologové věnovat zevrubnému průzkumu pohoří Kras. Slovo proniklo do mezinárodního prostředí v poněmčené podobě karst, v češtině i jiných slovanských jazycích zůstalo zachováno ve své slovinské podobě. ze slovinštiny pocházejí i některá označní krasových jevů - ponor, vyvěračka, polje.

Blízko hranic s Chorvatskem, 3 km od Portorože, se nacházejí Sečovljská solná pole . Saliny nyní náleží do oblastního parku a jsou zajímavé jak díky své zvláštní flóře a fauně, tak díky památkám na dlouhé tradice těžby soli. Solná pole na pobřeží Slovinska se datují již od 13. století a v oblasti Sečovlje se sůl sbírá nepřetržitě až do současnosti. Krajina je protkaná kanály, které přivádějí slanou vodu do krystalizačních nádrží. Zde se voda odčerpává a nechává odpařit. Solné krystalky se poté sbírají, propírají a dávají do skladišť. U salin vznikly dělnické kolonie, v nichž bydleli dělníci v době sezóny – od dubna do září, obvykle s celými rodinami. Nyní jsou tyto domky většinou již polorozpadlé. Ve dvou renovovaných budovách sídlí Muzeum solných polí.
Solné pláně představují jedinečný biotop a jsou zapsané na Ramsarském evropském seznamu chráněných mokřadů. Rostou tu různé druhy vzácné flóry, žijí tu např. nejmenší rejskové na světě a přilétají sem četné druhy ptáků včetně kormoránů.

Gastronomie Slovinska
Slovinská kuchyně je ovlivněna kuchyněmi sousedních zemí. Mezi místní specialitu patří pršut (sušená šunka, vhodná zvlášť k vínu a sýru), žlikrofi (knedlíčky plněné směsí brambor, nasekaných škvarků, cibule a majoránky), ze sladkých moučníků gibanica (z listového těsta s trojitou vrstvou prokládané mákem, ořechy, jablky a tvarohem), potica (bábovka s různými náplněmi) nebo krofi (koblihy).
Výtečná bílá i červená vína, nejvyhlášenější vinařská oblast Vipava. Ochutnejte viljamovku, alkohol pálený z místních hrušek nebo známý borůvkový likér..

Mořský park Laguna
Celkem 7 bazénů s mořskou vodou teplou 26-31 °C v bazénech a 34-36 °C ve vířivkách. Celkem 1.000 m2 mořské vody. Západní klidnější část parku nabízí: plavecký bazén 20x10 m, kulatý bazén o průměru 10 m s masážními lehátky, whirpooly. Východní část nabízí vodní hrátky: 2 bazény pro děti o průměru 10 m a hloubce 50 cm a třetí dětský bazén o průměru 14 m a hloubce 80 cm, tobogán, protiproud, gejzíry, plavecký bazén 25x10 m, masážní lehátka. K areálu přiléhá wellness centrum s tureckou a finskou saunou a solárii. Wellness centrum je za příplatek a mimo cenu zájezdu.

jeskyně Grotta Gigante - Portorož - Škocjanské jeskyně - Hrastovlje - Lipica - Piran

Slovinsko - Julské Alpy - nejvyšší hora Slovinska Triglav

Triglavská národní park zahrnuje téměř celé Východní Julské Alpy (838 km2) a patří k největším a nejkrásnějším v Evropě. Je tvořen vápenci a dolomity a v jeho reliéfu se prolínají krasové a glaciální tvary reliéfu – propasti, jeskyně, závrty, vodopády tryskající přímo ze skalních stěn se střídají s morénami, kary či ledovcovými plesy. Většina poznávacích zájezdů do Slovinska směřuje právě do národního parku Triglav.

zobrazit celý článek
Slovinsko - ochutnávka Vipava

Slovinsko je velmi pohostinná země, která překvapí návštěvníky hojností tradičních slovinských pokrmů, stejně tak jako mistrovskými kulinářskými díly, které mají původ mimo Slovinsko, ale do vínku se jim vryl právě „dotyk“ slovinské země. Doplňkem slovinské kuchyně bylo a stále je excelentní víno tří slovinských vinných oblastí. Gastronomii a vína Slovinska rozhodně stojí za to okusit na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Škocjanská jeskyně - tzv. Briliant

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Vyskytují se tu prakticky všechny jevy charakteristické pro krasovou krajinu - závrty, škrapy, říční terasy, široká pokleslá údolí, ponorné řeky, jeskyně, propasti...

zobrazit celý článek
Slovinsko - Julské Alpy - dolina Triglavských jezer

Přehled obecných informací o zemi Slovinsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Slovinsko - Lublaň - Národní a universitní knihovna, 1936-41, Jože Plečnik

Josip (Jože) Plečnik byl významný slovinský architekt s osobitým stylem. V Čechách je známý především díky úpravám Pražského hradu pro prezidenta T. G. Masaryka. V meziválečném období řídil rozsáhlé architektonické projekty v Lublani a upomíná na něj řada zajímavých budov i celých ulic, náměstí a nábřeží. Zájemci o architekturu by si Plečnikova díla rozhodně neměli nechat ujít na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - jeskyně Postojná - brčka

Slovinsko-italský Kras je jedinečná vápencová krajina Slovinska mezi Julskými Alpami a mořem. Název „Kras“ dal oficiální název všem povrchovým i podzemním útvarům jako jsou jeskyně, vyvěrající potoky, propasti, závrty….

zobrazit celý článek
Slovinsko - Národní park Julské Alpy

Objevte kouzlo překrásné přírody Triglavského národního parku, ale také malebné krajiny v údolí řeky Vipavy, slovinského Přímoří s přístavy, plážemi i salinami, hlavní město Lublaň i podzemní pokladnici slovinského Krasu - vše lze navštívit na poznávacích zájezdech do Slovinska s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Kraski pršut, sušená šunka z oblasti Krasu

Pršut (také prošuto nebo prosciutto) je druh sušené vepřové šunky. Tradice pochází z Itálie, ale šunka je v různých obměnách vyráběna i v dalších přímořských státech. Samotné italské slovo prosciutto pochází z latinského perexsuctum=důkladně vysušený.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Škocjanská jeskyně - tzv. Briliant

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Vyskytují se tu prakticky všechny jevy charakteristické pro krasovou krajinu - závrty, škrapy, říční terasy, široká pokleslá údolí, ponorné řeky, jeskyně, propasti...

zobrazit celý článek
Slovinsko - Lublaň - Národní a universitní knihovna, 1936-41, Jože Plečnik

Josip (Jože) Plečnik byl významný slovinský architekt s osobitým stylem. V Čechách je známý především díky úpravám Pražského hradu pro prezidenta T. G. Masaryka. V meziválečném období řídil rozsáhlé architektonické projekty v Lublani a upomíná na něj řada zajímavých budov i celých ulic, náměstí a nábřeží. Zájemci o architekturu by si Plečnikova díla rozhodně neměli nechat ujít na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - jeskyně Postojná - brčka

Slovinsko-italský Kras je jedinečná vápencová krajina Slovinska mezi Julskými Alpami a mořem. Název „Kras“ dal oficiální název všem povrchovým i podzemním útvarům jako jsou jeskyně, vyvěrající potoky, propasti, závrty….

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Slovinsko na Velikonoce a mořské lázně Laguna (Termaris) 2023

Slovinsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenzi, 4denní vstup do zážitkových lázní v otvírací době (ne do saun), průvodce, pojištění CK
06.04 - 10.04 8 990,-

Slovinsko - Putování, relaxace a turistika v Julských Alpách 2023

Slovinsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 5x hotel, 5x polopenzi, průvodce, pojištění CK
19.08 - 26.08 15 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu