autokarem hotel Snídaně
Přidat k oblíbeným zájezdům
Skotsko - země dudáků a tartanů, kraj divokých hor a vřesovišť, hlubokých jezer, obdivuhodných přírodních krás a historických památek, svérázných obyvatel a vynikající whisky. Poznávací zájezd s turistikou.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekt Amsterdam-Newcastle a zpět, 8x ubytování (2x4lůžková kajuta na trajektu + 6x hotel 3* - 2lůžkové pokoje), 6x snídani, 2x polopenze na lodi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobyt taxy, fakultativní služby, vstupné (200 GBP ) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.600 Kč za 2lůžkovou kajuta na trajektu/osoba (omezený počet)
Edinburgh castle cca 22 GBP - platba na místě dle aktuální výše – nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem
Hrad Stirling cca 20 GBP - platba na místě dle aktuální výše - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem
Blair castle cca 18 GBP - platba na místě dle aktuální výše - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem
Skye – hrad Dunvegan cca 18 GBP - platba na místě dle aktuální výše - nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem
550 Kč za komplexní pojištění K5S
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
opatství Jedburgh - Edinburgh - hrad Stirling - palírna whisky Pitlochry - zámek Blair Athol - nejslavnější skotský hrad hrad Eilean Donan Castle - ostrov Skye: túr kolem horského masivu Old Man of Storr - jezero Loch Ness - okolí nejv. britské hory Ben Nevis - Glen Coe - megalitická památa Caslerigg Stone Circle - Liverpool
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-175
25.7 - 3.8.2024
9
Praha a další níže
33 590,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 21:30 hodin, další nástupní místa Hradec Králové, Pardubice, Brno. Přejezd přes SRN do Holandska

2. den: AMSTERDAM, nalodění na trajekt do Newcastlu, noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách, výborná večeře formou bufetu

3. den: ráno kolem 9 h místního času připlutí, NEWCASTLE, JEDBURGH, krátká prohlídka města s opatstvím a historickým domem Marie Stuartovny, EDINBURGH, hlavní a nejnavštěvovanější město Skotska (UNESCO) s královským hradem s expozicí skotských korunovačních klenotů, "Královská míle" - královská cesta od hradu kolem tří kostelů vč. překrásné katedrály sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století

4. den: cesta oblastí Lowlands, STIRLING, historická brána do oblasti Highlands, krátká prohlídka starého města pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna vybudované na obranu před Jindřichem VIII., prohlídka ohromujícího hradu Stirling - skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, procházka na vrchol Abbey Craig k viktoriánské věži věnované skotskému národnímu hrdinovi Williamu Wallaceovi (Statečné srdce), odsud se otvírají fantastické výhledy na hrad Stirling, zastávka na bitevním poli u BANNOCKBURNU, kde skotský král Robert Bruce vybojoval roku 1314 své nejslavnější vítězství a uhájil nezávislost Skotska, přejezd do oblasti Pitlochry na ubytování.

5. den: HIGHLANDS, typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny v PITLOCHRY, dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl v kraji Pertshire, díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce navštěvovaných skotských zámků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, držet si svoji soukromou armádu Atholl Highlanders, čítající asi 90 mužů, přejezd nádherným krajem hor a údolí do hlavního města Vysočiny INVERNESSU, prohlídka centra města na břehu řeky Ness, čas na nakupování suvenýrů i ochutnání místních specialit. Nocleh v oblasti Invernessu.

6. den: program u nejslavnějšího skotského jezera Loch Ness, zastavíme u romantických ruin středověkého hradu Urquhart tyčících se nad nejhlubší částí jezera, procházka ke keltskému hradišti v oblasti a městečko Vysočiny - DRUMNADROCHIT na okraji zálivu Urquhart, obklopeno třemi údolími – Glen Urquhart, Glen Moriston a Great Glen, procházka a prohlídka městečka vč. Loch Ness Centra, které zkoumá legendu „Nessie“, nahlédneme do zákulisí projektu, uvidíme podmořská plavidla používaná při průzkumech, seznámíme se s technikami hledání, centrum nabízí pohled na příběh Lochnesské příšery, program pokračuje u zdymadel Kaledonského kanálu a fakult. možností plavby po jezeře z městečka FORT AUGUSTUS, pátrání po Nessie,. odjezd směr ostrov Skye, foto zastávka u hradu Eilean Donan. Ubytování na 2 noci v oblasti.

7. den: celodenní výlet po ostrově SKYE, opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády, zastavíme u vyhlídky Kilt Rock, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish, bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad Dunvegan s nejcennější relikvií Fairy flag, v případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. Na závěr dne PORTREE, prohlídka, večerní městečko.

8. den: milovníky přírody nadchne Skotská vysočina – údolí GREAT GLEN s vyhlídkou na nejvyšší horu Británie Ben Nevis (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range s fascinujícími výhledy na Vysočinu. Procházka v jednom z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE. Zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do GLASGOW, možnost večerní prohlídky a posezení v Glasgow.

9. den: historicky první vesnice Skotska GRETNA GREEN, známá především z historie "svatbami na útěku", krátká zastávka. Překročení hranice s Anglií a prohlídka nejzachovalejší římské pevnosti na HADRIÁNOVĚ VALU - Vercovicia a procházka přímo po římském opevnění. Přejezd do Newcastlu, nalodění, lux. večeře na lodi a plavba Severním mořem.

10. den: snídaně na lodi, připlutí do nizozemského Amsterdamu - Ijmuidenu, cesta Německem a ve večerních hodinách návrat do ČR.

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD, trajekt a Eurotunel

Ubytování

2x 4 lůžkové kabiny na trajektu Amsterodam - Newcastle, 6x hotel (2lůžkové pokoje se soc. zařízením)

Stravování

6x snídaně formou bufetu

Orientační ceny potravin ve Velké Británii: pivo - od £3,00, toastový chléb - od £1,00, voda 1,5L - od £1,00, máslo - £1,00, těstoviny £1,50 + omáčka na těstoviny od £1,00, mléko 1L - od £1,00, smetana - od £0,60, vajíčka 12ks - £2,30, - coca-cola 2L - od £1,50, - víno 1L - od £4,50, brokolice, cibule 1kg - od £0,50, brambory 1kg - od £0,90 nebo hranolky od £0,70, čaj - od £0,90, káva Costa Coffee - od £3, kuřecí řízky 500g - od £3, celé kuře - od £5, mleté maso - od £2,80, losos kousek - od £2,50, šunky, salámy a párky - od £1, čedar 350g - od £2

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Edinburgh Castle £21
Blair Castle £ 16
Stirling Castle £ 18
Dunvegan Castle £ 14
Laguna s tuleni £ 10
Ben Nevis lanovka £ 22
National Wallace monument £ 11,30
Bannockburn £ 7,50
palírna Blair Atholl £ 12
Loch Ness centre £ 16
plavba po jezeře Loch Ness £ 17
Vercovicium £ 11

Kapesné

Doporučujeme s sebou na vstupné alespoň 200 GBP + další kapesné dle vlastního uvážení, na cestu 20 EUR na občerstvení a záchody.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Jedburgh - bývalé královské město na toku řeky Jed Water u skotských hranic Scottish Borders. Nachází se zde opatství Jedburgh Abbey, založené ve 12. století mnichy z Beauvais, nyní v troskách, nicméně i tak se jedná o impozantní památku..V jeho sousedství vzniklo archeologické muzeum. Dále je zde Dům Marie Stuartovny - Mary, Queen of Scots´ House,s muzeem této královny, věznice Jedburgh Castle Jail, most Canongate Brig ze 16.st. a také údajně 2000 let starý dub.
Edinburgh je hlavní město Skotska. Nachází se na východě země u zálivu Firth of Forth. Edinburgh je, spolu s Glasgow, administrativním a kulturním centrem Skotska. Sídlí zde Skotský parlament a nachází se tu univerzita. Dominantou města je zdejší hrad, Arturovo sedlo a Scott Monument. V Edinburgu se každoročně koná tradiční skotský festival a mezinárodní filmový festival. V roce 1995 bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO
Zámek Blair se nachází na okraji vesnice Blair Atholl (původně Blair in Atholl) ve středním Skotsku v kraji Perthshire, a patří k největším a nejkrásnějším zámkům v zemi. Po staletí je sídlem rodu Murray, vévodů z Athollu. Vévoda z Athollu má zvláštní výsadu – má právo držet si svou vlastní armádu, The Atholl Highlanders. Čítá asi 90 mužů a každoročně v květnu se koná její slavnostní přehlídka.
Ostrov Skye (An t-Eilean Sgitheanach) je největší a nejsevernější ostrov souostroví Vnitřní Hebridy ve Skotsku. S pevninou ho spojuje most Skye Bridge. Hlavním městem je přístav Portree .Ostrov Skye je proslulý především úchvatnou přírodou s divokými horami, mnohotvárným pobřežím. Nachází se tu i několik pozoruhodných památek: hrady Duntulm Castle, Dunvegan Castle, Dunsgiath Castle a Knock castle, a také několik muzeí. Místní obyvatelé se živí především turistikou, chovem dobyltka a výrobou whisky – na ostrově se nachází např. Talisker Distillery, produkující jednodruhovou whisky, vyrábí se tu též směsná whisky Isle of Skye.
Fort Augustus je vesnice ve skotském pohoří Highlands na jihozápad od jezera Loch Ness. Nachází se tu významná skotská pevnost (odtud název Fort – opevněné místo); budova z roku 1730 nyní slouží jako bytový komplex, V současnosti slouží městečko jako turistická základna pro cesty k jezeru Loch Ness. V místě je k vidění řada zdymadel na Kaledonském průplavu.
Ben Nevis (Beinn Nibheis) je nejvyšší hora Spojeného království (1344 m). Nachází se v západní části pohoří Grampiany ve Skotsku. Turisté směřují nahoru obvykle po zrekonstruované koňské stezce z údolí Glen Nevis, horolezce láká 700 metrů vysoká stěna na severní straně, která patří mezi nejvyšší skalní stěny ve Spojeném království.
Liverpool - město na severozápadě Anglie rozkládající se na východní části Merseyské zátoky, známé jako kulturní centrum především ve spojení s populární hudbou. Zde vznikla proslulá britská skupina Beatles. Na konci 19. století byl Liverpool druhým největším přístavem impéria a také významným průmyslovým centrem. Ve 20. století ale ztratil na významu natolik, že je nyní jednou z nejchudších částí Velké Británie. Farním kostelem v Liverpoolu je anglikánský Our Lady and St Nicholas, který od roku 1257 stojí poblíž pobřeží. Dalšími významnými chrámy jsou řecký ortodoxní Church of St Nicholas a Gustav Adolfus Kyrka, kostel švédských námořníků. Ve 20. století vznikly 2 honosné katedrály: anglikánská Liverpoolská katedrála, navržená sirem Gilesem Gilbertem Scottem, která má jednu z nejdelších chrámových lodí, největší varhany a nejhlasitější zvonění, a římskokatolická Liverpoolská metropolitní katedrála s největším panelem barevného skla na světě. V Liverpoolu se také nachází mnoho synagog (např. Princes Road Synagogue) i jedna z nejstarších mešit ve Velké Británii, postavená již roku 1887 Williamem Abdullahem Quilliamem, právníkem, který se přihlásill k Islámu. Liverpoolská radnice, pochází z roku 1754 a vyznačuje se bohatou výzdobou interiéru. Termín Red Brick University používaný pro označení mnoha britských vysokých škol byl inspirován Victoria Building University of Liverpool se známou hodinovou věží.
Stratford-upon-Avon - rodné město Williama Shakespeara leží poblíž Birminghamu v hrabství Warwickshire. Shakespearova rodina bydlela v domě v Henley Street. Původní Shakespearův dům však shořel při požáru v 17. století a na jeho místě se dnes nachází pouze kopie. William Shakespare je pochován v místním kostele Nejsvětější Trojice (Holy Trinity Church) společně se svou manželkou, nejstarší dcerou a jejím manželem.

Poznámky

Elektrické adaptéry: síťové napětí ve Velké Británii je 220/240 V, 50 Hz. Zástrčky mají tři obdélníkové kolíčky. Turisté si musí koupit adaptér, nejlépe ještě před odjezdem. Ve většině hotelů najdete evropské zásuvky se 2 otvory (např. pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů...)
Lékařské ošetření: obyvatelé zemí EU a občané dalších evropských států včetně ČR sice mají nárok na bezplatnou lékařskou péči při stáním onemocnění či úrazu, avšak je k tomu nutno vyřídit spoustu dokladů. Proto doporučujeme před odjezdem do UK uzavřít pojištění léčebných výloh (v ceně zájezdu).
Čas: V zimních měsících platí v celé Británii Greenwich Mean Time čili světový čas, který je o hodinu opožděný za středoevropským časem. Od poloviny března do října se ručičky posouvají o hodinu dopředu na letní čas, takže hodinový posun zůstává.

Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - hrad Stirling - Pitlochry - Blair Athol - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Loch Ness - Fort Augustus - Glen Nevis - Glen Coe - Gretna Green - Caslerigg Stone Circle - Windermere - Liverpool

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu