letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd do Skotska po významných památkách, se zastávkami u jezera Loch Ness, návštěvou palírny whisky, fakultativním výletem na Orkneje. Pohodlná letecká doprava.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, 7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (120 GBP), výlet na Orkneje a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
9.900 Kč za 1lůžkový pokoj
1.800 Kč za fakultativní výlet na Orkneje
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
sever Skotska, poloostrov Fife, hrady, Malt Whiskey Trail, ochutnávka whisky - Thurso - Orkneje, prehistorické lokality, menhiry - Loch Ness - hrad Stirling - Edinburgh
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-184
21.7 - 28.7.2023
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
35 970,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, ubytování v hotelu a odpoledne první část prohlídky Edinburghu (dle příletového času), hrad se skotskými korunovačními klenoty, hlavní třída Royal Mile, večer návrat do hotelu místní dopravou

2. den: poloostrov Fife, ST. ANDREWS, světově proslulý domov golfu, možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, procházka starobylými uličkami, přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici STONEHAVEN s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar na skalisku 50 m nad mořem, ubytování na východním pobřeží Skotska, fakultativní večeře

3. den: zastávka u hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury - jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie (jen exteriery), průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky - trasa zvaná Malt Whisky Trail, výhledy na typické komíny palíren připomínající pagody, návštěva jedné z palíren a ochutnávka,ubytování v severní části Skotska

4. den: THURSO, nejsevernější město britského ostrova - letovisko na pobřeží, procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea, fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy, okružní jízda po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l. (UNESCO), oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů KIRKWALLU se zajímavou architekturou a strmými uličkami, možnosti pozorování jedinečné flory a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy, odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si CK vyhrazuje právo upravit program tohoto dne).

5. den: odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy, malebné městečko FORT AUGUSTUS s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště, možnost plavby po jezeře Loch Ness, k večeru odjezd na ubytování

6. den: celodenní výlet krajinou jezer, hor a zálivů (NP Loch Lomond a Trossachs až po západní pobřeží Skotska), typické skotská krajina, jezero Loch Lomond - největší sladkovodní jezero Velké Británie, zastávka ve vesnici LUSS s oblíbenou pláží  i malebnými domky z 18. a 19. stol, možnost plavby lodí po jezeře, cesta k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu mořskému jezeru ve Skotsku, vesnice INVERRAY s hradem Inverray Castle (neogotický styl s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem), přejezd do STIRLUNGU   

7. den: STIRLINGU, bývalém královském městě s mohutným hradem, procházka malebnými uličkami, okolo poledne odjezd do EDINBURGHU (UNESCO), Holyrood House - sídlo britské královny, Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie, večerní procházka centrem EDINBURGHU, možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou, večer ubytování u Edinburghu

8. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy, přílet do Prahy dopoledne 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

Doprava do Anglie a zpět je zajištěna leteckou společností Easy Jet.

Předpokládaný letový řád:
Praha - Edinburg 9:50 - 11:15,
Edinburg - Praha 6:00 - 9:20

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.

V ceně zájezdu je odbavení s příručním zavazadlem na osobu, které musí mít rozměry 56cm x 45cm x 25cm do 10 kg a odbavené zavazadlo do 20 kg.

Ubytování

7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) Třílůžkové pokoje nejsou možné.

Budete-li chtít využívat elektrické přístroje (nabíječky mobilu apod.), doporučujeme vzít s sebou adaptér do elektrických zásuvek, které jsou ve Velké Británii odlišné.

Stravování

7x snídaně v ceně zájezdu, .V případě připlacení večeří (3. - 6.den), budou zajištěny ještě 4x večeře. Večeře jsou dvouchodové, nápoje nejsou zahrnuty v ceně.

Orientační ceny potravin ve Velké Británii:
0,5l mléka: od 0,5 GBP
chleba: od 0,5 GBP
housky: od 0,2 GBP
bageta malá: 0,6 GBP
bageta plněná: od 1 GBP
snídaně: od 2,5 GBP
mražená pizza velká: 3,3 GBP
12 ks vajec: 2,3 GBP
230g lososa: od 2,4 GBP
1l vína: od 4,5 GBP

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Edinburgh: hrad 17,50 GBP
palác Holyroudhouse 15,00 GBP
St.Andrews: hrad 9,00 GBP
Dunnottar: hrad 7,00 GBP
palírna whisky: 7,00 GBP
Loch Ness (návštěvní centrum): 9,00 GBP
hrad Urquhart: 12,00 GBP
Orknejské ostrovy: Skara Brae: 7,00 GBP, Skaill House: 9,00 GBP
Edinburgh: městská doprava (1 jízda): 1,60 GBP

Ceny jsou orientační, může dojít ke změnám.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 120 GBP.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Fife - St.Andrews - hrad Fyvie - Thurso - Orkneje - Kirkwall - Loch Ness - Fort Augustus - Stirling - Edinburgh

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu