letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd do Skotska po významných památkách, se zastávkami u jezera Loch Ness, návštěvou palírny whisky, fakultativním výletem na Orkneje. Pohodlná letecká doprava.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, 7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (120 GBP), výlet na Orkneje a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
7.700 Kč za 1lůžkový pokoj
1.600 Kč za 4x večeři (3.-6.den)
1.800 Kč za fakultativní výlet na Orkneje
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
sever Skotska, poloostrov Fife, hrady, Malt Whiskey Trail, ochutnávka whisky - Thurso - Orkneje, prehistorické lokality, menhiry - Loch Ness - hrad Stirling - Edinburgh
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-183
18.7 - 25.7.2021
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, ubytování v hotelu a odpoledne první část prohlídky Edinburghu (dle příletového času), hrad se skotskými korunovačními klenoty, hlavní třída Royal Mile, večer návrat do hotelu místní dopravou

2. den: poloostrov Fife, ST. ANDREWS, světově proslulý domov golfu, možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, procházka starobylými uličkami, přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici STONEHAVEN s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar na skalisku 50 m nad mořem, ubytování na východním pobřeží Skotska, fakultativní večeře

3. den: zastávka u hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury - jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie, průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky - trasa zvaná Malt Whisky Trail, výhledy na typické komíny palíren připomínající pagody, návštěva jedné z palíren a ochutnávka,ubytování v severní části Skotska

4. den: THURSO, nejsevernější město britského ostrova - letovisko na pobřeží, procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea, fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy, okružní jízda po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l. (UNESCO), oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů KIRKWALLU se zajímavou architekturou a strmými uličkami, možnosti pozorování jedinečné flory a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy, odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si CK vyhrazuje právo upravit program tohoto dne).

5. den: odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy, malebné městečko FORT AUGUSTUS s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště, možnost plavby po jezeře Loch Ness, k večeru odjezd na ubytování

6. den: celodenní výlet krajinou jezer, hor a zálivů (NP Loch Lomond a Trossachs až po západní pobřeží Skotska), typické skotská krajina, jezero Loch Lomond - největší sladkovodní jezero Velké Británie, zastávka ve vesnici LUSS s oblíbenou pláží  i malebnými domky z 18. a 19. stol, možnost plavby lodí po jezeře, cesta k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu mořskému jezeru ve Skotsku, vesnice INVERRAY s hradem Inverray Castle (neogotický styl s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem), cesta k jezeru Loch Gilp, ARDUAINE, pobřežní zahrady s rododenrony, OBAN, přístav pro trajekty, palírnou whisky značky Oban

7. den: průjezd kouzelnou skotskou krajinou s vysokými horami, říčkami, vodopády i vřesovišti, zastávka ve STIRLINGU, bývalém královském městě s mohutným hradem, procházka malebnými uličkami, okolo poledne odjezd do EDINBURGHU (UNESCO), Holyrood House - sídlo britské královny, Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie, večerní procházka centrem EDINBURGHU, možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou, večer ubytování u Edinburghu

8. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy, přílet do Prahy dopoledne 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

Doprava do Anglie a zpět je zajištěna leteckou společností Easy Jet.

Předpokládaný letový řád:
Praha - Edinburg 9:50 - 11:15,
Edinburg - Praha 6:00 - 9:20

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.

V ceně zájezdu je odbavení s příručním zavazadlem na osobu, které musí mít rozměry 56cm x 45cm x 25cm do 10 kg a odbavené zavazadlo do 20 kg.

Ubytování

7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) Třílůžkové pokoje nejsou možné.

Budete-li chtít využívat elektrické přístroje (nabíječky mobilu apod.), doporučujeme vzít s sebou adaptér do elektrických zásuvek, které jsou ve Velké Británii odlišné.

Stravování

7x snídaně v ceně zájezdu, .V případě připlacení večeří (3. - 6.den), budou zajištěny ještě 4x večeře. Večeře jsou dvouchodové, nápoje nejsou zahrnuty v ceně.

Orientační ceny potravin ve Velké Británii:
0,5l mléka: od 0,5 GBP
chleba: od 0,5 GBP
housky: od 0,2 GBP
bageta malá: 0,6 GBP
bageta plněná: od 1 GBP
snídaně: od 2,5 GBP
mražená pizza velká: 3,3 GBP
12 ks vajec: 2,3 GBP
230g lososa: od 2,4 GBP
1l vína: od 4,5 GBP

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Edinburgh: hrad 17,50 GBP
palác Holyroudhouse 15,00 GBP
St.Andrews: hrad 9,00 GBP
Dunnottar: hrad 7,00 GBP
palírna whisky: 7,00 GBP
Loch Ness (návštěvní centrum): 9,00 GBP
hrad Urquhart: 12,00 GBP
Orknejské ostrovy: Skara Brae: 7,00 GBP, Skaill House: 9,00 GBP
Edinburgh: městská doprava (1 jízda): 1,60 GBP

Ceny jsou orientační, může dojít ke změnám.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 120 GBP.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Fife - St.Andrews - hrad Fyvie - Thurso - Orkneje - Kirkwall - Loch Ness - Fort Augustus - Stirling - Edinburgh

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu