letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Historické slavnosti a průvody Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
O Edinburghu se říká, že je to jedno z nejkrásněji položených měst světa a výkladní skříň Skotska. Pojďte se o tom s námi přesvědčit! Navštívíte i legendami opředenou Rosslynskou kapli a tajemné opatství v Merlose, dechberoucí scenérie Skotské vysočiny, světoznámé jezero Loch Ness a užijete si lodní výlet v okolí unikátní památky UNESCO – Forth Bridge. Čekají vás procházky středověkými ulicemi hrdého hlavního města Skotska, kde na vás historie dýchá na každém kroku. Ediburgh je také město umění a spisovatelů - narodil se zde Sir Walter Scott, nejznámější skotský spisovatel a tvůrce žánru historických románů (Ivanhoe, Rob Roy), Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes), Robert Louis Stevenson (tvůrce Jekkyla a Hydea a pirátských románů), studoval zde James Mathew Barrie (tvůrce Petra Pana) a J.K. Rowlingová v místních hospůdkách napsala Harryho Potterova. 
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu včetně letištních tax a poplatků, příruční zavazadlo, doprava autobusem 5. den programu, 5x hotel (2lůžkový pokoje), 5x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní připojištění, zavazadlo k odbavení, vlakové a lodní výlety, MHD po městě, vstupné (cca 170 BGP) a vše, co není uvedenou v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
7.850 Kč za 1lůžkový pokoj
2.300 Kč za odbavené zavazadlo do 20 kg
2.950 Kč za fakult. výlet na Skotskou vysočinou
330 Kč za komplexní pojištění K5S
180 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Ediburgh - Královská míle (Royal Mile) – osobitá středověká ulice, hrad na sopečné skále, gotická katedrála St. Giles, starobylý Greyfriarský hřbitov, Holyrood Park a výstup na Arthur´s Seat, úžině Forth, ikonický most Forth Bridge, palác Holyrood House, nejkrásnějších skotských jezer Loch Lomond, údolí Glencoe, Glennfinaského viadukt, zřícenina Urquahart Castle, Neptunovy schody, tajemná Rosllynská kaple, MELROSE s cisterciánským opatstvím Melrose Abbey
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-742
9.7 - 14.7.2024
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
38 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy, přílet do Edinburghu, cesta místní dopravou na ubytování, EDINBURGH, dle času příletu procházka historickým centrem města, reprezentativní třída Princess Street, procházka ulicí zvanou Královská míle (Royal Mile) – osobitá středověká ulice, která prochází samým srdcem města a spojuje Edinburský hrad a královský palác Hollyrood House, atmosféra podvečerního města, krámky se suvenýry a typické místní hospůdky a bary tzv. „puby“, kde je možné se občerstvit nebo ochutnat pravou skotskou whisky

2. den: EDINBURGH, prohlídka hradu tyčícího se na nad městem na sopečné skále, krásné výhledy na město, expozice korunovačních klenotů skotských králů, návštěva muzea skotské whisky s ochutnávkou, gotická katedrála St. Giles, starobylý Greyfriarský hřbitov s pomníkem věrného psa Bobbyho (místní legenda) - kdo se dotkne jeho čumáku bude mít štěstí; procházka kolem kavárny The Elephant House, kde J. K. Rowling psala svou ságu o Harrym Potterovi, procházka Holyrood Parkem a výstup na Arthur´s Seat s nádherným výhledem na celé město, možnost večeře či posezení v hospůdce, odvážní mohou zkusit místní specialitu haggis

3.den: cesta vlakem do QUEENSFERRY a dále lodní výlet kolem pobřeží a 3 významných mostů v úžině Forth: včetně ikonického mostu Forth Bridge, zapsaného na seznamu UNESCO, výhledy na panorama Edinburghu, ostrov Inchcolm se středověkým opatstvím, pokud budeme mít štěstí potkáme při plavbě i tuleně či papuchalky, variantně možnost individuální návštěvy Národního muzea (zdarma) či Královské botanické zahrady, odpoledne exteriéry paláce Holyrood House - oficiální královská rezidence, moderní budova Skotského parlamentu, možnost návštěvy bývalé královniny jachty HMY Britannia, která je známá ze seriálu Koruna

4.den: fakultativní celodenní výlet na Skotskou vysočinu: panoramatickou cestou výhledy na město a hrad Stirling, bývalé hlavní město Skotska, majestátní hrad úzce spjatý s významnými momenty skotské historie (Marie Stuartovna), malebným krajem Trossachs, cesta přes tajemné vřesoviště Rannoch Moor až do údolí Glencoe – jedna z nejkrásnějších scenérií Skotska (známá z filmů o Harrym Potterovi nebo z filmu Highlander), přes město FORT WILLIAM pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, dále cesta přes FORT AUGUSTUS, – soustava 29 zdymadel na Kaledonském průplavu, inženýrský zázrak Thomase Telforda, bájné jezero Loch Ness (legenda nestcvůry Nessie), zastávka na prohlídku zříceniny Urquahart Castle u známého jezera Loch Ness, cestou zpět zastávka v kouzelné krajině městečka PITLOCHRY, návrat v podvečer, večerní EDINBURGH, návštěva hospůdky
nebo individuální program v EDINBURGHU, možnost návštěvy muzeí, galerií, Královské botanické zahrady či nákupu suvenýrů

5.den: celodenní výlet do oblasti opatství na řece Tweed: tajemná Rosllynská kaple z 15. století, poutní místo proslavené románem Šifra mistra Leonarda a opředené legendou o hledání svatého grálu, malebné městečko MELROSE s cisterciánským opatstvím Melrose Abbey, kde bylo údajně pohřbeno srdce Roberta Bruce, krále a národního hrdiny, jenž stál v čele bojů za samostatnost Skotska ve 14. stol.,. ABBOTSFORD, pohádkové sídlo Sira Waltera Scotta, procházka krásnou skotskou krajinou podél řeky Tweed, návrat do EDINBURGHU, večer možnost večeře na rozloučenou v jedné z místních hospůdek

6.den: volno na nákupy a rozloučení s městem, odjezd na letiště, odlet do Prahy

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí, aktuálním otevíracím dobám a letovým řádům.

Doprava

letecky Praha-Edinburgh a zpět
doprava autobusem 5. den programu (v ceně zájezdu)

Ubytování

5x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

5x snídaně podávaná v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic naří

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Edinburgh - úžina Forth – Queensferry - most Forth Bridge - Skotská vysočinu: jezero Loch Lomond -vřesoviště Rannoch Moor - údolí Glencoe – Fort William - Glennfinaský viadukt - Fort Augustus - „Neptunovy schody“ - zřícenina Urquahart Castle - jezero Loch Ness - Rosllynská kaple - Melrose - opatství Melrose Abbey – Abbotsford - řeka Tweed

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu