autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Termální lázně a wellness Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Štýrsko, "zelené srdce Rakouska", nabízí množství lákadel: čeká Vás Kouzelná krajina štýrských hor a vinic, pozoruhodná architektura, památky UNESCO, termální lázně, vinice, přírodní krásy, tradice... a na programu je od všeho něco. Pohoda v Hundertwasserových termálních lázních Bad Blumau, starobylý i moderní Graz - Štýrský Hradec, romantická vinná stezka, nejzajímavější jeskyně a nejkrásnější soutěska Štýrska, největší skanzen Rakouska, středověký cisterciácký klášter a hřebčín s ušlechtilými lipicány. V době svátků a bez nočního přejezdu.
Kraj Štýrsko je skutečným rájem pro turisty, milovníky termálů, umění i vína.
Existují varianty zájezdu.A173, A174, A195 Viz podobné zájezdy. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel/penzion 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, veškeré vstupné a další služby a jízdy MHD a regionáními vlaky (110 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.500 Kč za 1lůžkový pokoj
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Bad Fischau a Hundertwasser - ŠTÝRSKÝ HRADEC - GRAZ - klášter Rein - skanzen STÜBING - zámek EGGENBERG - ST. RADEGUND, vrch Schöckl - termální lázně Bad Blumau – Kitzeck a vinná stezka - BÄRNBACH a Hunderwasser - PIBER a bílí Lipicáni - kostel v THAL - jeskyně Lurgrotte - MIXNITZ a túra Medvědí soutěska Bärenschützklamm
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-283
3.7 - 7.7.2024
4
Praha a další níže
8 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 h, po trase Brno, trasfér do Rakouska, do oblasti Štýrska, během přejezdu zastávka u první Hundertwasserovy pohádky u čerpadla Bad Fischau, možnost občerstvení,  ŠTÝRSKÝ HRADEC - GRAZ (UNESCO), historické centrum města na řece Mur, radnice, zvonkohra, palác se vzácným schodištěm, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí (plovoucí most a jedinečná architektura - galerie moderního umění), Landeszeughaus, největší sbírka zbraní a brnění na světě, gastronomické speciality, dojezd na ubytování

2. den: cesta za dalšími nej Štýrska: nejstarší činný cisterciánský klášter na světě Rein, založen r. 1129 Leopoldem I., zakladatelem Štýrska, STÜBING, největší rakouský skanzen, procházka mezi selskými budovami ze všech spolkových zemí zasazených do krajiny, rakouské speciality, Lurgrotte, nejrozsáhlejší jeskyně Rakouska, přírodní zázrak a na závěr podvečerní návštěva zámku EGGENBERG po stopách rodu Eggenbergů, (exteriéry, dle času i interiéry) a slavná růžová zahrada na předměstí Štýrského Hradce, popř. lanovkou na Schlossberg

3. den: cesta do městečka ST. RADEGUND v horském údolí, klimatické lázně, odtud výjezd lanovkou na vyhlídkový vrch Schöckl (1 445 m.n.m.), nahoře je pohodlná panoramatická cesta, možnost občerstvení v horské restauraci, přejezd na východ Štýrska a pozdě odpoledne jedinečný zážitek: koupání v luxusních termálních lázních Bad Blumau s originálními barevnými budovami a interiéry (Hunderwasserova architektura), které jsou požitkem už samy o sobě, vnitřní zážitkové lázně i venkovní termální laguna "Vulkán", za příplatek i solná komora, vířivky, sauny a páry, individuální lze večeřet v lázeňském areálu ve stylové restauraci, pozdní návrat

4. den: romantika štýrské vinné stezky, vesnice KITZECK IM SAUSAL, nejvýše položené vinice v Rakousku a muzeum vína, malebná krajina viničných vrchů - ráj pro fotografy, posezení u vinaře - ochutnávky vín a místních specialit, kouzelné procházky vinicemi, Silberberg s naučnou vinařskou stezkou, další pocta Hundertwasserovým stavbám: BÄRNBACH, podivuhodný kostel a poutní cesta všech náboženství, PIBER, hřebčín s chovem ušlechtilých bílých koní lipicánů, kteří jsou trénování na představení Španělské jezdecké školy ve Vídni, největší státní hřebčín Rakouska, komentovaná prohlídka areálu se stájemi v barokním zámečku, muzeem, dvorem a ohradami, návrat do hotelu

5. den: cesta za nejdivočejší soutěskou Štýrska: THAL, rodiště Arnolda Schwarzenegera a moderní kostel, MIXNITZ, místo s historií staré lokálky na trase Semmering, turistika Medvědí soutěska „Bärenschützklamm“- bezesporu nejkrásnější soutěska Štýrska, chráněná přírodní památka, turistika soutěskou s dřevěnými schody, žebříky a můstky, vzácná flóra, kouzelné vodopády, možnost občerstvení nebo relax a nenáročné procházky v kouzelné přírodě a posezení v hospůdce, návrat do Prahy do půlnoci.


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuální dopravní situace. Upozorňujeme, že soutěska je jednosměrná. Upozornění: V roce 2020 byla soutěska poškozena spadlou skálou a došlo k generální rekonstrukci chodníků. Otevření v roce 2024 je naplánované na 1.5. V případě, že nebude oprava dokončena nebo by byla silná nepřízeň počasí, je připraven náhradní program.

Doprava

klimatizovaným autobusem s prodejem nápojů, vybaveným DVD. 

Ubytování

4x hotel/penzion 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

4x snídaně servírovaná zčásti bufet.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ŠTÝRSKÝ HRADEC: vstup do galerie moderního umění (Kunsthaus) 11 €, vstup do zbrojnice 9 €, výjezd výtahem 3 € nebo lanovkou 3,50 €
Zámek Eggenberg: prohlídka 13,50 €, pouze zahrady 4 €
vrch Schöckl, jízda lanovkou: 13,40 € tam i zpět
Medvědí soutěska 5€
KITZECK: muzeum vína 3 €, ochutnávka s malým pohoštěním 10 €
lázně Bad Blumau: večerní vstupné (17-23 h) 38 €
skanzen Stübing 10 € a o slavnostech 13,5 €
PIBER: prohlídka hřebčína 15 €
jeskyně Lurgrotte: 8,50 €.
Většinou lze získat skupinovou slevu a také slevy na karty ISIC, ITIC.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Štýrské vinice
Přestože štýrská vína nejsou u nás příliš známá, místní vinařské oblasti se mohou pochlubit skutečně dávnou tradicí - archeologické nálezy dokládají, že se tu víno pěstuje již 5 500 let a Římané zdejší vinařství přivedli k rozkvětu. Ačkoliv se jedná o nejvýše položenou vinařskou oblast Rakouska, zdejší klima je příznivé, díky své jižní poloze je to nejslunečnější oblast Rakouska. Vinice se rozkládají ve velice malebné krajině přívětivých kopců rozbrázděných lesy a křovinami, místy se tyčí strmé skalní vrchy, pozůstatky sopečné činnosti. Půda na lávovém podloží dodává vínu zvláštní, výrazné aroma a chuť.
Vyrábí se tu oblíbená bílá vína, ale i výborná červená. A také zcela zvláštní místní druh vína Schilcher, růžové víno z modrých hroznů. Má výrazně kyselou chuť, proto zachutná až na druhý doušek, zato pak tím víc. Z původního místního selského vína se v současnosti stal druh přímo kultovní.
Další zajímavostí je tramín s vůní podobnou růžím, který se vyrábí ve vesnici Klöch u hranic se Slovinskem. V kraji jsou časté též odrůda Chardonnay (zde Morillon), rulandské bílé a modré, vlašský ryzling, muškát, Sauvignon i Zweigeltrebe.
Krajem prochází Římská vinná stezka a několik dalších vinných stezek. Zejména v období podzimu lákají k výletům - v obcích se slaví vinobraní, pije se čerstvá šťáva, podávají se pečené kaštany. Lze též navštívit muzeum vína v Kitzecku nebo se projít po naučné stezce u Silberbergu, kde se nachází vinařská škola s dlouhou tradicí.

Hundertwasserovy lázně Bad Blumau
Štýrské lázně Bad Blumau (Rogner Therme) jsou atraktivní jak svou léčivou vodou a službami na úrovni, tak pozoruhodnou a originální architekturou.
Najdeme tu dvě zřídla. Voda z Melchiorova pramene o teplotě 47,2°C s vysokým obsahem minerálií vyvěrá z hloubky 970 m, obsahuje hydrogenuhličitan sodný a celou řadu cenných léčivých látek. Pramen Vulkania je teplejší, voda tu vyvěrá z hloubky 2 843 m, je teplá v průměru 110 °C a obsahuje vysoký podíl léčivých minerálií. Pochází původně z pravěkého moře, které tu existovalo před 1 mil. let, a následkem sopečné činnosti byla uzavřena v nitru země.
K lázeňskému areálu patří velká vnitřní laguna s několika masážními proudy, vytvořená ve veselé barevné hale. Tunelem lze proplout do venkovního areálu s několika vířivkami, s výhledem na lázeňský park a barevné budovy. O něco dál leží druhý venkovní areál, kde jsou dvě velké oddělené laguny – jedna, přístupná opět přímo z hlavní budovy, se středně teplou vodou, dále potom laguna pramene Vulkania s velmi teplou vodou. Večer bývá areál pěkně osvětlen a jsou tu koše s hořícím dřevem, které přispívá svou charakteristickou vůní k celkové pohodě.
Vedle osvěžení a uvolnění v lázeňských bazénech lze absolvovat řadu blahodárných procedur: perličkovou koupel ve vodě z Melchiorova pramene, zábaly (z růžových květů, z bezových květů, Afroditin, z mořských řas, bahenní, senné), inhalace, masáže s vonnými oleji aj. Rozmanitý je také místní saunový svět, najdeme tu finskou saunu, saunu s kameny, bio sanarium, bylinkové sanarium, římskou parní lázeň, tureckou parní lázeň, infračervenou kabinu, aromatickou místnost, venkovní nádrž se studenou lázní s vířivkou, jakuzzi i slunečný ostrov pro přirozené opalování. Pocit uvolnění a pohody dotváří různé rituály, meditace a vonné nálevy - ovocné, květinové, bylinkové či medové…
Zcela jedinečnou nabídku představuje Solná jeskyně z Mrtvého moře, jejíž stěny, strop i podlaha jsou obloženy 100% soli s vysokým obsahem minerálií, hořčíku, sodíku, vápníku, chloridu vápenatého. Posezení v takovém prostředí má dobrý vliv na dýchání, léčbu kožních neduhů, prokrvení kůže, léčbu nespavosti a migrén, celkovou tělesnou i duševní výkonnost.

Bad Fischau - Štýrský Hradec - Rein - St. Radegund - Bad Blumau - Kitzeck - Bärnbach - Piber - Thal - Mixnitz

Rakousko - Bad Blumau, interiéry termálních lázní

Štýrské termální lázně s dvěma horkými prameny bohatými na minerálie zaujmou nejen pestrou nabídkou wellness služeb, ale také originální a oku lahodící architekturou podle návrhů Hundertwassera.

zobrazit celý článek
Rakousko - Štýrsko - Lurgrotte, nejrozsáhlejší rakouská krápníková jeskyně

Asi 20 km severně od Štýrského Hradce se nachází největší a nejrozsáhlejší krápníková jeskyně v Rakousku s názvem Lurgrotte. Táhne se v délce 5 km a je protkána říčkou Lurbach, která v ní také vytvořila četné vodopády.

zobrazit celý článek
Rakousko - Štýrsko - Demerkogel, klapotec plaší ptáky, ale také prý zjemňuje chut vína

Jihoštýrskou krajinu charakterizují strmé svahy porostlé vinicemi a oblé kopečky, na jejichž temenech vznešeně trůní prosté statky vinařů. A požitek z krajiny s fantastickými panoramatickými výhledy nejlépe doprovází koštování zdejšího bílého vína a štýrských specialit. Vítejte  na poznávacích zájezdech ve „štýrském Toskánsku“!

zobrazit celý článek
Rakousko - Štýrsko - ochutnávka, chutná výborně

Vína ze Štýrska pocházejí z vinařského regionu o rozloze asi 3584 ha a dělí se do 3 vinařských oblastí : Jihovýchodní Štýrsko, Západní Štýrsko a Jižní Štýrsko. V poslední době tvoří čím dál tím větší konkurenci rakouským vínům z oblasti Wachau.

zobrazit celý článek
Rakousko - Štýrsko - Kitzeck am Sausal

Zájezd do jižního Štýrska nabízí celou řadu zážitků - je tu zajímavá historická, moderní i tradiční venkovská architektura, chutná a zajímavá vína, krásná příroda (od krajiny viničných kopců a sopečných vrchů až po hory a nádherné soutěsky) a termální lázně s fantastickými interiéry.

zobrazit celý článek
Rakousko - Semmeringbahn - při slav. příložitostech lze vidět tuhle (Wiki-H.Ortner)

Semmeringbahn, tedy Semmeringská železnice, je nejstarší horská železnice na světě, jež překonává stejnojmenné sedlo, které tvoří již od 13. století hranici mezi rakouskými zeměmi Dolní Rakousko a Štýrsko. Semmering leží v nejvýchodnějším cípu rakouských Alp a vždy přes něj vedla cesta mezi Vídní a Terstem.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu