autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Víkend v Rakousku - málo známé přírodní krásy, turistika v překrásných soutěskách Štýrska, vodopády, jezera, poutní místo Mariazell a starobylé město Bruck an der Mur, okénko do jedinečné gastronomie oblasti a spousta přírodních zážitků
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x penzion 2-3* (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (40 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
800 Kč za 1lůžkový pokoj (omezený počet)
90 Kč za komplexní pojištění
60 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Štýrsko: turistika úchvatnou Medvědí soutěskou k jezeru Teichalmsee - poutní místo Mariazell - historické město Bruck an der Mur - Palfau a krásná soutěska Wasserlochklamm s mohutnou vyvěračkou
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-288
4.9 - 5.9.2021
1
Praha a další níže
3 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 0.30 h (dále po trase Tábor/ Písek, České Budějovice), cesta ke kaňonu Palfau se soutěskou Wasserlochklamm - "Vodní díra", turistika kolem 5 vodopádů k mohutné vyvěračce (geologická zvláštnost) a k závěsnému mostu přes řeku Salza (2 h), věhlasné poutní místo MARIAZELL se Zázračnou bazilikou postavenou na místě mariánského zjevení (klasické baroko), historické centrum města, možnost oběda, gastronomické zážitky, exkurze do perníčkárny Pirker, kde se vyrábějí oblíbené voňavé mariazellské lahůdky, a do likérky Arzberger - prohlídka výrobny léčivého mariazellského žaludečního likéru s poučením o jeho historii a složení

2. den: BRUCK AN DER MUR, štýrské město založené ve 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II, jedno z větších měst Štýrska, gotické kostely a pozoruhodný starý Kornmesserhaus vystavěný v benátském stylu, cesta do vesnice MIXNITZ, malebné alpské domečky v podhůří alpských velikánů, turistika překrásnou Medvědí soutěskou (2,5 h) – 164 dřevěných lávek vede nad hlubokým úzkým údolím a kolem přes 24 vodopádů, dolomitové skály, horská hospůdka s možností ochutnání místních specialit, sestup kolem jezera Teichalmsee (1,5 h), možnost občerstvení, návrat do Prahy pozdě večer 

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí, popř. turistické zdatnosti klientů.

Doprava

autobusem s klimatizací, DVD a WC, za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje.

Ubytování

1x penzion 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

1x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Vstupy do soutěsek - dohromady přibl. 10 €, Exkurze do perníčkárny: 6,9 €, Exkurze do likérky: 2€, Muzeum tramvají u Mariazellu cca 5 €. (návštěva v případě nepříznivého počasí)

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Palfau, soutěska Wasserloch
Na severu Štýrska u obce Palfau se nachází velmi krásná soutěska Wasserlochklamm na říčce Salza. Název je odvozen od místního přírodního divu – mohutného krasového pramene, vyvěračky vytékající z jeskyně do hlubokého sifonového jezera. Pramen může v určitých nepravidelných intervalech chrlit až 5 metrů krychlových vody za sekundu, množství vytékající vody ale neustále kolísá. Tento fenomén fascinuje geology a speleology, protože se nedá nikdy předem odhadnout, kdy nastane ten správný okamžik. Hloubku jezera se ještě nepodařilo naměřit, je to ale více než 75 metrů. Další atrakcí soutěsky je pět vodopádů, kaskáda, která spadá z celkové výšky 152 metrů, dlouhý visutý most přes soutěsku. A upoutá už sama krása scenérií s bělavými vápencovými skalami a hlubokými stržemi a se smaragdovou říčkou dole. Rostou tu vzácné druhy rostlin, například protěže nebo orchidej střevíčník pantoflíček, občas tu lze spatřit i pestrého motýla přástevníka medvědího.

Štýrsko: Palfau - soutěska Waserlochklamm - Mariazell - Bruck an der Mur - Mixnitz - Medvědí soutěska

Rakousko - Bad Blumau, interiéry termálních lázní

Štýrské termální lázně s dvěma horkými prameny bohatými na minerálie zaujmou nejen pestrou nabídkou wellness služeb, ale také originální a oku lahodící architekturou podle návrhů Hundertwassera.

zobrazit celý článek

Asi 20 km severně od Štýrského Hradce se nachází největší a nejrozsáhlejší krápníková jeskyně v Rakousku s názvem Lurgrotte. Táhne se v délce 5 km a je protkána říčkou Lurbach, která v ní také vytvořila četné vodopády.

zobrazit celý článek

Jihoštýrskou krajinu charakterizují strmé svahy porostlé vinicemi a oblé kopečky, na jejichž temenech vznešeně trůní prosté statky vinařů. A požitek z krajiny s fantastickými panoramatickými výhledy nejlépe doprovází koštování zdejšího bílého vína a štýrských specialit. Vítejte  na poznávacích zájezdech ve „štýrském Toskánsku“!

zobrazit celý článek

Vína ze Štýrska pocházejí z vinařského regionu o rozloze asi 3584 ha a dělí se do 3 vinařských oblastí : Jihovýchodní Štýrsko, Západní Štýrsko a Jižní Štýrsko. V poslední době tvoří čím dál tím větší konkurenci rakouským vínům z oblasti Wachau.

zobrazit celý článek
Rakousko - Štýrsko - Kitzeck am Sausal

Zájezd do jižního Štýrska nabízí celou řadu zážitků - je tu zajímavá historická, moderní i tradiční venkovská architektura, chutná a zajímavá vína, krásná příroda (od krajiny viničných kopců a sopečných vrchů až po hory a nádherné soutěsky) a termální lázně s fantastickými interiéry.

zobrazit celý článek
Rakousko - Semmeringbahn - při slav. příložitostech lze vidět tuhle (Wiki-H.Ortner)

Semmeringbahn, tedy Semmeringská železnice, je nejstarší horská železnice na světě, jež překonává stejnojmenné sedlo, které tvoří již od 13. století hranici mezi rakouskými zeměmi Dolní Rakousko a Štýrsko. Semmering leží v nejvýchodnějším cípu rakouských Alp a vždy přes něj vedla cesta mezi Vídní a Terstem.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (4):

Štýrsko, hory a barevné termály, zážitkový víkend 2021

Rakousko | Štýrsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel/penzion 3*, 3x snídani, průvodce, pojištění CK
25.09 - 28.09 6 590,-

Alpské vodopády, soutěsky a Orlí hnízdo 2021

Německo | Bavorsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2 x penzion/hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
24.06 - 27.06 5 990,-

Barevný víkend v Salcbursku, Berchtesgaden a Orlí hnízdo 2021

Rakousko | Solnohradsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídaní, průvodce, pojištění CK
17.09 - 19.09 5 990,-

Kalkalpen, Tauplitzalm, zahrada Rakouska a Narcisový festival 2021

Rakousko | Alpy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel v horách, 2x polopenzi, průvodce, pojištění CK
28.05 - 30.05 6 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu