autokarem Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Eurovíkendy a metropole Adventní zájezdy Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Slavnosti vína, piva a gastronomie
Přidat k oblíbeným zájezdům Drážďany - město se spoustou uměleckých památek, zachovalých nebo zrekonstruovaných po náletu 1945, se světoznámou galerií Zwinger a krásnou atmosférou ulic. Navštívíte toto město v den velkolepého festivalu štól s historickým průvodem, projdete si adventní trhy, ochutnejte svařáček či punč. Toto je jeden z adventních jednodenních zájezdů B31. Existují také podobné zájezdy. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
vstupné do objektů, komplexní pojištění.
Doporučujeme min. 30€ na vstupné (galerie Zwinger 8-10€; Rezidenční zámek cca 10€, klenotnice 11-12€).
Příplatky
komplexní pojištění - 90 CZK
pojištění pouze léčebných výloh - 22 CZK
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-412
7.12 - 7.12.2019
0
Praha a další níže
790,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6.30 hodin, Ústí nad Labem a po trase dle dohody, přejezd do SRN, DRÁŽĎANY, prohlídka zrekonstruovaného centra města, královský zámek a katedrála Frauenkirche, Rezidenční zámek (450 let staré sbírky), oblíbené adventní trhy hned na několika místech, nejpopulárnější je tradiční Striezelmarkt, který patří k nejstarším vánočním trhům v Evropě, světově proslulá galerie Zwinger se s významnými uměleckými sbírkami, budova Semperovy opery, ve čtvrti Neustadt socha Augusta Silného a Japonský palác, festival vánočních štól (průvod s historickými postavami v čele s králem Augustem Silným, vůz s největší štólou na světě), individuální procházka adventními trhy, prohlídka historického jádra, návštěva historických objektů, galerií, muzeí či malý okruh s průvodcem. Zbyde čas i na svařené vínko a ochutnávky, procházky po adventních trzích, návrat večer
*Možnosti programu v Drážďanech: procházka městem s průvodcem

* Brühlská terasa na nábřeží Labe (v místech někdejšího opevnění) s nádhernými výhledy

* Nově rekonstruovaný kostel Frauenkirche (zničen při náletu v r. 1945)

* Renesanční zámek, na jeho vnější stěně tzv. „knížecí průvod“ Fürstenzug, vytvořen z porcelánových kachlů z Míšně

* Rezidenční zámek, až 450 let staré sbírky saských kurfiřtů: stará a nová klenotnice, zbrojnice (Sál obrů), turecká komnata, v renesančním křídle stálá výstava Moc a móda: historická zbrojnice a sbírka skvostných renesančních oděvů

* Klenotnice - Grünes Gewölbe, fascinující expozice kurfiřtského pokladu a sbírek uměleckých předmětů z drahocenných materiálů

* Barokní katedrála, největší kostel v Sasku, 86 m vysoká věž, bohatá vnitřní výzdoba

* Galerie Zwinger, rozsáhlý objekt, zejména architekt Pöppelmann, 2. pol.17 a 1. pol. 18. st. Jedna z nejvýznamnějších galerií světa. Jsou vystaveny cenné sbírky, zejména Galerie starých mistrů; např.: Raffael – Sixtinská Madona, Tizian, Jordaens,van Dyck, Dürer. Velice oblíbené sbírky jsou z období impresionismu a postimpresionismu (např. Gauguinovy Tahiťanky) a dále světoznámá sbírka porcelánu.

* Dopravní muzeum v objektu bývalých stájí kurfiřtské rezidence - historická vozidla, velká přehlídka železniční dopravy, historie automobilů, kola, motorky, velké oddělení lodní dopravy, vzduchoplavba a letectví; obrovský model železnice o rozloze 325 m2, 625 m kolejí i s úzkokolejnou dráhou, 5 nádraží, 26 lokomotiv a 115 vagónů...

* Německé muzeum hygieny - všechno týkající se biologie člověka a zdravovědy je zpřístupněno velmi poutavou a zábavnou formou v sedmi tematických sálech

* Semperova opera, budova z l. 1871- 1878 ve stylu italské renesance v blízkosti Zwingeru, možnost prohlídky interiéru

* Panometer v objektu bývalého plynoměru - unikátní panoráma Drážďany barokní (Yadegar Asisi) - panoramatické obrazy Drážďan v době barokního rozkvětu za epochy legendárního saského kurfiřta Augusta Silného,

* Hlavní obchodní ulice Pragerstrasse, obchodní domy i možnosti posezení s občerstvením a odpočinkem či moderní architektura – Muzeum holokaustu, budova nádraží...

* Unikátní Skleněná manufaktura firmy Volkswagen - výroba luxusních vozů, kterou můžou návštěvníci pozorovat přes skleněnou stěnu

* Nejkrásnější mlékárna světa - Pfunds Mölkerei ve čtvrti Neustadt, celá obložená dekorativními keramickými kachlemi, možnost ochutnávek hořčic.

V programu jsou uvedeny možnosti návštěv zajímavostí Drážďan. Průvodce vybírá a volí trasu podle počasí, otvíracích dob a zájmů klientů či možností variantního programu.


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních podmínek během slavností.

Doprava

autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Variantně můžeme nabídnout také pouze léčebné pojištění do zahraničí L5 (nezahrnuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody).
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif L5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

Drážďany, galerie Zwinger 10 €, Drážďany, Rezidenční zámek: základní vstupné (Nová klenotnice Neues Grünes Gewölbe, sbírka brnění v Sále obrů, Turecká komnata, sbírka tisků, kreseb a fotografií, Hausmannsturm, Knížecí galerie a příp. výstavy) 10 €, vstup do staré klenotnice Grünes Gewölbe 12 €, společná vstupenka do zámku a klenotnice 19,50 €, Muzeum hygieny 7 €, Dopravní muzeum 7 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Klenotnice – Grünes Gewölbe (Zelená klenba či Zelená klenutá místnost)

Velice bohatá expozice pokladů saských kurfiřtů a králů. Grünes Gewölbe byla založena Augustem Silným v Rezidenčním zámku, název nese podle jedné z místností, která bývala dříve nesena zelenými sloupy. Exponáty jsou soustředěny do sálů s tematickým uspořádáním (předměty z jantaru, slonoviny, stříbra, pozlaceného stříbra, umělecké předměty z ozdobných kamenů a perleti, místnost s pozlacenými štíty, sál s klenoty ze zlata a drahých kamenů, místnost s bronzy), audiovizuální zařízení – i v češtině – umožňuje důkladné poznání a podává návštěvníkům četné pozoruhodné informace. Další drahocennosti jsou soustředěny do Neues Grünes Gewölbe, která tvoří další samostatný okruh (přístupný na základní vstupenku do Rezidence).

Poznámky

Adventní Drážďany
Zdejší hlavní adventní trh Striezelmarkt (též Štolový trh) patří k nejstarším v Německu (prodej vánočních štol je tu doložen od roku 1500). Najdeme tu originální dřevěné umění od řezbářů z Krušných hor (figurky, louskáčky, pyramidy, oblouky), keramika z Lužice, lahodné štóly drážďanských pekařů a cukrářů.
Vrcholem drážďanského adventu je Festival vánočních štól - městem prochází průvod s historickými postavami včetně nejoblíbenějšího králem Augusta Silného, který se o adventu objevuje už dříve - dává milostivé svolení k pečení obří adventní štoly, Čímž je zahájen každoroční rituál. Celý průvod je dlouhý asi 300 m a jeho středobod tvoří vůz s největší štólou na světě, každoročním mistrovském díle drážďanských pekařů a cukrářů. tato "vánočka" váží 2-4 tuny. Průvod končí na Štólovém trhu a tam se obří pečivo rozporcuje velkým stříbrným nožem - prodává se za zvláštní tolary, které získáte na vánočních trzích, 1 stojí asi 3 EUR.

Německé muzeum hygieny v Drážďanech

Muzeum zaměřené na biologii člověka, které je považováno za jedno z nejlepších vědeckých muzeí Evropy a pod heslem Člověk jako dobrodružství podává lidem biologické poznatky zábavnou formou. Bylo založeno v roce 1912, rok poté, co se v Drážďanech pořádala I. mezinárodní výstava hygieny. V roce 1930 se tu poprvé objevil model skleněného člověka. V nacistické éře tu byly bohužel demonstrovány rasové ideály Třetí říše. Po válce bylo muzeum těžce poničené, ale už v roce 1945 začalo znovu fungovat.
Stálá expozice sestává ze sedmi tematických sálů: Skleněný člověk (přístup moderní vědy, způsob zobrazování lidského těla, představy „ideálního těla“). Život a umírání, Jídlo a pití, Sexualita, Vzpomínání-myšlení-učení, Pohyb a sport, Krása, pleť a vlasy. Najdeme tu zkrátka vše, co souvisí s funkcemi lidského těla, zdravím, vnímáním člověka sebe sama i s poznatky vědy a novými směry bádání. Návštěvníci mohou absolvovat interaktivní prohlídky, které jim zábavnou formou přiblíží jednotlivá témata (např. ve skleněné laboratoři mohou sami provádět pokusy). Několikrát do roka pořádá muzeum také zajímavý výstavy.
Pro děti tu vzniklo Drážďanské dětské muzeum, kde se názorně ukazuje, jak fungují lidské smyslové orgány.

Panometer
Budova bývalého plynojemu z počátku 20. století v drážďanské čtvrti Reick slouží od roku 2006 jako prostor pro obří panoramata architekta a výtvarného umělce Yadegara Asisi. Dostala název Panometer, což vzniklo spojením slov Panorama a Gasometer (plynometr). Z vyhlídkové terasy ve výšce 15 metrů si lze prohlížet obří trojrozměrná panoramata, která se postupně střídají - někdy je to rekonstrukce historické podoby některého známého města, např. starověkého Říma nebo Pergamonu, jindy dechberoucí přírodní scenérie, např. Mount Everest. Pro lepší pohledy si lze na místě půjčit dalekohled. Často tu bývá panorama vzkvétajících barokních Drážďan, anebo naopak tragických zničených Drážďan po náletech za 2. světové války.


Zobrazit místo Drážďany na větší mapě

Drážďany

Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - v průvodu jede i Popelka, tady nesmírně populární z českého filmu

Jeden z vrcholů adventu v Německu je Festival štol v Drážďanech. Oblíbená saská vánoční štola je vyrobena v obří velikosti a potom se veze městem v pestrém průvodu historicky oděných postav v čele s králem Augustem. Slavnost je pastvou pro oči i chuťové buňky.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Zwinger zdobí četné sochy - Kupidové, Cherubínci, vázy, masky aj.

Drážďany jsou památkovým rájem – v roce 2009 se stala světovým kulturním dědictvím. Město má spoustu zeleně a památky přímo v centru. Seznamte se s desítkou nejkatraktivnějších míst, která můžete navštívit i na poznáváacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Pfunds Molkerei

Nejkrásnější mlékárna světa Drážďanská mlékárna Pfunds Molkerei byla v roce 2008 zapsána do Guinessovy knihy rekordů zapsána jako nejkrásnější mlékárna světa. Stojí zaručeně za návštěvu.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu