autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Velikonoce a svátky jara Karnevaly a čarodějnice Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vrcholy tajuplného a romantického pohoří Harz opěvované básníky jako Heine a Goethe dodnes zdobí ponuré zříceniny hradů, místa opředená pověstmi o čarodějnicích a jejich divokých obřadech. Poznejte s námi pohádkový kraj. Užijete si turistiky v kaňonu řeky mezi pískovcovými stěnami, krápníkové jeskyně, starobylá městečka s hrázděnými domy zasazená v půvabné krajině, 4 významné památky UNESCO a romantickou jízdu úzkokolejkou na bájnou horu Brocken. Pravý ráj na zemi v kraji čarodějnic.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, lanovky, vláček na Brocken, vstupné (75 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.900 Kč za 1lůžkový pokoj
1.500 Kč za zpáteční jízda vláčkem na Brocken
500 Kč za zálohu na vstup do dolu Rammelsberg
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
překrásná hrázděná města s císařskými sídly Quedlinburg a Goslar (UNESCO) - předrománský chrám v Gernrode a muzeum kukaček - romanticky krásná příroda pohoří Harz - krápníková jeskyně - návštěva tisíciletých stříbrných dolů - Wernigerode, město čarodějnic, velké čarodějnické slavnosti na hradě
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-262
28.4 - 2.5.2021
4
Praha a další níže
8 890,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6,30 h (dále Ústí nad Labem a po trase dle dohody; svoz od 6 osob z Hradce Králové a Pardubic; svoz z Brna za 400 Kč, z Plzně za 200 Kč), přejezd do Německa do pohoří Harz, GERNRODE, krásné hrázděné městečko, výjimečná památka - předrománský kostel sv. Cyriaka pův. z 10. století s hrobem neblaze proslulého markraběte Gera, unikátní Muzeum kukačkových hodin, QUEDLINBURG (UNESCO), pěkné starobylé město z hrázděných domů (na 1300 hrázděných domů ze 17. a 18. století) , hradní návrší, kde bývalo sídlo Jindřicha Ptáčníka a prestižní klášter, románská katedrála, Muzeum hrázděných domů, romantické procházky úzkými uličkami, cesta na ubytování v přírodě nedaleko WERNIGERODE

2. den: císařské město GOSLAR se zrekonstruovaným císařovým hradem - falcí (UNESCO), půvabné město Hansy s románskými chrámy a 1.800 hrázděnými domy, možnost návštěvy hradu - falci s jedinečnými exponáty a krásnými výhledy na město a do kraje, pohoda městečka a jeho historických památek nebo variantně fakultativně  důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), exkurze do objektů nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě (nutná objednávka předem), lázeňské město a další bývalé císařské sídlo BAD HARZBURG, možnost koupání ve slaných termálních lázních nebo turistika v okolí, pozdní návrat na ubytování

3. den: den zasvěcený Slavnosti čarodějnic "Walpurgis", WERNIGERODE, hrázděné město, světové centrum čarodějnic, romantický hrad vysoko nad městem, radnice, lidové historické trhy plné čarodějnických suvenýrů, rytířská klání a soutěže, variantně s průvodcem vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší vrch Harzu - horu Brocken, výhledy a turistika, zahrádka horských květin, výstava věnovaná přírodě a dějinám Harzu, večer slavnost a rej čarodějnic na hradě do pozdních hodin, místní speciality

4. den: krasová oblast Rübeland: krápníková jeskyně Baumanshöhle, THALE a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na vyhlídky a výšinu Hexentanzplatz na čarodějnickém vrchu, údolí řeky Bode, turistika (6 km podél řeky a skal), pískovcové skály, peřeje a ráj botaniků, variantně možné využít radovánek pro mladé – opičí dráhu, bobovou dráhu nebo lanovku na protější vrch Rosstrappe, lehká turistika s překrásnými vyhlídkami do kaňonu, BLANKENBURG, procházka rozlehlými barokními zahradami, zámek nebo procházka do skal k Čertově stěně – Teufelsmauer, skalnímu útvaru táhnoucímu se na kilometry daleko (cesta ke skalám Bába a Děd, cca 3 h)

5 den: prohlídka městečka HALBERSTADT s jedinečnou katedrálou, čtyřvěžová románská bazilika z roku 1146, navenek připomínající hrad, WÖRLITZ, nejvýznamnější krajinářský park kontinentální Evropy, zahradní království Dessau-Wörlitz z 18. století (UNESCO), procházka zahradami, Oraniebaum, Luisenklippe, jezera, plavba po kanálu, zahradní labyrinty, návrat do Prahy do 23 h


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a průběhu slavností a zájmům většiny účastníků. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací a samozřejmě podléhají případným aktuálním nařízením COVID 19.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným minibarem (teplé i studené nápoje za Kč), WC a DVD

Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

4x hotel 3* (2lůžkové pokoje s přílsušenstvím) uprostřed přírody v oblasti Wernigerode

Stravování

4x snídaně formou bufetu v hotelové jídelně.
Upozornění: v místě ubytování není možné povečeřet, doporučujeme tedy dojít si na večeři v rámci programu nebo na doporučení průvodce před odjezdem na ubytování.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

GERNRODE: muzeum kukačkových hodin 3 €
WERNIGERODE, slavnost čarodějnic na zámku 11 €, (platí i na prohlídku zámku)
GOSLAR: prohlídka Císařské falce – 7,50 €, muzeum dolů 6 €, prohlídka dolů s vláčkem 13 €
Lanovka na Hexentanzplatz: 9 € zpáteční
Jeskyně Baumanshöhle: 8,50 €
QUEDLINBURG: Hradní vrch 4 €, Muzeum hrázděných domů – 3 €, areál na Dómském návrší (dóm, dómská klenotnice, zámek, pamětní otonské prostory) - 8 €, krypta dómu 2 €

Kapesné

Doporučujeme min. 75 € na vstupné.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Slavnosti čarodejnic v pohádkovém kraji
V podvečer 30. dubna jsou již všechna městečka v Harzu vyzdobena figurkami čarodějnic, různě velkých - zavěšenými na domech i na stromech, za okny, stojícími v životní velikosti... A ty živé si oblékají svá roucha, berou košťata a vyrážejí na sabat. Třeba na čarodějnou horu Brocken, ponurý vrch Wurmberg či pekelnou výšinu Hexentanzplatz. Ty modernější mohou odjet vláčkem z Wernigerode. Anebo se jen procházejí po malebných uličkách a náměstích z hrázděných domů. V Harzu jsou čarodějnice pojaty spíš jako karneval, hranice se moc nezapalují (ačkoliv sem tam přece jen oheň zasvitne), zato téměř v každém městě a městečku potkáme celé skupiny pestře oblečených divoženek, které se nám představí v různých vystoupeních či soutěžích, najdeme řady stánků se suvenýry a místními lahůdkami a na hradech možná uvidíme i rytířská klání a budeme si sami moci vyzkoušet a půjčit stylový kostým. A dát si sklenici svařeného vína, medoviny anebo místního ovocného vína - např. trnkového nebo bezinkového.

Brocken
Brocken (v minulosti nazýván též Blocksberg) je nejvyšší hora v Harzu (1 141 m.n.m.) a patří k oblíbeným výletním cílům. Má tvar holé kupy, která vystupuje z krajiny původních horských jehličnatých lesů. Dopravu nahoru usnadňuje úzkokolejná železnice. Z vyhlídkové plošiny na vrcholu je úžasný výhled, který sice občas narušují mlhy, ty ale dodávají hoře její příznačnou, tajuplnou atmosféru. Vznikají tu optické jevy, které v minulosti děsívaly pocestné, přesvědčené, že vidí přízraky. Proto je Brocken odedávna považován za strašidelnou a čarodějnou horu. Panuje tu skutečné vysokohorské klima a převažují tu porosty vysokohorské trávy a mechů, takže se mluví dokonce o kousku Skandinávie v Německu. Vznikla tu jedinečná vysokohorská zahrada (založená r. 1890) s 1 500 druhy horské flóry z různých koutů světa. V budově turistického střediska je umístěna výstava týkající se zdejší přírody i dějin a pověstí.
Brocken proslavili významní návštěvníci, mimo jiné Goethe, který ne svém Faustovi popsal čarodějnický sabat na Brockenu, a Heinrich Heine, který celému pohoří věnoval svou Cestu po Harzu (Harzreise).

Bad Harzburg
Zdejší přírodní slaný pramen je úspěšně využíván již od konce 18. století. Má přirozenou teplotu 24°C a zahřívá se až na 32°C.
Areál Sole Therme nabízí 700 metrů čtverečních vodní plochy v termálních lázních. Největším lákadlem zážitkového saunária, které se skládá ze šesti různých saun, je solankovo-gabrová jeskyně.

Gernrode - Quedlinburg - Wernigerode - Brocken - Goslar - Bad Harzburg - Thale - Blankenburg - Halberstadt - Wörlitz
Dům čarodějnic Hexenhaus
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Málokteré místo ve střední Evropě je tak protkané pověstmi a legendami jako pohoří Harz. Národní park s úchvatnou přírodou, lemovaný městy, z nichž některá patřívala k centrům kultury i dvorského života (Quedlinburg, Goslar, Wernigerode, Halberstadt, Gandersheim) byl krajem považovaným za ráj čarodějnic a jiných tajuplných bytostí. Tyto tradice se dnes odrážejí v místním folklóru, zejména ve veselých rejích čarodějnic.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Quedlinburg, hrázděné domy na Marktpatzu

Přehled všech německých lokalit zapsaných na seznamu UNESCO - historická i moderní města, významná architektura, zámky, zahrady, pozoruhodné krajiny, biologicky významné lokality, technické památky...

zobrazit celý článek
Německo - Lužice - Marienstern, velikonoční jízda

V Německu je k vidění nevídané množství slavností většího i menšího významu v průběhu celého roku. Doslova každé město má vlastní kalendář slavností a trhů. Významné jsou hudební a filmové festivaly (např. festival Richarda Wagnera v Bayreuthu) a světové veletrhy. Poznejte některé ze slavností na poznávacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Málokteré místo ve střední Evropě je tak protkané pověstmi a legendami jako pohoří Harz. Národní park s úchvatnou přírodou, lemovaný městy, z nichž některá patřívala k centrům kultury i dvorského života (Quedlinburg, Goslar, Wernigerode, Halberstadt, Gandersheim) byl krajem považovaným za ráj čarodějnic a jiných tajuplných bytostí. Tyto tradice se dnes odrážejí v místním folklóru, zejména ve veselých rejích čarodějnic.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Advent v Harzu, UNESCO a vláček na Brocken 2021

Německo | Harz Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel 3*, 2x snídani, průvodce, pojištění CK
10.12 - 12.12 4 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu