letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Řím, živoucí galerie umění, retrospektivní výstava architektury a sochařství od antiky po současnost. Byl metropolí císařství a dodnes je sídlem papežů, městem umělců a předních filmových i módních tvůrců. Zažijete prodloužený víkend ve městě, které bylo jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Umělecko-historické procházky budou zaměřené na antické památky, památky UNESCO.
Pro skupiny lze zajistit variantu zájezdu s jiným odborným programem a lze zajistit návštěvu s časovou rezervací Vatikánských muzeí.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenka Praha-Řím-Praha, veškeré letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti, transfer do hotelu a zpět, 3x hotel, 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. místního průvodce po Římě, místní dopravu, pobytovou taxu, vstupné (90 €) a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje.
Příplatky
2.600 Kč za jednolůžkový pokoj
1.200 Kč za rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí/ do 18ti let 800 Kč
550 Kč za sdružené vstupné Koloseum, Forum Romanum, Palatin/ do 18 let 80 Kč/ 18-25 let 300 Kč
150 Kč záloha za vstupenku - Pantheon - vstupné a rez. poplatek záloha/ do 18 let 0 Kč/ 18-25 let 100 Kč
220 Kč za komplexní pojištění K5S
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
památky Říma a Vatikánu - chrám sv. Petra - Vatikánská muzea - Sixtinská kaple - Koloseum - Forum Romanum - Kapitol - Caravaggio - Michelangelo - Bernini
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-627
1.5 - 4.5.2024
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
20 390,-
Po termínu
042-628
23.5 - 26.5.2024
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
20 390,-
Po termínu
042-629
6.6 - 9.6.2024
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
20 390,-
Zrušeno
042-630
26.9 - 29.9.2024
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
20 390,-
042-631
26.10 - 29.10.2024
3
Praha - letiště V. Havla a další níže
20 390,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Říma, transfer, ubytování, individuální volno nebo procházka s průvodcem

2. den: ŘÍM a ministát VATIKÁN  (UNESCO), celodenní prohlídka města VATIKÁN, Svatopetrské náměstí s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra (Raffael, Michelangelo, Bernini) , možnost výstupu na ns kopuli baziliky s výhledem na celý Řím (fresky Raffaela, Michelangelova Pieta)Stolec Sv. Petra od Berniniho), Vatikánská muzea (antické umění, obrazárna Caravaggio, Giotto, Leonardo da Vinci, Raffaelovy Stanze, Pinacotéka) a Sixtinská kaple Boticceli, Michelangelovy fresky a Poslední soud), Andělský hrad, toulání Římem Piazza Navona s Berniniho fontánou, Fontána di Trevi, Španělské schody, večerní Řím, individ. volno

3. den: antický ŘÍM (ROMA): antické velkoměsto Forum Romanum, Koloseum - nejvýznamnější římský amfiteátr a symbol ŘímaPantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem jezdecká socha Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra; bazilika San Giovanni in Laterano, ostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerních ulic

4. den: dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště a dle letového řádu odlet do Prah

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a dopravy.

Doprava

Letecká přeprava Praha – Řím – Praha je realizována leteckou společností Czech Airlines, transfer busem z/na letiště. Po centrální části Říma se budeme pohybovat za pomoci místní dopravy.

Ubytování

3x v hotelu *** v Římě (2lůžkový pokoj s příslušenstvím)

Stravování

3x italská kontinentální snídaně – káva, čaj, džem, máslo, croisant, biscuit (na snídaně doporučujeme chodit včas)

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Řím - Kopule sv. Petra - 8/10 € (s výtahem)
Řím - Andělský hrad - 10 € dospělý, 5 € student
Řím - Metro - 1,50/1 € jízda
Řím - Andělský hrad - 15 €
Řím - Vatikánská muzea - 17 € + rez.poplatek
Řím - Koloseum , Forum Romanum , Palatino - 12 € + rez.poplatek
Tivoli - Hadriánova vila - 10 €
Tivoli - Villa d´Este - 10 €

Vstupné do Vatikánských muzeí a sdružené vstupné do Kolosea , Fora Romana a Palatinu již máte zakoupené předem v naší CK, pokud je máte uvedené na smlouvě. (Tyto vstupy se hradí nejpozději měsíc před odjezdem).

Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat.

Pobytová taxa: není zahrnuta v ceně zájezdu - 4 EUR/osobu/den

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 130 €, z toho min. 90 € na vstupné.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Koloseum
Původní název této velkolepé stavby byl Amphitheatrum Flavium a nechal ji postavil císař Vespasian. Ale dokončena byla až po jeho smrti v roce 80, v té době zde vládl už Tito. Samotná aréna má rozměry 87 x 55 metrů nad níž je několik tisíc míst pro diváky. Podle různých dohadů je koloseum schopné pojmout 50 000 či 80 000 tisíc sedících diváků. Do dnes, ale nevíme, který odhad je pravdivější. Při gladiátorských hrách byl určen i přesný zasedací pořádek. Nejblíže k boji seděl císař a senátoři a ve vyšších řadách seděli obyčejní občané. V 5. století se zde konaly poslední gladiátorské hry.


Zobrazit místo Řím a Vatikán letecky na větší mapě

Řím - Vatikán

Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Tivoli - Villa d´Este - tzv. Sto fontán

Zahrada Villy d´Este leží asi 30 km od Říma v Tivoli a patřila k nejnádhernějším zahradám italské renesance. Nechal jí vybudovat kardinál Ippolito II. D´Este na strmém svahu, který si vyžádal vytvoření teras. Na vrcholu svahu pak stojí vlastní budova vily. Ústřední linie zahrady je zdůrazněna schodišti, příčné linie tvoří cesty mezi terasami. Celá zahrada je inspirována a ovlivněna blízkou antickou Hadriánovou vilou. Nekrásnější a nejlákavější jsou v zahradě vodní efekty. Na poznávacích zájezdech do Říma a kraje Lazio si tyto zahrady rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Montalcino, pikantní pecorino peperoncimo

Přehled jídel, která jsou typická pro italský kraj Lazio (tedy střední Itálii v okolí Říma) a na poznávacích zájezdech do Itálie jim stojí za to věnovat pozornost.

zobrazit celý článek
Raffael Santi - detail spodní části Sixtinské madony s andělíčky

Raffael Santi (1483-1520) byl italský malíř a architekt v období vrcholné renesance. Spolu Leonardem da Vinci a Michelangelem je považován za nejvýznamnějšího výtvarného umělce té doby. Jeho dílo (např. Dáma s jednorožcem, četné madony, z nichž je nejznámější Sixtinská madona, Athénská škola, Triumf Galathey) mělo vliv na vývoj malířství hluboko do 19. století.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu