autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Řím, Město měst, živoucí galerie architektury a umění a retrospektivní výstava architektury a sochařství od antiky po současnost. Byl metropolí císařství a dodnes je nejen sídlem papežů, ale také městem umělců a předních filmových a módních tvůrců. Atmosféra jeho ulic je nenapodobitelná a nezapomenutelná.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, průvodce po Římě, místní dopravu, vstupné (65 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.000 Kč za 1lůžkový pokoj
600 Kč za 2x večeři
600 Kč za zálohu na vstup do muzea Villa Borghese s rezervací (18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč, hlásit nejpozději 1,5 měsíc před odjezdem v CK)
1.200 Kč za zálohu za vstup do Vatikánských muzeí (do 18 let 800 Kč, hlásit nejpozději 2 měsíce před odjezdem v CK)
550 Kč za zálohu za sdružené vstupné Koloseum a Forum Romanum (18-25 let 300 Kč, do 18 let 80 Kč, hlásit nejpozději 1,5 měsíc před odjezdem v CK)
150 Kč za vstupné a rez. poplatek záloha Pantheon (18-25 let 100 Kč, do 18 let zdarma - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem)
175 Kč za komplexní pojištění
140 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
památky Říma a Vatikánu - Vatikánská muzea - Sixtinská kaple - Koloseum - Forum Romanum - Kapitol - Hadriánova vila a zahrady Villy d´Este v Tivoli - Fontána di Trevi - Caravaggiovy obrazy v kostelích
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-044
25.4 - 29.4.2024
4
Praha a další níže
7 890,-
Po termínu
042-634
8.5 - 12.5.2024
4
Praha a další níže
7 890,-
Po termínu
042-635
25.9 - 29.9.2024
4
Praha a další níže
7 890,-
042-636
26.10 - 30.10.2024
4
Praha a další níže
7 890,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 12 hodin, nástupní místa nebo svozy dle dohody v CK: Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno, přejezd do Itálie

2. den: ŘÍM, celodenní návštěva papežského státu VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádou bazilika sv. Petra s Michelangelovou Pietou a stolec sv. Petra od Berniniho, možnost vystoupit výstupu na kopuli baziliky, nádherné výhledy na město, fakult. Vatikánská muzea, sbírky etruského umění a antiky, součástí muzea je i Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami, klenoty malířství, sochařství a architektury, dále Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem, zajímavé interiéry a výhled z terasy, kterou proslavila Tosca

3. den: výlet do TIVOLI, letní vily starých Římanů i papežů, palác Villa d’Este (UNESCO), pozdně renesanční vila a zahrada, fontány a vodopády, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este, variantně Hadriánova vila (rovněž UNESCO), antické sídlo císaře Hadriána, odpoledne návrat do ŘÍMA, prohlídka antického Říma, procházka po Posvátné cestě Via Sacra, odkud se vládlo Římské říši, Koloseum, Forum Romanum, císařská fóra, Pantheon - nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky, kostel Santa Maria in Cosmedin, návrat na večeři
V termínech 27.4. a 26.10. program začíná v Římě a odpoledne je návštěva Tivoli

4. den: pokračování prohlídky ŘÍMA, Kapitol, náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi), Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontana di Trevi, proslavená díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“, Piazza del Popolo s barokními kostely SAnta Maria dei Miracoli či Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy, zahrady Borghese či Villa Borgheses jednou z nejlepších galerií výtvarného umění na světě (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček, odjezd večer do ČR

5. den: návrat v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a otvíracích dob.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Ubytování

2x hotelu 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

2x snídaně, možnost večeře za příplatek, nápoje u večeře nejsou v ceně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900/strong>.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Řím - Kopule sv. Petra - 8/10 € (s výtahem)
Řím - Andělský hrad - 10 € dospělý, 5 € student
Řím - Metro - 1,50/1 € jízda
Řím - Andělský hrad - 15 €
Řím - Vatikánská muzea - 17 € + rez.poplatek
Řím - Koloseum, Forum Romanum, Palatino - 12 € + rez.poplatek
Tivoli - Hadriánova vila - 10 €
Tivoli - Villa d´Este - 10 €

Vstupné do Vatikánských muzeí a sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu již máte zakoupené předem v naší CK, pokud je máte uvedené na smlouvě. (Tyto vstupy se hradí nejpozději měsíc před odjezdem).

Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat.

Pobytová taxa: není zahrnuta v ceně zájezdu - 4 EUR/osobu/den

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 90 €, z toho min. 60 € na vstupné.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Koloseum
Původní název této velkolepé stavby byl Amphitheatrum Flavium a nechal ji postavil císař Vespasian. Ale dokončena byla až po jeho smrti v roce 80, v té době zde vládl už Tito. Samotná aréna má rozměry 87 x 55 metrů nad níž je několik tisíc míst pro diváky. Podle různých dohadů je koloseum schopné pojmout 50 000 či 80 000 tisíc sedících diváků. Do dnes, ale nevíme, který odhad je pravdivější. Při gladiátorských hrách byl určen i přesný zasedací pořádek. Nejblíže k boji seděl císař a senátoři a ve vyšších řadách seděli obyčejní občané. V 5. století se zde konaly poslední gladiátorské hry.

Řím - Vatikán - Tivoli

Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Tivoli - Villa d´Este - tzv. Sto fontán

Zahrada Villy d´Este leží asi 30 km od Říma v Tivoli a patřila k nejnádhernějším zahradám italské renesance. Nechal jí vybudovat kardinál Ippolito II. D´Este na strmém svahu, který si vyžádal vytvoření teras. Na vrcholu svahu pak stojí vlastní budova vily. Ústřední linie zahrady je zdůrazněna schodišti, příčné linie tvoří cesty mezi terasami. Celá zahrada je inspirována a ovlivněna blízkou antickou Hadriánovou vilou. Nekrásnější a nejlákavější jsou v zahradě vodní efekty. Na poznávacích zájezdech do Říma a kraje Lazio si tyto zahrady rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Montalcino, pikantní pecorino peperoncimo

Přehled jídel, která jsou typická pro italský kraj Lazio (tedy střední Itálii v okolí Říma) a na poznávacích zájezdech do Itálie jim stojí za to věnovat pozornost.

zobrazit celý článek
Raffael Santi - detail spodní části Sixtinské madony s andělíčky

Raffael Santi (1483-1520) byl italský malíř a architekt v období vrcholné renesance. Spolu Leonardem da Vinci a Michelangelem je považován za nejvýznamnějšího výtvarného umělce té doby. Jeho dílo (např. Dáma s jednorožcem, četné madony, z nichž je nejznámější Sixtinská madona, Athénská škola, Triumf Galathey) mělo vliv na vývoj malířství hluboko do 19. století.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu