autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Víte že oblast Erzgebirge (Krušnohoří) je pod ochranou UNESCO? Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x pension 3* (2lůžkové pokoje), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (40€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.200 Kč za 1lůžkový pokoj
96 Kč za komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
vrch Mědník, důl Mauritius, Boží Dar, rašeliniště, Eibenstocká naučná stezka o hornictví a rýžování, vodopád u Blauenthalu, železniční muzeum, Manufaktura snů, skanzen místních staveb v Seiffenu s praktickými ukázkami řemesel
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-268
1.5 - 3.5.2020
2
Praha a další níže
4 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 h do Krušných hor, vrch Mědník s barokní kaplí, národní kulturní památka důl Mauritius, druhý největší cínový důl v čs. Krušnohoří, turistika, BOŽÍ DAR, nejvýše položené město v České republice, přírodní rezervace rašeliniště s naučnou stezkou a tzv. Ježíškova cesta

2. den: EIBENSTOCK, pěší turistika Eibenstocká naučná stezka o hornictví a rýžování a vodopád u Blauenthalu, železniční muzeum SCHWARZENBERG, důl "Zinnkammern Pöhla", fakultativně historickým vláčkem do ANNABERG-BUCHHOLZ, hornický kostel sv. Marie

3. den: ANNABERG, Manufaktura snů, sbírka krušnohorského řemeslného umění, FREIBERG, více než 500 památkově chráněných objektů, Freiberský dóm sv. Marie se Silbermannovými varhanami, Zážitkové muzeum - výstava minerálů "terra mineralia", lázeňské město SEIFFEN v německých Krušných horách Erzgebirge, malebné domky horníků a řezbářů, návštěva skanzenu místních staveb, praktické ukázky řemesel, procházka, Muzeum hraček, návrat do Prahy do 22 hodin

Doprava

zájezdovým klimatizovaným autobusem

Ubytování

2x penzion, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

2x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Pořadatel: , IČO:

Boží Dar - Eibenstock - Schwarzenberg - Annaberg-Buchholz - Freiberg - Seiffen

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Advent v Krušnohoří, Manufaktura snů a Bergparade 2020

Německo Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
28.11 - 28.11 890,-

Seiffen, advent ve městě hraček a betlémů 2020

Německo | Sasko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK
12.12 - 12.12 790,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu