vlakem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií Slavnosti vína, piva a gastronomie
Přidat k oblíbeným zájezdům
I vy se vracíte za poznáním kraje Čech, Moravy a Slezska? Nabízíme Vám to nejlepší z Opavského Slezska na prodloužený víkend. Poznáte Opavu - bílou perlu Slezska, úžasný zážitek z jízdy po slavné slezské úzkorozchodné železnici a to buď parním vláčkem (červenec) nebo (gastrovláčkem).
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu vlakem Pendolino (základní vozová třída) Praha - Ostrava a regionálním vlakem do Opavy a zpět, doprava vlakem 3. den programu, 3x hotel 3*  v Opavě (2lůžkový pokoj), 3x snídani,  průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
nezahrnuje komplexní pojištění, pobytovou taxu, veškeré vstupné a fakultativní výlet, příp. vstupné do divadla a vše co není uvedení v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.800 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč záloha za parní vláček
112 Kč za komplexní pojištění T+
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Opava, kraj loupežníka Hotzenplotz, úzkokolejka Třemešná ve Slezsku - Osoblaha, jízda parní vláčkem (červenec) nebo Gastrovlakem, Hranice nad Moravicí, Červený zámek, zámek Raduň, Ostrava - vysoké pece, Dolní Vítkovice, Landek park
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-673
3.7 - 6.7.2020
3
Praha a další níže
6 390,-
Po termínu
001-674
3.9 - 6.9.2020
3
Praha a další níže
6 390,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: ráno odjezd vlakem z Prahy hl.n přes Pardubice, Olomouc a Ostravu do srdce Opavského Slezska OPAVY, významné historické památky, díky kterým Petr Bezruč pojmenoval Opavu bílou perlou - monumentální trojlodní farní kostel a konkatedrála Nanebevzetí panny Marie (národní kulturní památka), kaple sv. Kříže – tzv. Švédská kaple byla založena knížetem Přemkem Opavským, část minoritského kláštera, kostel sv. Václava - bývalý dominikánský kostel, jedinečný Johanitský kostel sv. Jana Křtitele ve Smetanových sadech - jehož historie je pevně spjata s řádem Johanitů, maltézských rytířů

2.den: fakultativní celodenní výlet do oblasti osoblažského výběžku nebo také kraj loupežníka Hotzenplotz, nostalgická jízda po slavné slezské úzkorozchodné železnici TŘEMEŠNÁ ve Slezsku - OSOBLAHA v doprovodu jedné z deponovaných parních lokomotiv, tato unikátní technická památka má délku 20 km, rozchod kolejí 760 mm a je v provozu od roku 1898, po příjezdu do Osoblahy procházka městem, mj. zbytky židovského hřbitova, vyhlídky na bývalou periferii Rakousko-Uherska a následně po stejné trase návrat do OPAVY, večer na doporučení možno navštívit opavskou kulturní scénu - galerie nebo slezské divadlo

3.den: regionálním vlakem za překrásnými zámky do blízkého HRADCE NAD MORAVICÍ v nejnavštěvovanějším výletním cíli v těsné blízkosti Opavy najdeme empírový bílý zámek původně s ukázkou tisíciletého vývoje (navštěvoval Ludwig van Beethoven, Nicolo Paganini nebo Ferenc Liszt), dalšími zastaveními budou pseudogotický romantický Červený zámek stavěný po vzoru severoněmeckých gotických hradů a bílá vodárenská věž v prostředí rozhlehlého zámeckého parku, zámek Raduň - perla novogotického romantismu vybudovaná z původně zemanské tvrze s hospodářským dvorem, lesoparkem a rybníky, návrat do Opavy

4.den: rozloučení s OPAVOU a odjezd regionálním vlakem do OSTRAVY, celodenní program, prohlídka Dolních Vítkovic a několik technických divů Slezska, návštěva haly Gong, původně plynojemu upraveného na unikátní místnost pro kulturní účely, aktuální výstavy, interaktivní muzeum velký svět techniky, prohlídka vysokých pecí včetně tzv. nástavby, která slouží jako naprosto originální rozhledna - jedinečná v Evropě, po prohlídce individuální volno nebo možnost navštívit jedinečný důlní areál Landek park, v podvečer odjezd vlakem, návrat do Prahy večer okolo 22h
CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a případně turistické zdatnosti účastníků.

.

Doprava

vlakem Pendolino Praha - Ostravy a regionálním vlakem do Opavy, doprava 3.den zájezdu
(vždy základní vozová třída)

Ubytování

3x hotel 3* v oblasti Opavy (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)

Stravování

3x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

zámek Hradec nad Moravicí 160 Kč, bílá vodárenská věž 60 Kč, zámek Raduň 140 Kč, Ostrava: hala Gong 240 Kč, Vysoké pece 200 Kč, důlní areál Landek park 190 Kč, cesta vlakem 2. den programu cca 200 Kč /mimo Osoblahskou dáhu

Kapesné

Doporučená částka dle individuálního zájmu o návštěvy památek min cca 500 Kč.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Osoblaha
Osoblažská trať je nejstarší v Českém Slezsku. Délka trati je 20,218 km i přesto, že je trasa Osoblaha – Třemešná vzdušnou čarou pouhých 13 km. Svědčí to o složité klikatosti dráhy. Zbytečná složitost trati kopírující terén, je vysvětlována jako snaha o co nejnižší vynaložení financí na výstavbu. Rozchod kolejí má 760 mm. . Podle Osoblahy byl dokonce v němčině pojmenován knižní loupežník Hotzenplotz. Jestliže se rozhodnete projet si trasu starou lokomotivou, uchvátí vás nejprudší oblouk na železnici o poloměru 75 m, kde se musí rychlost vlaku snížit na 20km/h.

Červený záme
k
Byl postaven v 19. století v sasko-renesanční podobě. Připomíná středověký hrad se složitější architekturou. Červenou barvu má díky červeným páleným cihlám. Patří do komplexu Zámek Hradec nad Moravicí, kde je také Bílý zámek z poloviny 11. století a Bílá věž.

Landek park
Největší hornické muzeum v ČR. Areál nabízí k vidění sbírky hornických předmětů, záchranných technik, prohlídku dolu Anselm, kam vás spustí v původní důlní kleci. Landek park bývá často využíván pro větší akce, čímž udává festivalům svými industriální prostory jedinečnou atmosféru.

Vysoké pece
Dříve se ve vysoké peci, měřící necelých 80 metrů, vyrobilo až 1200 tun železa. V dnešní době je vysoká pec využívána především pro veřejnost. Můžete si sem zajít do kavárny a najdete zde také klub, kde se většinou přednáší. Pec také splňuje funkci rozhledny. Z terasy můžete vidět Vítkovice, Beskydy a Ostravu. Zámek Raduň
Dřívější středověká tvrz byla přestavěna na malebný renesanční zámeček v 16. století. Nyní si v něm můžete projít společenský salónek, hostinský pokoj, Dětský pokojíček s hračkami či knížecí apartmá. K zámečku patří i okrasná zahrada.

Opava - Třemešná ve Slezsku - Osoblaha - Hradec nad Moravicí - Červený zámek - zámek Raduň - Ostrava

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (9):

Krásy Šumavy, hory, jezera a slatě (i Bavorský les) 2020

Česká republika | Šumava Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 6x aparthotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK
03.08 - 09.08 7 990,-

Krásy Valašska s Valachem, Olomouc a Litomyšl 2020

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 4x penzion 2-3*, 4x snídani, 2x večeři, průvodce, pojištění CK
05.08 - 09.08 6 990,-

Toulky z České Kanady a k řece Dyji 2020

Česká republika | Jižní Morava a Podyjí Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 3x penzion 2-3*, 3x polopenze, průvodce, pojištění CK
03.09 - 06.09 6 390,-

Turistika na Krkonošsko-jizerském pomezí 2020

Česká republika | JIzerské hory Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 4x penzion 2-3*, 4x polopenze, průvodce, pojištění CK
22.07 - 26.07 7 450,-

Vlakem do srdce Jeseníků, Moravský Semmering, hory, lázně i okouzlující výhledy 2020

Česká republika | Jeseníky Cena zahrnuje:
doprava vlakem, 3x penzion 2-3* s polopenzí, průvodce, pojištění CK
01.08 - 04.08 6 490,-

Libereckým krajem křížem krážem 2020

Česká republika | Severní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 2x penzion 2-3*, 2x polopenze, průvodce, pojištění CK
04.07 - 06.07 4 990,-

Stezka v oblacích, Zlaté Hory, zážitková úzkokolejka a přečerpávací elektrárna 2020

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 3x penzion 2-3*, 3x polopenzei, průvodce, pojištění CK
23.07 - 26.07 6 990,-

Bruntálsko, přírodní skvosty v srdci Slezska 2020

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu vlakem Praha - Olomouc a zpět, autobusem s klimatizací po trase, 2x hotel/penzion 2-3*, 2x polopenzei, průvodce, pojištění CK
10.07 - 12.07 4 390,-

Krajem Žítkovských Bohyní a Bílé Karpaty

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 4*, 3x polopenzi, volný vstup do jotelového wellness, průvodce, pojištění CK
13.09 - 16.09 6 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu