vlakem hotel Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Divadelní a hudební představení Folklórní slavnosti Zájezdy na hudební představení a festivaly Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Jablunkov – slavnosti „Gorolski Świento“
Věhlas folklorních slavností „Gorolski Święto“ dnes sahá daleko za hranice česko-polsko-slovenského trojmezí. Jablunkov byl odjakživa historickým centrem specifické kultury Gorolů, kteří si zachovali své jedinečné zvyky a tradice, tance, písně i řemeslo a hlavně lidový kroj….a ta příroda. Čeká vás jedinečný prázdninový víkend.
V rámci Mezinárodních folklorních setkání Gorolski Święto se na scéně přírodního amfiteátru v jablunkovském Městském lese uvedou folklorní soubory těšínského regionu, Čech, Moravy, Slovenska, Polska a ze zahraničí.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu vlakem a busem dle programu, 2x ubytování u Jablunkova se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakultativní služby a vstupné včetně slavností a vláčku (30Zl, 300 Kč).
Příplatky
800 CZK - jednolůžkový pokoj
96 CZK - komplexní pojištění.
Stara Bystrica, slovenský orloj - skanzen Vychylovka a jízda unikátní úvraťovou železnicí - Koniakow, kultura Gorolů a muzeum krajky, zastávka na salaši (bryndza) - Jaworzynka, muzeum fujar a ochutnávky regionálních specialit - Jablunkov, vrchol slavnosti Gorolski Swiento - dle času středověký archeoskanzen Chotěbuz-Podobora CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-243
2.8 - 4.8.2019
2
Praha a další níže
4 390,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd vlakem v 5.45 z Prahy směr Ostrava, v případě většího počtu účastníků cesta autobusem, dále doprava busem STARÁ BYSTRICA, zastávka u areálu Slovenského orloje, díla slovenských i českých umělců, Vychylovka, skanzen a jízda unikátní historickou úvraťovou železnicí, ubytování

2. den: věnovaný kultuře Gorolů a přírodě Gorolska: KONIAKOW, muzeum krajky světoznámé krajkářky paní Marii Gwarekové (zdejší krajka se dostala i do královských rodin), zastávka na salaši s možností nákupu oštěpků, bryndzy atd., CZARNE, procházka údolím ke kaskádám a malému vodopádu Rodla (cca. 2,5 hod), JAWORZYNKA, návštěva unikátního muzea fujar spojená s možností ochutnání regionálních specialit ve zdejší krčmě, JABLUNKOV, česko-polsko-slovenského trojmezí, centrum Goralů na slavnosti, folklorní soubory těšínského regionu, Čech, Moravy, Slovenska, Polska a ze zahraničí, první návštěva fstivalu Gorolski Świento - večerní gorolský karneval

3. den: JABLUNKOV, účast na gorolských folklorních slavnostech „70. Gorolski Świento“, mezinárodní národopisné slavnosti, písně, tance, řemesla a místní tradiční gastronomie nebo variantně návštěva pralesa Mionší a naučné stezky (turistika 7 km na 3h 45 min převýšení 330 m), odpoledne spojení skupin, průvod gorolských krojů, dle času po trase na Ostravu CHOTĚBUZ – PODOBORA, prohlídka středověkého archeoskanzenu, vlakem zpět do Prahy


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních jízdních řádů. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

vlak z Prahy a zpět (Regio Jet, příp. Pendolino), dále autobusem

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Poznámky

Gorolski Święto v Jablunkově
Lidová slavnost Gorolski Święto v Jablunkově je druhým nejstarším folklórním festivalem v českých zemích. U zrodu stály polské poválečné lidové slavnosti v letech 1947-48. v současnosti je již dávno populární nejen v zemích, kam zasahuje kultura Gorolů – tedy ČR, Polsku a Slovensku, ale i v mnoha dalších zemích. Pořádá se vždycky v první polovině srpna v Městském lese, a to v pátek, sobotu a neděli. V pátek je festival tradičně uveden setkáním lidových vypravěčů a hudebníků u vatry. V sobotu předvádějí místní soubory především divadelní scénky s výjevy ze života Gorolů, večer pak patří hudebnímu Gorolskému karnevalu. V neděli slavnosti vrcholí poledním průvodem alegorických vozů a krojovaných skupin z jablunkovského náměstí k přírodnímu amfiteátru v Městském lese a odpoledním vystoupením řady folklórních souborů.
K festivalu neodmyslitelně patří přehlídky lidových řemesel a umění – hrnčířství, drátenictví, kovářství, košíkářství, truhlářství, provaznictví, výroba tradičních hudebních nástrojů, jako jsou fujary a píšťalky, perníkářství a výroba ovčího sýra. Probíhají také semináře, přednášky, kulturní setkání a veselé sportovní akce - běžecký závod o džbánek mléka a turistický pochod. Samozřejmostí jsou četné stánky s tradičními gastronomickými specialitami.

Stara Bystrica - Vychylovka - Koniakow - Czarne - Jaworzynka - Jablunkov - prales Mionší - dle času Chotěbuz-Podobora

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu