autokarem hotel Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zahrady a parky Olomoucka a Kroměřížska a Josef Mánes
Pohodový zájezd do oblasti Hané za zahradami, přírodními parky i památkami UNESCO v Kroměříži a Olomouci a to v době, kdy se konají výstavy světového významu Flora Olomouc, Vyznání růžím a výstava
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x ubytování 2-3* (2lůžkový pokoj), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytová taxa, fakultativní jízdy vláčkem a místní vlakovou dopravu, vstupné do objektů a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.600 Kč za 1lůžkový pokoj
96 Kč za komplexní pojištění T+
Olomouc - Bílá Lhota - Čechy pod Kosířem - Velký Kosíř - Chropyně - Kroměříž - Paseka - hrad Sovinec
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-703
24.6 - 26.6.2022
2
Praha a další níže
5 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1 den: odjezd z Prahy 6.30, dále Hradec Králové a Pardubice; cesta na Moravu do oblasti Hané, BÍLÁ LHOTA, jedno z největších arboret v Česku, na ploše cca. 2,5 se v bývalém zámeckém parku najdeme na 400 druhů listnatých i jehličnatých dřevin z Japonska, Číny , Severní Ameriky, Malé Asie, ČECHY POD KOSÍŘEM, klasicistní zámek šlechtického rodu Silva Tarouca, prohlídka zámeckých interiérů s největší sbírkou obrazů Josefa Mánesa, který zde býval hostem a tvořil, komentovaná vycházka zámeckým parkem včetně výstupu na Červenou věž a prohlídky Mánesova altánu, zbytek dne trávíte alternativně výstup na Velký Kosíř (přezdívané Hanácké Mount Blanc (442 m.n.m.) s krásnou 28m vysokou rozhlednou z roku 2013 , (trasa celkem 6,5 km odmění krásným výhled na celou Hanou). Variantně pro ty , kteří neholdují chůzi je možnost návštěvy rozsáhlého Muzea historických kol, bhatá Expozice kreseb Josefa Mánesa nebo a kočárů či expozice Filmové tvorby Jana a Zdeňka Svěrákových, v podvečer dojezd na ubytování

2 den: Kroměřížsko: CHROPYNĚ, barokní zámek nabízí expozici Muzea Kroměřížska s ukázkami folklóru a řemesel i pověstí o legendárním Hanáckém králi Ječmínkovi a zbrojnice je třetí největší v ČR, památník rodáka Emil Filla, kdo nerad interiéry využije krásnou stezku lužními lesy kolem Zámeckého rybníka; odpoledne KROMĚŘÍŽ neboli Hanácké Athény - komentovaná prohlídka Květné zahrady a Podzámecké zahrady, kde je možná volná exkurze nebo komentovaná a to jízdou ve vláčcích, Arcibiskupské sklepy, prohlídka zámeckých sklepů s degustací místních kvalitních vín. Dle času kraj nabízí ještě prohlídku Muzea Františka Skopalíka v ZÁHLINICÍCH (zajímavosti o Hanácké jízdě krále Ječmínka nebo variantně 3,5km dlouhou procházku Přírodním parkem Záhlinické rybníky

3 den: Olomoucko: OLOMOUC, půldenní prohlídka centra města UNESCO (katedrála sv. Václava, barokní morový sloup Nejsvětější trojice , radnice a pověstný Orloj i ochutnávka olomouckých tvarůžků nebo pro milovníky květin návštěva světové výstavy na výstavišti Flora vyznání růžím, odpoledne odjezd na „Makču Pikču“ a procházka vyhlášeným Arboretem Makču Pikču u obce PASEKA na úpatí nízkého Jeseníku (na 4000 druhů skalniček a trvalek i s možností nákupu), před cestou domů ještě návštěva Pradědovy galerie v JIŘÍKOVĚ, unikátní řezbářská galerie pod širým nebem, součástí je i 10 a půl metru vysoká socha vládce Jeseníků Praděda a fotopauza na panorama významného moravského hradu Sovinec.

CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a případně turistické zdatnosti účastníků.

Doprava

autobusem s klimatizací a možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

2x pension 2-3* (2lůžkoé pokoje se sociálním zařízením)

Stravování

2x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Kapesné

Doporučená částka na vstupy cca 700 Kč

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Olomouc - Bílá Lhota - Čechy pod Kosířem - Velký Kosíř - Chropyně - Kroměříž - Paseka - hrad Sovinec

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu