autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Jižní Čechy - líbezná krajina s rybníky, přehradou, s hrady, zámky a městy rožmberského a schwarzenberkého panství.
Poznáte historii šlechtických rodů Jižních Čech, ale i slavného rybníkářství a lázeňství kraje.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava usem, 6x hotel, 6x polopenze, průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakult. služby a veškeré vstupné (1000 Kč, 35€)
Příplatky
1 500 CZK - jednolůžkový pokoj
600 CZK - fakult. výlet do Rakouska
196 CZK - tuzemské komplexní pojištění včetně pojištění léčebných výloh na výlet do Rakouska
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
renesanční zámek Bechyně - rožmberská města Český Krumlov a Třeboň - Lipno, přehrada a cesta do korun stromů - Nové Hrady, hrad a romantické Terčino údolí - výlet do Rakous: Gmünd, termální lázně a krajina s žulovými balvany, Weitra - Orlická přehrada, hrady Zvíkov a Orlík, plavba lodí - Tábor
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-240
29.7 - 4.8.2019
6
Praha a další níže
7 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd ráno z Prahy v 8 h, cesta do Jižních Čech, BECHYNĚ, půvabné historické město lázní a keramiky, františkánský klášter, procházka po parkánech s vyhlídkami na řeku a most Bechyňská duha, po kterém vede Křižíkova železnice až k zámku, pěší procházka podél Lužnice, pohodlná cesta cca 3km nebo pobyt Stádlec, slavný řetězový most, národní technická památka, MILEVSKO, premonstrátský klášter, ubytování ve sportovním hotelu

2.den: rožmberské a schwarzenberské město ČESKÝ KRUMLOV - památka UNESCO, středověké uličky, renesanční zámek, sídlo slavného rodu Rožmberků (bohatý mobiliář, pověstní medvědi v příkopě a zámecké divadlo), relax v zahradách a přírodní divadloLIPNO, lanovka a Stezka korunami stromů, cesta kolem vodní nádrže, dle času možnost podvečerního koupání

3.den: zámek Hluboká nad Vltavou, návštěva pohádkového zámku, na kterém se natáčely známé pohádky, jedna z nejnavštěvovanějších českých památek (původně královský hrad), galerie, zahrad, TŘEBOŇ, renesanční zámek Petra Voka z Rožmberka a "cesta kolem světa" - procházka podél rybníka Svět k novogotické Schwarzenberské hrobce nebo variantně relax v aquaparku lázní Aurora, hráz rybníka Rožmberk, návrat a po večeři možnost využití hospůdek Milevska

4.den: NOVÉ HRADY, mohutný opevněný hrad, historická kovárna, turistika v romantickém Terčině údolí - rozsáhlý anglický krajinářský park, Modrý dům, umělý vodopád, anebo variantně Jiříkovo Údolí a návštěva Červeného blata , zastávka u jihočeských rybníků nebo variantně MILEVSKO, muzeum maškar a využití bazénu a sportoviště v areálu

5.den: fakultativní výlet do Rakouska do kraje Waldviertel: pohraniční městečko GMÜND na kraji přírodní rezervace, historické náměstí, domy se sgrafity, solné lázně Sole GMÜND, svět koupání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna, ametystová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna…) a naučná stezka (2-7 km) přes rezervaci žulových balvanů Blockheide s rozhlednou a geologickou výstavkou, stařičký románský kostelík ve vesnici ALTWEITRA a městečko WEITRA (Vitoraz, odtud starý název této oblasti - Vitorazsko) se zámkem rodu Kuenringů a Fürstenberků, pod městem je zelené údolí Gabrielenthal s Kneippovými cestami vodou, variantně variantně MILEVSKO, muzeum maškar a využití bazénu v areálu Bažantnice (dle počasí) nebo Vášův mlýn (pivo Démon) ,návrat na ubytování do Milevska a večeře

6.den: cesta kolem Orlické přehrady, největší česká přehrada, královský hrad ZVÍKOV, původně přemyslovský hrad, který později vlastnili Švamberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové, Žďákovský most, vyhlídkovou lodí po přehradě , návštěva zámku ORLÍK, původně hrad "orlí hnízdo na skále", romanticky přestavený, prohlídka sídla rodu Schwarzenbergů,dle času cesta na hráz přehrady s možností výstupu na rozhlednu Miladu, využití bazénu v areálu Bažantnice

7 den: rozhledna Hýlačka, dle zájmu zoologická zahrada Větrovy, exteriéry kláštera Klokoty, původně gotický klášter, husitské a královské město TÁBOR, zdobené štíty měšťanských domů, Husitské muzeum, podzemní chodby lochy z 15. st., pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice, odjezd v podvečer


CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí, aktuálním dopravním podmínkám. O variantně rozhoduje zkušený průvodce s ohledem na počasí a zdatnost a zájem klientů.

Doprava

zájezdovým klimatizovaným busem

Ubytování

hotel u sportovního areálu, 2 lůž. pokoje s příslušenstvím v Milevsku

Stravování

6x polopenze - česká kuchyně, snídaně bufet a večeře menu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

V tomto případě pojištění za příplatek zahrnuje také pojištění léčebných výloh na výlet do Rakouska.
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

MILEVSKO: I. Okruh 100 Kč, II. okruh 100 Kč
BECHYNĚ: zámek 150 Kč, klášter 80 Kč
ČESKÝ KRUMLOV: zámek 1. okruh 200 Kč, 2. okruh 150 Kč, Divadlo 250 Kč
Stezka v korunách stromů 250 Kč
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU: reprezentační pokoje 200 Kč, soukromé apartmány 150 Kč, kuchyně 100 Kč, věž 100 Kč, hostinské pokoje 250 Kč
zámek v TŘEBONI: Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry 120 Kč, Trasa B - Soukromá schwarzenberská apartmá 120 Kč, Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy 80 Kč,
Schwarzenberská hrobka: 90 Kč
NOVÉ HRADY: I. trasa – hrad 120 Kč, II. trasa - za časů pana správce 120 Kč, III. trasa - věž s vyhlídkou 40 Kč
projížďka po Orlické přehradě od cca 140 Kč
zámek Orlík: 150 Kč
hrad Zvíkov 100 Kč
TÁBOR: Chodby středověkého podzemí 70 Kč, husitské podzemní chodby 60 Kč
GMÜND: solné lázně vstupné na 2 hodiny 12,5 Eur, vstupné na 4 hodiny 17,9 Eur
WEITRA, zámek s muzeem 8,50 Eur

Kapesné

Doporučujeme min 1.600 – 1.900 Kč na vstupy (dle zájmu o jednotlivé památky) + cca 25 Eur na výlet do Rakouska.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Bechyně - Milevsko - Protivín - Český Krumlov - Lipno - Třeboň - Milevsko - Gmünd - Altweitra - Weitra - Zvíkov - Orlík - Tábor

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Krásy Jižních Čech a zážitkový výlet Jindřichův Hradec (nebo kraj Waldviertel) 2020

Česká republika | Jižní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 6x hotel se snídaní, 4x večeře, průvodce, pojištění CK
27.07 - 02.08 8 590,- 8 490,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu