autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Zájezd nás zavede do idylické krajiny Vysočiny, oblé kopce, hluboké lesy, rybníky. Najdeme tu a poznáme celou řadu historických měst, kostelů, muzeí, technických památek a pozoruhodných míst, z nichž tři jsou zapsána na seznamu UNESCO. Ubytování budeme v samém centru Jihlavy, ve stylovém hotelu. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, 5x hotel, 5x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje
pojištění storna, vstupné a fakult. služby a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje
Příplatky
1 800 CZK jednolůžkový pokoj
168 CZK tuzemské cestovní pojištění
Pelhřimov - hrad Roštejn - Třešť - Jihlava a jihlavské podzemí – zámek Dačice - překrásné renesanční městečko Slavonice - hrad Landštejn - poutní kostel Zelená hora (UNESCO -Santini) – klášter Želiv - Lipnice nad Sázavou - Třebíč, židovské město (UNESCO - zámek Jaroměřice nad Rokytnou - pivovar v Dalešicích - Telč (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-242
15.7 - 20.7.2019
5
Praha a další níže
6 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: PELHŘIMOV, hist. centrum s hradbami a věžemi, Muzeum rekordů a kuriozit, zámek pánů z Říčan s Muzeem Vysočiny, JIHLAVA, ubyt. v centru města - stylový hotel v budově bývalého dominikánského kláštera

2 den: pohádkový hrad Roštejn, TŘEŠŤ, hist. centrum, vzácná židovská synagoga, expozice Franz Kafka, JIHLAVA, město založené doslova na stříbrných základech a ve středověku jednoho z nejbohatších měst u nás, rozlehlé Jihlavské podzemí vč. svítící chodby, hradby s baštami, historické domy, brána Matky boží, kostel sv. Jakuba

3 den: výlet na pomezí Vysočiny a Jižních Čech, DAČICE, hist. centrum, žulový pomník kostky cukru, ve zdejší rafinerii v roce 1843 vyrobil J. K. Radem první kostkový cukr na světě, SLAVONICE, městská památková rezervace, renesanční domy, figurální sgrafita, sklípkové klenby, městské brány, románský hrad Landštejn, jenž založil zřejmě český král Přemysl Otakar II, vyhlídka s pohledy na Českou Kanadu

4 den: poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (UNESCO), symbol legendárního světce a dílo geniálního stavitele J. B. Santiniho, premonstrátský klášter Želiv, LIPNICE NAD SÁZAVOU, jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, obestřený záhadami

5 den: TŘEBÍČ, židovské město (UNESCO) je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, zapsanou na seznam Unesco, areál zámku a baziliky sv. Prokopa, Karlovo náměstí, majestátní zámek JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU se Sálem předků, krásné interiéry, francouzská zahrada, DALEŠICE, pivovar filmových Postřižin, pivo, které se vaří podle starého pivovarského zákona, prohlídka

6 den: TELČ (UNESCO), historické město, krásné nám. Zachariáše z Hradce, renesanční domy, areál gotického hradu a renesančního zámku pánů z Hradce, spojeného i s pověstmi o Bílé paní, pohádková atmosféra, odpoledne odjezd


CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí.

Doprava

zájezdovým autobusem

Ubytování

stylový hotel 3* Gustav Mahler v centru Jihlavy, v budově bývalého kláštera, 2 lůž. pokoje s příslušenstvím
Historie místa dělá z hotelu jedinečné místo pro dovolenou na Vysočině. V hotelu je možné využít fitness centrum, místní saunu. Po domluvě je také možné zajistit masáže.

Stravování

polopenze; snídaně formou švédského stolu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

JIHLAVA: Jihlavské podzemí 60 Kč, Brána Matky Boží 25 Kč
Hrad Roštejn 60 Kč
TŘEŠŤ: židovská synagoga 25 Kč
Hrad Landštejn 70 Kč
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře 110 Kč
Hrad Lipnice nad Sázavou 70 Kč
Bazilika sv. Prokopa 60 Kč
Pivovar Dalešice 50 Kč
Muzeum rekordů a kuriozit 120 Kč
Zámek pánů z Říčan s muzeem Vysočiny 30 Kč

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Pelhřimov - hrad Roštejn - Třešť - Jihlava – Dačice - Slavonice - Landštejn - Zelená hora – Želiv - Lipnice nad Sázavou - Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou - Dalešice - Telč

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu