autokarem Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Slavnosti vína, piva a gastronomie
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jednodenní zájezd na jednu z našich nejhezčích slavností - vlčnovskou Jízdu králů. Slavnostní jízda a přehlídka velmi malebných vlčnovjanských krojů, hudební a taneční vystoupení Ochutnáte místní speciality a skvělé víno..
Upozornění: cena jednodenních zájezdů po Čechách a Moravě je kalkulována pro odjezd z Prahy.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné na slavnost a vše, co není zahrnuto v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
90 Kč za tuzemské cestovní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Vlčnov - lidová slavnost Jízda králů - jedinečný folklór - lidové kroje, písně a tance - tradiční zvyky - ochutnávky moravských vín a specialit kraje - nehmotné dědictví UNESCO
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-431
31.5 - 31.5.2020
0
Praha a další níže
890,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ráno, po trase dle dohody, Morava, příjezd do vyšňořeného VLČNOVA a účast na oblíbené Jízdě králů - mimořádná folklórní slavnost, zapsaná na listině nehmotného světového dědictví UNESCO, nedělní průvod: objížďka královské družiny na okrášlených koních po vesnici, s králem, kterým je chlapec přestrojený za ženu, 200 let stará tradice s původními kořeny ve středověku, zakládá se na staré místní pověsti a může mít i předkřešťanský původ. Potěší Vás překrásné kroje, lidová hudba, vynikající víno i místní speciality, lidový trh i zpřístupněné památky a muzeum ve Vlčnově. projdete se mezi sklípky, zúčastníte se kulturních vystoupení, večer návrat do 23h do Prahy.

Doprava

klimatizovaným autobusem s prodejem nápojů

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

Vstupné na slavnost ve Vlčnově: 150 korun.
Muzeum lidových pálenic: 50 Kč

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Slavnost Jízda králů na Slovácku a na Hané patří k tradicím, které byly zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Je stará nejméně 200 let, má však pravděpodobně mnohem hlubší kořeny - je patrná souvislosti s jarními a letními rituály žehnání polím a proseb za dobrou úrodu, jako byly staré slovanské "křižácké jízdy", které se dodnes udržely v Horní Lužici, anebo jízdy po osení v německy mluvících zemích. Do druhé světové války se konala o letnicích (svatodušních svátcích) téměř v každé vesnici v kraji, v současnosti se udržuje ve Vlčnově, a kromě toho také v Kunovicích, Hluku, Skoronicích u Kyjova, na Hané např. v Dolnoplazích a Chropyni. Nejproslulejší je ale vlčnovská jízda, kterou proslavila i malba Jožky Úprky. Její datum se ve 2. polovině ustálilo na poslední květnové neděli (do té doby nebylo fixní, protože letnice jsou pohyblivé svátky závisející na velikonočním cyklu).
Jízdu tvoří královská družina na koních. Je zde král, chlapec oblečený jako dívka ve velice zdobném vlčnovjanském kroji a s bílou růží v ústech, což má symbolizovat mlčenlivost a nevinnost. Doprovází ho družina legrútů, mladíků kolem osmnácti let - v odvedeneckém věku, všichni na koních velmi bohatě vyzdobených barevnými pentlemi. Králova koně zdobí tradičně chlapcova matka a v průvodu ho vede otec, zatímco král sedí s rukama v bok, po obou stranách jedou dva legrúti s tasenými šavlemi. Celý průvod objíždí vesnice a družiníci pronášejí stále různé vtipné průpovídky týkající se vesnice, sousedů i různých diváků a vybírají dary a příspěvky od diváků Jedná se v zásadě o velmi zvláštní iniciační obřad, při kterém jsou chlapci uvedeni mezi dospělé občany. Samotný král je ale obvykle mladší, nejčastěji ve věku 10-12 let. Průvod doprovázejí lidové kapely, v současnosti nejsou výjimkou ani hosté ze zahraničí.

Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově
Stodola, která je součástí památkově chráněného areálu vlčnovského statku čp. 65 se stala sídlem unikátního muzea lidového pálení alkoholu na jižní Moravě a západním Slovensku. Vzniklo z iniciativy Jiřího Severina a Ivo Frolce ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Inspiraci poskytla úspěšná výstava Moravského zemského muzea v Brně, která byla asi první významnou akcí zabývající se tímto tématem. tehdy byly však použity pouze zapůjčené exponáty, které byly po skončení navráceny majitelům. Vytvořit trvalou sbírku bylo velice obtížné, neboť domácí pálení alkoholu je nelegální činnost, do roku 2009 byla dokonce klasifikovaná jako trestná. Dvojice badatelů nakonec ve spolupráci s místními úřady a policií získala do sbírky různé pálenice či jejich součásti, které byly lidem úředně zabaveny. V současnosti je v muzeu k vidění na tři desítky takových přístrojů, většinou podomácku vyrobených, a dalších potřeb související s domácím pálením. Expozici doplňuje bohatá textová, publicistická a fotografická dokumentace. Sbírka bude nadále rozšiřovaná a muzeum pořádá také různé kulturní akce, aby byl důvod se sem stále vracet.

Vlčnov

Náš největší národní park (690 km2) leží při hranicích s Rakouskem a Německem a chrání převážnou část pohoří Šumava. Podloží tvoří krystalinikum moldanubika (svory, ruly a žuly) prvohorního a prahorního stáří. Z německé strany navazuje národní park Bavorský les. Podnebí je vlhké, poměrně drsné. Asi 80% plochy parku ještě před pár lety pokrýval les. Dnes bohužel na velkých plochách centrální Šumavy stojí jen suché pahýly nebo pařezy, mezi nimi však postupně vzniká nový les.

zobrazit celý článek

Leží na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí (63 km2). Jeho osu (a státní hranici) tvoří asi 42 km úsek klikatě meandrující Dyje, která zde vytváří hluboce zaříznuté údolí s úzkými bočními údolíčky, skalními stěnami, sutěmi a fantastickými scenériemi ve všech obdobích roku. Téměř 90 % plochy parku tvoří lesy. Většinou dubohabřiny, na západě i jedlobučiny a také vysázené borové a modřínové porosty.  Jde o prakticky nedotčené říční údolí bez zástavby, které se zachovalo neporušené díky existenci pohraničního pásma.

zobrazit celý článek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - nejznámější skanzen Čech a Moravy.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Česká republika (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (5):

Slavnost chřestu a celebrity Ivančic 2020

Česká republika | Jižní Morava a Podyjí Cena zahrnuje:
dopravu busem, služby průvodce
23.05 - 23.05 790,-

Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově 2020

Česká republika | Jižní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, služby průvodce, pojištění CK
20.06 - 20.06 690,-

Selské slavnosti v Holašovicích 2020

Česká republika | Jižní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, průvodce
25.07 - 25.07 690,-

Skotské hry na zámku Sychrov a Whisky 2020

Česká republika | Severní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, průvodce
29.08 - 29.08 790,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu