vlakem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Ostravsko a Slezsko, jak je asi neznáte - jako oblast turisticky zajímavá po mnoha stránkách. Cesta vlakem za sedmi divy Slezska v Polsku i na Ostravsku, navštívíte různá místa spojená s historií, architekturou a samozřejmě s dolováním černého uhlí, sestoupíte do dolů, budete se plavit na loďce a projedete se hornickým vláčkem (zcela ojedinělá atrakce), navštívíte bývalé vysoké pece, ale také rázovité hornické městečko. Všemu vévodí moderní kulturní město Ostrava. Ideální výlet pro milovníky tajemných a neobvyklých míst.
Existují varianty zájezdu. A128a-22, A128c-22 Viz podobné zájezdy. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu vlakem Praha-Ostrava-Praha v základní vozové třídě, dopravu busem s klimatizací po Slezsku, 2x hotel 2-3* v centru Ostravy, 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxa, MHD v Ostravě, fakultat. služby a vstupné (200 Zł, 480 Kč) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.500 Kč za 1lůžkový pokoj
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Zabrze, uhelné doly, jízda hornickým vlakem - stříbrný důl v Tarnowské Goře s plavbou - Gliwice (Hlivice), dřevěný vysílač známý z války - Katowice, hornické městečko Nikiszowiec - Ostrava, hala Gong, Vysoké pece a možnost výstupu na haldu Ema.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-240
26.8 - 28.8.2022
2
Praha a další níže
4 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy vlakem okolo 6 h, dále po trase Pardubice, Olomouc, příjezd do OSTRAVY,  ubytování a výprava za divy Slezska, prohlídka Dolních Vítkovic, 1. div: návštěva haly Gong, původně plynojemu upraveného na unikátní místnost pro kulturní účely, aktuální výstavy, interaktivní muzeum Velký svět techniky, 2. div: prohlídka Vysokých pecí včetně tzv. nástavby, která slouží jako naprosto originální rozhledna - jedinečná v Evropě, po prohlídce individuální volno nebo možnost večeře "na zámečku", večerní procházka po 3. divu: Ostravy - Stodolní ulice, jedné z nejživějších ulic nejen v ČR, posezení v některém podniku u piva (bohatá nabídka různých druhů) nebo u vínka

2. den: autobusem do polského Slezska a 4 div: TARNOWSKA GORA, stříbrný důl Kopalnia Zabytkowa (UNESCO), plavba loďkou po odvodňovacích kanálech a přehlídka parních strojů, následuje 5 div Slezska: GLIWICE (též Hlivice), Vila Caro (sídlo bohaté továrnické rodiny z 19. století) a hlavně Gliwický vysílač, jenž byl zařazen do operace Himmler a jeho přepadení se stalo záminkou pro začátek 2. světové války, nejvyšší dřevěná stavba v Evropě 6 div: ZABRZE, důl Guido, prohlídka - s 320 m se jedná o nejdelší podzemní prohlídkovou trasu v Evropě (2,5 hodiny), přehlídka techniky dolování černého uhlí od prvopočátku až po dnešek, součástí je i jízda závěsným hornickým vlakem, jakou si nikde jinde neužijete - je to jediný na světě, který je takto přístupný veřejnosti a zároveň "nejhlubší občerstvení" KATOWICE, 7. div: stará čtvrť NIKISZOWIEC, unikátně zachovaný městský celek hornických domků, živé obytné domy, nemocnice, mateřská školka atd, vše na 15 hektarech (UNESCO), odpolední pohoda v cukrárně, návrat do OSTRAVY, večeře nebo kulturní představení, v září se konají Svatováclavské slavnosti piva na zámku Zábřeh

3. den: OSTRAVA, dopolední procházka v přírodě (4,5 km): výstup na nejvyšší bod OSTRAVY - haldu Ema (315 m.n.m.) s pěkným výhledem na město, dále prohlídka dolu Petr Bezruč, jednoho z nejslavnějších na Ostravsku, cesta slezskou částí OSTRAVY, Slezsko, ostravský hrad, kde lze zhlédnout různé výstavy, vyhlídky, retro výstaviště Černá louka, dále volný program, individuální návštěvy dalších objektů, např. dolu Michal, posezení v prvorepublikové kavárně Elektra či návštěva moderního obchodního centra Nová Karolina, večer vlakem do Prahy do 23 h


CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle aktuálních jízdních řádů, večer vlakem do Prahy, návrat do půlnoci. V Ostravě lze podniknout individuální program,

Doprava

vlak Praha-Ostrava a zpět (základní vozová třída), po polském Slezsku autobusem/mikrobusem

Ubytování

2x hotel 2-3* v centru Ostravy, 2lůžkový pokoj s přísluřenstvím

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Vysokopecní okruh včetně Bolt Tower: 230 Kč dospělí, zlevněné vstupné 170 Kč, Radniční věž Ostrava: 60 Kč, zlevněné vstupné 40 Kč, Vysilač Gliwice - 5 zlotych, Wila Caro - 8 zlotych, Důl GUIDO - 46 zlotych, Kopalnia ZABYTKOWA: 50 zlotých

Kapesné

na vstupné 400 Kč, 200 zl, další kapesné dle uvážení

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Historický stříbrný důl - světové dědictví UNESCO
Město Tarnowskie Góry leží na severním okraji Horního Slezska a od 16. století je jedním z nejdůležitějších průmyslových center střední Evropy. Proslavila ho těžba stříbra, olova a zinkové rudy. Samotný název města odráží jeho vztah k těžbě. Ve starých polských dobách znamenalo slovo „hory“ doly. Také erb, který obsahuje těžební nástroje - pyrlik a gelozko - jasně ukazuje, čím se zabývali tehdejší obyvatelé osady. První období prosperity Tarnowskieho Góry je spojováno zejména s výrobou olova a stříbra, která trvala až do počátku 17. století, přičemž se předpokládá, že vyvážené olovo Tarnogórski mělo nepřímý dopad na rozvoj mezinárodního obchodu a celkové hospodářské oživení kontinentu. Stříbro se vyváželo až do Číny, která ho potřebovala k výrobě mincí.

Koncem 18. století byla druhá těžařská éra spojena s rozsáhlou těžbou dolu Fryderyk. Město Tarnowskie Góry si získalo neodmyslitelné místo v historii průmyslové revoluce, díky jeho prvenství ve využití parní technologie pro podzemní drenáž (od roku 1788) a objemu místní výroby zinku, který v devatenáctém století představoval téměř polovinu celosvětové poptávky. Za posledních několik století bylo ve městě vybudováno přibližně 20 000 šachet, 150 kilometrů chodníků a několik desítek kilometrů drenážních tunelů. Dne 9. července 2017 byla tato podzemí spolu s drenážními systémy, vodovodní infrastrukturou a kulturními krajinami přidána do seznamu světového dědictví UNESCO.
První objekt ukazuje těžbu z dob průmyslové revoluce. Celá trasa měří 1740 m a sahá do hloubky 40 m. Drsné podmínky (vysoká vlhkost a teplota 10°C) umožňují pocítit atmosféru dob, kdy byl důl plně v provozu. Během cesty můžete obdivovat obrovské komory, které byly vytesané v dolomitových horninách na přelomu 18. a 19. století, stejně jako dopravní chodníky, skalní útvary a práci přírody. Jednou z největších atrakcí historického stříbrného dolu je podzemní plavba lodí po trase dlouhé 300 m.
Druhým objektem je skutečné mistrovské dílo podzemní hydrotechniky, která téměř dvě století vypouští vodu z bývalých důlních vykopávek do řeky Drama. Pod parkem Repecki vede stezka černých pstruhů dlouhá 600 metrů. Je to jeden z nejdelších podzemních raftingů v Evropě. Křišťálově čistá voda a úžasná atmosféra zůstanou v naší paměti po dlouhou dobu. Jsme jediné zařízení v Evropě, které používá karbidové lampy pro turistické účely a na to jsme velmi hrdí.

Ostrava - Tarnowska Gora - Gliwice (Hlivice) - Zabrze - Katowice - Ostrava

Švýcarsko - Rhétská železnice, cesta vlakem je tu vždycky zážitek

Nabídka zájezdů vlakem či zájezdů obohacených o zajímavé jízdy po horských železnicích, úzkokolejkách či vyhlídkových tratích pro všechny fanoušky železnice.

zobrazit celý článek
Česká republika -Slezko - Opava, hlavní náměstí

OSTRAVA A OPAVA, ODVĚCÍ RIVALOVÉ I SPOLEČNÍ VÁLEČNÍCI POHLEDEM NAŠEHO PRŮVODCE A MÍSTNÍHO RODÁKA LUKÁŠE ZEDNÍČKA

Ostrava jako „ocelové srdce“ a Opava jako „bílá perla Slezska“ i tak by se daly porovnat nejznámější města Moravskoslezského kraje a věční soupeři v desítkách sportovních odvětví, politice, kultuře a v mnoha dalších oblastech. Současné století již dává pomalu zapomenout původním synonymům Ostravy jako již zmíněné „ocelové srdce“, „černá díra“ a dalším spíše hanlivým výrazům. 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Sedm divů Slezska vlakem, Ostrava 2022

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu vlakem, dopravu busem po Slezsku, 2x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
03.06 - 05.06 4 990,-

Sedm divů Slezska vlakem a Ostrava 2022

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu vlakem, dopravu busem po Slezsku, 2x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
28.10 - 30.10 5 290,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu