letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd do Skotska po významných památkách, se zastávkami u jezera Loch Ness, návštěvou palírny whisky, fakultativním výletem na Orkneje. Pohodlná letecká doprava.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, 7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (120 GBP), výlet na Orkneje a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
7.700 Kč za 1lůžkový pokoj
1.600 Kč za 4x večeři (3.-6.den)
1.800 Kč za fakultativní výlet na Orkneje
400 Kč za komplexní pojištění K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
sever Skotska, poloostrov Fife, hrady, Malt Whiskey Trail, ochutnávka whisky - Thurso - Orkneje, prehistorické lokality, menhiry - Loch Ness - hrad Stirling - Edinburgh
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-183
7.6 - 14.6.2020
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 990,-
Odjeto
002-184
19.7 - 26.7.2020
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, ubytování v hotelu a odpoledne první část prohlídky Edinburghu (dle příletového času), hrad se skotskými korunovačními klenoty, hlavní třída Royal Mile, večer návrat do hotelu místní dopravou

2. den: poloostrov Fife, ST. ANDREWS, světově proslulý domov golfu, možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, procházka starobylými uličkami, přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici STONEHAVEN s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar na skalisku 50 m nad mořem, ubytování na východním pobřeží Skotska, fakultativní večeře

3. den: zastávka u hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury - jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie, průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky - trasa zvaná Malt Whisky Trail, výhledy na typické komíny palíren připomínající pagody, návštěva jedné z palíren a ochutnávka,ubytování v severní části Skotska

4. den: THURSO, nejsevernější město britského ostrova - letovisko na pobřeží, procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea, fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy, okružní jízda po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l. (UNESCO), oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů KIRKWALLU se zajímavou architekturou a strmými uličkami, možnosti pozorování jedinečné flory a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy, odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si CK vyhrazuje právo upravit program tohoto dne).

5. den: odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy, malebné městečko FORT AUGUSTUS s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště, možnost plavby po jezeře Loch Ness, k večeru odjezd na ubytování

6. den: celodenní výlet krajinou jezer, hor a zálivů (NP Loch Lomond a Trossachs až po západní pobřeží Skotska), typické skotská krajina, jezero Loch Lomond - největší sladkovodní jezero Velké Británie, zastávka ve vesnici LUSS s oblíbenou pláží  i malebnými domky z 18. a 19. stol, možnost plavby lodí po jezeře, cesta k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu mořskému jezeru ve Skotsku, vesnice INVERRAY s hradem Inverray Castle (neogotický styl s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem), cesta k jezeru Loch Gilp, ARDUAINE, pobřežní zahrady s rododenrony, OBAN, přístav pro trajekty, palírnou whisky značky Oban

7. den: průjezd kouzelnou skotskou krajinou s vysokými horami, říčkami, vodopády i vřesovišti, zastávka ve STIRLINGU, bývalém královském městě s mohutným hradem, procházka malebnými uličkami, okolo poledne odjezd do EDINBURGHU (UNESCO), Holyrood House - sídlo britské královny, Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie, večerní procházka centrem EDINBURGHU, možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou, večer ubytování u Edinburghu

8. den: ráno transfer na letiště a odlet do Prahy, přílet do Prahy dopoledne 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

Doprava do Anglie a zpět je zajištěna leteckou společností Easy Jet.

Předpokládaný letový řád:
Praha - Edinburg: 9:50 - 11:15
Edinburg - Praha 6:00 - 9:20

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.

V ceně zájezdu je odbavení s příručním zavazadlem na osobu, které musí mít rozměry 56cm x 45cm x 25cm do 10 kg a odbavené zavazadlo do 20 kg.

Ubytování

Veškeré ubytování během zájezdu je zajištěno ve dvou a tříhvězdičkových hotelích ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Třílůžkové pokoje nejsou možné.

Budete-li chtít využívat elektrické přístroje (nabíječky mobilu apod.), doporučujeme vzít s sebou adaptér do elektrických zásuvek, které jsou ve Velké Británii odlišné.

Stravování

Strava je vždy při ubytování, v ceně zájezdu je zahrnuta snídaně. Při ubytování v Thursu (3. a 4. den) jsou pro všechny zajištěny i večeře. V případě připlacení večeří, budou zajištěny ještě 4x večeře. Večeře jsou dvouchodové, nápoje nejsou zahrnuty v ceně.

Orientační ceny potravin ve Velké Británii:
0,5l mléka: od 0,5 GBP
chleba: od 0,5 GBP
housky: od 0,2 GBP
bageta malá: 0,6 GBP
bageta plněná: od 1 GBP
snídaně: od 2,5 GBP
mražená pizza velká: 3,3 GBP
12 ks vajec: 2,3 GBP
230g lososa: od 2,4 GBP
1l vína: od 4,5 GBP

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

Edinburgh: hrad 17,50 GBP
palác Holyroudhouse 15,00 GBP
St.Andrews: hrad 9,00 GBP
Dunnottar: hrad 7,00 GBP
palírna whisky: 7,00 GBP
Loch Ness (návštěvní centrum): 9,00 GBP
hrad Urquhart: 12,00 GBP
Orknejské ostrovy: Skara Brae: 7,00 GBP, Skaill House: 9,00 GBP
Edinburgh: městská doprava (1 jízda): 1,60 GBP

Ceny jsou orientační, může dojít ke změnám.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 120 GBP.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Fife - St.Andrews - hrad Fyvie - Thurso - Orkneje - Kirkwall - Loch Ness - Fort Augustus - Stirling - Edinburgh

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Oblast jihovýchodní Anglie při pobřeží proslula pro své mírné podnebí jako zahrada Anglie a stala se také vyhledávanou rekreační oblastí. Při pobřeží se táhnou proslulé bílé útesy doverské, pobřeží střeží hrady a pevnosti. Vznikly tu významné přístavy (Dover, Portsmouth, Southampton) a četná přímořská letoviska (Brighton). Winchester byl jedním z prvních královských sídel a náboženským centrem, vznikla tu nádherná katedrála.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Přehled základních informací o zemi Anglie - Spojené království Velké Británie a severního Irska

zobrazit celý článek

Náměty na zájezdy do Velké Británie pro kolektivy 40 osob na přání. Pokud je vaše skupina menší, je zde bohatá nabídka zájezdů s výhodou i pro malé kolektivy.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (5):

Velká Británie - Anglie, Skotsko, Wales autobusem 2020

Velká Británie Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, trajekt přes La Manche, 9x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
28.06 - 09.07 23 990,-

Velká Británie - Anglie, Skotsko, Wales letecky 2020

Velká Británie Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha–Londýn–Praha nebo Brno–Londýn–Brno, letištní taxy, dopravu autobusem po Británii, 10x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
28.06 - 08.07 32 990,-

Skotsko, země hradů a vřesu 2020

Skotsko (UK) Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, trajekt a přejezd La Manche, 7x ubytování (1x4lůžková kajuta na trajektu + 6x hotel, 6x snídaně, průvodce
02.07 - 11.07 18 990,-

Krásy Skotska letecky 2020

Skotsko (UK) Cena zahrnuje:
zpáteční letenku Praha-Edinburgh-Praha vč. letištních tax, dopravu autobusem dle programu, 7x hotel, průvodce, pojištění CK
23.06 - 30.06 21 790,-

Ostrov Skye a západní Vysočina 2020

Skotsko (UK) Cena zahrnuje:
letenky z Prahy do Británie a zpět vč. všech letištních poplatků, dopravu auty, mikrobusy po Skotsku, 10x ubytování (2 lůž. pokoje), 1x snídaně, českého ...
26.06 - 06.07 31 980,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu