letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zájezd do Londýna s možností návštěvy městečka a zámku Windsor - svědka tisícileté historie ostrovního království. Londýn to je pevnost Tower a Tower Bridge, královské sídlo v Buckinghamském paláci, Big Ben, katedrála sv. Pavla, rušná Oxford Street, blikající Piccadilly Circus, ale i populární London Eye a fantastická muzea. Poznejte s námi atmosféru světové metropole.
K tomuto zájezdu existuje varianta A100x s prodloužením o 1 den v Londýně nebo v Oxfordu. Viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku Praha – Londýn – Praha v ekonomické třídě, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnost, letištní taxy, transfer z/na hotel, 4x hotel 3* v Londýně (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, fakult. služby a výlety, místní dopravu (80 GBP) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.900 Kč za 1lůžkový pokoj
700 Kč za polodenní výlet do Windsoru
1.500 Kč za odbavené zavazadlo do 20 kg
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Londýn, hlavní památky, zajímavá místa, možnost návštěvy muzeí - královský zámek Windsor- Greenwich, královská observatoř a nultý poledník
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-168
7.9 - 11.9.2022
4
Praha - letiště V. Havla a další níže
15 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do LONDÝNA, transfer do hotelu, první seznámení s městem, Londýnské oko, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu s věží Big Ben, kolem opatství Westminster Abbey (UNESCO) do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guard, Trafalgar Square, turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona

2. den: místní dopravou do centra, druhá část prohlídky: West End, Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, dále Green Park, Buckinghamský palác a Covent Garden, odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní nebo galerijní instituce, večer prohlídka majestátní Albertopole, procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodopisné muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum)

3. den: fakultativně WINDSOR, procházka městečkem, viktoriánské nádraží, radnice (dílo Ch. Wrena), královský zámek Windsor, nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, odpoledne návrat do Londýna katedrála sv. Pavla,  osobní volno, nebo dle zájmu další část prohlídky s průvodcem, variantně celý den individuální volno ve městě

4. den: dokončení prohlídky LONDÝNA, pevnost Tower of London (UNESCO), kde jsou uloženy korunovační klenoty, fakultativně bitevní loď Belfast, nejstarší londýnské části City a Southwark, most Millenium Bridge, přesun do GREENWICHE, kolem lodi Cutty Sark a areálu Old Royal Naval College, do slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO), na závěr Královská observatoř s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn, indiv. Oxford Street, nákupy, osobní volno

5. den: transfer na letiště a odlet do ČR dle aktuálního letového řádu


CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám v Londýně.

Doprava

letecky Praha-Londýn-Praha, Po centrální části Londýna se budeme pohybovat za pomoci místní dopravy (není v ceně zájezdu). V ceně je přeprava 2 menších - kabinových zavazadel: jednoho malého příručního a jednoho do 10 kg, další nebo větší/ těžší zavazadla za příplatek.

Ubytování

4x hotel 3* v Londýně (2lůžkové pokoje se sociálním zařízením)

Stravování

4x snídaně se podává v hotelu


orientační ceny jídla: chléb 39p., džus 59p., 6 vajec 79p., pomeranče 0,3 GBP / kg, kuře 3,5 GBP. Dostupná jsou zařízení bufetového typu (např. Big Burger 2 GBP, menu u McDonalda 2,8 GBP, fish and chips pro dvě osoby 3,7 GBP).

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Londýn: Westminsterské opatství 18 GBP, katedrála sv. Pavla 14,50 GBP, Parlament 15 GBP, Tower přibl. 20 GBP, muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s 29 GBP, National Gallery zdarma, British Museum zdarma, Londýnské oko 18,60 GBP, metro zóna 1-4 4GBP, loď do Greenwiche 5 GBP
WINDSOR, zámek:16,50 GBP

Kapesné

doporučujeme na vstupné zhruba 80 GBP

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Londýn
Budovy parlamentu (Houses of Parliament) - obě komory britského parlamentu sídlí ve Westminsterském paláci. Tato novogotická stavba z roku 1840 je dílem sira Charlese Barryho a Augusta Pugina. Dominantou celé stavby je orloj známý jako Big Ben, což bylo původně pouze jméno zvonu, pojmenovaného po Benjaminu Hallovi, který byl u dokončení orloje v roce 1858. Na protější straně parlamentu se tyčí Viktoriina věž. Nejstarší dochovanou částí Westminsterského paláce a sídlem anglického královského dvora je budova Westminster Hall.
Most Tower Bridge byl postaven v roce 1894. Londýn byl tehdy rušným přístavem a most měl umožnit lodím proplouvat do města.
Westminsterské opatství (Westminster Abbey) je jedním z nejnavštěvovanějších křesťanských kostelů. Hrál klíčovou roli nejen v dějinách Anglie, tak v historii anglikánské církve. S výjimkou Eduarda V. a Eduarda VIII. zde byli korunováni všichni angličtí panovníci. V královské hrobce jsou ostatky panovníků od Jindřicha III. po Jiřího II. Po roce 1820 se však pohřebním místem anglických vládců stala kaple sv. Jiří ve Windsoru.
Westminsterská katedrála (Westminster Cathedral) - hlavní sídlo římskokatolické církve v Británii bylo dokončeno roku 1903. Charakteristická červenobílá věž katedrály připomínající lízátko je jedním z nejvýraznějších prvků panoramatu západního Londýna. Vnitřek katedrály je zčásti vykládaný honosným mramorem a mozaikami, zčásti však jej tvoří pouze holé cihlové zdi. V průběhu stavby došly peníze a katedrála tak vlastně nebyla nikdy dokončena
Buckinghamský palác (Buckingham Palace) je oficiální sídlo královny Alžběty II. Královským sídlem se stal roku 1837. K vidění je 19 veřejně přístupných sálů. Součástí paláce je také obrazová galerie (Picture Gallery), která se pyšní díly např. Rembrandta, Van Dycka nebo Poussina. „Buck House“ jak je paláci někdy přezdíváno, byl postaven r. 1803 pro vévodu z Buckinghamu. V trůnním sále si prohlédnete dvojici růžových křesel označených iniciálami E. R. a P. Na nádvoří před Buckinghamským palácem se odehrává jedna z největších turistických atrakcí Londýna - střídání stráží. Obřad začíná od dubna do července od 11:30 každý den. Po zbytek roku za příznivého počasí každý druhý den.
Národní galerie (National Gallery) patří k největším na celém světě. Nachází se tu například Van Goghovy Slunečnice nebo Van Eyckův Portrét manželů Arnolfiniových. Vystavené exponáty jsou seřazeny chronologicky a jsou rozděleny do pavilonů, které se nacházejí v různých křídlech galerie.
Britské muzeum (British Museum) - největší britské muzeum je jedním z nejstarších a nejlepších muzeí na celém světě. Vzniklo r. 1749 z původní sbírky kuriozit. Vnitřní nádvoří muzea bylo roku 2000 zastřešeno podle návrhu Normana Fostera dílem ze skla a oceli pod názvem Great Court.
Londýnské oko (London Eye) - největší ruské kolo na světě (135 metrů) vzniklo roku 2000. Nabízí krásný výhled na Londýn, při dobré viditelnosti až na 40 metrů.

Londýn - Windsor- Greenwich

Londýn je společně s New Yorkem, Tokiem a Paříží označován za jedno ze čtyř nejdůležitějších měst na světě. Na jeho památky, zajímavosti, muzea a galerie, parky a zahrady i jedinečnou atmosféru rozhodně nestačí jeden den, k poznání Londýna se proto výborně hodí eurovíkend.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu