autokarem hotel Snídaně Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávání 6 států omývaných vodami Baltu. Nádherný Stockholm, Helsinky a finská jezerní oblast, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekty Rostock–Trelleborg a Stockholm–Turku/Helsinky, 7x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 1x 4lůžkovou kabinu na trajektu Stockholm–Turku/Helsinky, 8x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné vč. rezervačních poplatků, fakultativní služby a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.000 Kč za 1lůžkový pokoj
890 Kč za vstupné do Jantarové komnaty (cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek - nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem)
550 Kč/os. za 4lůžkovou kajutu na trajektu Rostock Trelleborg
150 Kč za vyřízení elektronického víza do Petrohradu přes CK /nutno zakoupit v CK i pojištění)
660 Kč za komplexní pojištění K5S
360 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Rostock - švédské hlavní město Stockholm - Moderní radnice, místo udílení Nobelovy ceny - překrásné Helsinky - Olympijský stadion (LOH 1952) - Lahti - město na dvou ostrovech Savonlinna - vodní hrad Olavinlinna - majestátní Petrohrad - jedno z největších muzeí světa Ermitráž - sídlo ruských carů Carskoje Selo - letní sídlo Petra Velikého Petrodvorce - Tallinn, hlavní město Estonska - Riga a Stará Riga - Vilnius - Tarkai
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-198
2.8 - 13.8.2022
11
Praha a další níže
18 590,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z ČR pozdních večerních hodinách po trase Brno, Litomyšl, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (dálnice), Praha

2. den: odjezd z Prahy po půlnoci do SRN, ráno ROSTOCK, prohlídka města, odpoledne trajekt do švédského TRELLEBORGU, v noci vylodění a odjezd do STOCKHOLMU

3. den: Ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM, celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran, moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy ceny, unikátní námořní muzeum Vasa, večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách), romantická plavba Baltským mořem kolem stovek ostrůvků

4. den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole. HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování

5. den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě, uutobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická zákoutí na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest, návrat do hotelu okolo 02:00 hod

6. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol., prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů, Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu, fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty, návrat na nocleh

7. den: Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky, prohlídka Kateřinského paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dech beroucí jantarovou komnatou, odpoledne Petrohrad, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka, z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže, Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno

8. den: letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků), odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském TALLINNU

9. den: TALLINN (UNESCO), hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – RIGE

10. den: hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA, Stará Riga – středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta, odjezd, večer ubytování Litva – VILNIUS

11. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS (UNESCO) na řece Neris – Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána, program zakončí v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů, odjezd, noční průjezd Polskem

12. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách a následné rozvozy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám

Doprava

autobusem, trajekty Rostock/Trelleborg a Stockholm-Turku/Helsinky.
Trasa na cestě Tam - Brno - Hradec Králové - Praha - Německo, při cestě zpět: Polsko - Brno - Hradec Králové - Pardubice - Praha

Ubytování

7x hotely 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x 4lůž. kajuta na trajektu Stockholm-Turku/Helsinky

Stravování

8x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Rostock – vstup do kostel 1,50 €, Stockholm – vstup do kostelů 50–60 SEK, Stockholm – Vasa muzeum 130 SEK cca 16 €, Stockholm – Královský palác 25 SEK cca 14,50 €, Helsinky – skalní chrám 3 €, Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy štábu 22 €, Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám 9 €, Petrohrad – Petrodvorce – zahrady 900 RUB, Petrohrad – lodní projížďka po Něvě 800 RUB, Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – denní vstup 250 RUB, kolonáda 150 RUB (večerní vstup 400 RUB, kolonáda 300 RUB), Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – denní 250 RUB (večerní vstup 400 RUB), Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma, Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB, Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob)10 €, Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 40 RUB, metro 45 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu), Tallinn – Městské muzeum 5 €, Riga – Národní galerie 6 €, Vilnius – Muzeum KGB 4 €, Vilnius – hrad a katedrála zdarma, Trakai – hrad 7 €, Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 2,50 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150-180 EUR, 300-500 SEK (nebude možné směnit na místě – doporučujeme objednat předem v České spořitelně), 1500 RBL

Měna

Rusko – základní ruská měna je 1 rubl (RUB). Orientační směnný kurz rublu je poslední dobou značně kolísavý s klesající tendencí. Orientačně – Petrohrad – březen 2018 – 1 €/71 RUB, 1 USD/55 RUB. V ČR je možnost vyměnit si RUB ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již v ČR. Zjednodušeně řečeno, částka v rublech je cca ½ částky v Kč.

Švédsko – základní měnou je 1 švédská koruna (SEK). Orientační směnný kurz je cca 1 SEK/2,83 Kč. Vstupy ve Švédsku je možno platit v €. Zpět vám však bude vráceno v SEK. Rok 2017 byl ve Švédsku rokem výměny bankovek a mincí. Od června 2017 neplatí staré bankovky (obrázek níže) a mince (10 SEK) a není možno tyto ani kde vyměnit. Abyste se vyhnuli problémům, zkontrolujte si prosím švédské peníze, které si s sebou vezmete. SEK je možno v ČR předem objednat v České spořitelně.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Rostock - Stockholm - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Tallinn - Riga - Vilnius- Trakai

V letech 1625 až 1628 vznikala ve stockholmských loděnicích pro švédského krále Gustava II. Adolfa nová válečná loď, která měla být pýchou a ozdobou jeho loďstva. Můžete si ji prohlédnout ve stockholmském muzeu Vasa.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu