letecky hotel Snídaně Národní parky a zahrady Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Oblíbené Kanárské ostrovy s příjemným klimatem, atraktivními plážemi i zajímavou přírodou, v níž vysoké sopečné krátery a „měsíční krajina“ lávových polí kontrastují s bujnou zelení, nechybí ani vavřínové lesy. Každý den koupání i turistika (1-3 hodinové procházky, delší trasy s možností výběru mezi lehčí a náročnější trasou). Navštívíte vyhlášené turistické cíle ostrovů, ale také místa, která jsou stále liduprázdná.
Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše jubilejní ani sezónní (lednové, únorové...) slevy. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční letenku (v ekonomické třídě) vč. letištních tax a palivového příplatku, 1x lodní lístek mezi ostrovy, 8x hotel či penzion 2-3* (2lůžkové pokoje.), 8x snídaně, dopravu menším busem na obou ostrovech, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, večeře, lanovku na Teide, lodní lístek ze soutěsky Masca (10 €) a veškeré další vstupné a fakult. služby
Příplatky
5 400 Kč za 1lůžkový pokoj
2.00 Kč za 8x večeře v hotelu
1.100 Kč za lanovka na Teide
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Gran Canaria: skalní obydlí (Artenara a Barranco de Guyedeque) - krátery, kaldery, skalní útvary, nejv. hora Pico de las Nieves - písečné duny, koupání - Tenerife: nejv. hora Pico del Teide, turistika barevnou sopečnou krajinou - vavřínový les - cesta soutěskou Masca k moři a plavba podél útesů
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-646
21.4 - 29.4.2023
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
34 980,-
Po termínu

Program

1.den: odlet z Prahy na Tenerife, ubytování na jihozápadním pobřeží

2.den: výlet do hor, pod vrchol nejvyšší hory na Tenerife Pico del Teide (3.718 m): lanovkou z výšky 2 356 m do 3 555 m, potom výstup asi na třičtvrtě hodiny (1,5 km, ↑ 165 m, ↓ 165 m); při dobré viditelnosti lze odtud dohlédnout na další ostrovy; anebo nenáročná procházka na 2 vyhlídky, obě asi čtvrthodinu chůze od stanice lanovky (1-3 km), zpět dolů lanovkou, zastávka a lehká turistika u podivuhodných skalních útvarů Roques García, v jejichž okolí je zkamenělá láva mnoha barev (1,5 h, 4,5 km)

3.den: procházky v oblasti kaldery pod vrcholem Teide: náročnější – přes sedlo (2 375 m) pod vrcholem Montaňa de Guajara a černou „měsíční krajinou" se sypkou černou lávou k bělostným pískovcovým útvarům Paisaje Lunar – krajinou mnoha tvarů a barev (dohromady 6 h, 17 km, ↑ 350 m, ↓ 820 m), anebo procházka po barevné lávě v kaldeře pod vrcholem Teide (2 – 3 hod chůze, 7,5 km) a na zpáteční cestě zastávka v nejvýše položené obci na španělském území VILAFLOR (1.466 m)

4.den: pohoří Teno na západě ostrova, vesnička MASCA - jedna z nejkrásnějších na ostrově, variantně sestup soutěskou Barranco de Masca z výšky asi 600 m k moři (3 h, 4,5 km), koupání na pláži Playa de Masca a plavba podél útesů vysokých až 900 m do města PUERTO DE SANTIAGO, anebo místo turistiky přejezd autobusem do Puerta de Santiago a lodní výlet k ústí soutěsky do moře, koupání, nákupy před odletem
poznámka k programu: Soutěska Barranco de Macsa je aktuálně v rekonstrukci. Rekonstrukce měla být již hotova, ale k dnešmínu dni je průchod soutěskou stále uzavřen. Pokud soutěska Masca bude uzavřena i v době vaší návštěvy ostrova Tenerife, bude do programu zařazen jiný výlet konkrétně do pohoří Montaňas de Anaga.
náhradní program v případě uzavření soutesky Masca: strávíte den na severu ostrova, kde je velmi vlhké podnebí; rozhlédnete se z několika vyhlídek v pohoří Montaňas de Anaga, z nichž nejvyšší je Pico del Inglés (960 m); půjdete vavřínovým lesem po zarostlém hřebeni do vesnice Chamorga (3 h, ↔ 4-7 km, ↑ 240 m, ↓ 560 m); vykoupete se na Playa de las Teresitas – jediná pláž na Tenerife, kde není černý sopečný písek, ale světlý písek dovezený z Afriky; prohlídka významného poutního města Candelaria s bazilikou
poznámka k programu: Soutěska Barranco de Macsa je aktuálně v rekonstrukci. Rekonstrukce měla být již hotova, ale k dnešnímu dni je průchod soutěskou stále uzavřen. Pokud soutěska Masca bude uzavřena i v době vaší návštěvy ostrova Tenerife, bude do programu zařazen jiný výlet konkrétně do pohoří Montaňas de Anaga.

5.den: prohlídka hlavní město Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE, trajektem na ostrov Grand Canaria (1,5 hod), po klikaté silnici nad západním pobřežím přes St. Nicolas do Maspalomas; ubytování; koupání  

6.den: vnitrozemí ostrova, cesta ke skalním útvarům Roque de Bentaiga, TEJEDA, jedna z nejkrásnějších vsí na ostrovech; vyhlídka Cruz de Tejeda, pěšky po hraně velké kaldery s krásnými výhledy do obce ARTENARA, Museum Casas Cuevas, obydlí vytesaná ve skále, vyhlídka nad barevným sopečným kráterem Caldera de Gáldar, zarostlý kráter Caldera de los Martelés s políčky na dně

7.den: městečko SAN BARTOLOMÉ pod nejvyššími horami, procházka (1,5 hod, 2,5 km, ↑ 170 m, ↓ 170 m) k vrcholu hory Roque Nublo (1 813 m), nahoře je skalisko vypadající jako obrovský kvádr vysoký přes 50 m, přejezd na nejvyšší horu Pico de las Nieves (1 950 m), pěší výlet po hřebeni s mnoha vyhlídkami a sestup na jih k vyhlídce Cruz Grande (1251 m – asi 2 hod., 7 km, ↑ 0m, ↓ 700 m nebo kratší na 1 h, 5 km, ↓ 250 m);

8.den: hlavní město ostrova LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, procházka úzkým údolím Barranco de Guyedeque s obydlími ve skalách, je zde i skalní restaurace, na závěr procházka po písečných dunách u města MASPALOMAS (4-5,5 km dle zvolené varianty) a koupání

9.den: odlet do ČR dle aktuálního letového řádu


CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí, aktuálním letovým řádům a aktuálním podmínkám na ostrově.

.

Doprava

letecky Praha - Tenerife a Grand Canaria - Praha, transfery do/ hotelu, mezi dvěma ostrovy plavba trajektem, po ostrovech doprava mikrobusem a místní dopravou

Ubytování

8x hotely/penzion 2-3* (2lůžkových pokojích s příslušenstvím)

Stravování

8x snídaně, lze objednat 8x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: Cestovní kancelář KATU, s. r. o., IČO: 05732654

Poznámky

Kanárské ostrovy - příjemné podnebí, které umožňuje turistiku i koupání po celý rok. Lze očekávat denní teploty kolem 20 stupňů, moře bude mít teplotu asi 21 stupňů. Denně je na programu procházka do přírody, vždy si lze vybrat ze dvou možností - kratší nebo delší procházka. Ve zbytku dne se objede ostrov se zastávkami na zajímavých místech.


Výstup na nejvyšší bod Pico del Teide (přibl. 150 výškových metrů od horní stanice lanovky) je nutné poměrně dlouho předem rezervovat (na jméno a číslo cestovního dokladu), každý den sem vpouští jen velmi omezené množství turistů. Pokud chcete mít jistotu možnosti výstupu až na úplný vrchol, je nutné se na zájezd přihlásit alespoň 3 měsíce před zájezdem. V každém případě je třeba počítat i s nepříznivými povětrnostními podmínkami, to by pak lanovka nebyla v provozu a byl by zařazen jiný, náhradní výlet.

Gran Canaria: Tejeda - Artenara - San Bartolomé - Pico de las Nieves - Las Palmas de Gran Canaria - Maspalomas - Tenerife: Santa Cruz de Tenerife - Pico del Teide - Vilaflor - Pico del Inglés - Candelaria - Masca - Barranco de Masca - Puerto de Santiago

Španělsko - Kanárské ostrovy - Caldera de Taburiente, místo podivuhodné krásy

Na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech se leží tento španělský národní park (47 km2), který chrání hlavně obří sopečnou kalderu (kráter), činnou před zhruba 2 miliony let. Celý kráter má průměr 7 až 8 kilometrů a právě podle něj vznikl geologický termín kaldera (španělský el caldera = kotel). Dosahuje výše až 2.426 m a na jihozápadě přechází do Barranco de las Angustias – systému hlubokých stržovitých údolí s radiálním uspořádáním vzniklých částečně vodní erozí. Tato oblast je totiž nejdeštivější z celých Kanárských ostrovů a je zde i mnoho vodních toků s kaskádami.

zobrazit celý článek
Španělsko - Kanárské ostrovy - Garajonay - Roque de Agando

Nejmenší kanárský národní park (40 km2) leží na náhorní plošině v centrální části ostrova La Gomera v nadmořské výšce mezi 600 až skoro 1.500 metry. Prakticky celý povrch tvoří čedičové lávy a na nich vyvinuté půdy a spolu s neustálým mlžným oparem (až 90% vzdušná vlhkost způsobená střetem atlantských pasátů a teplého proudění) vytváří podivuhodnou atmosféru.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu