autokarem hotel Polopenze Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Slovinsko má jedinný národní park, ale ten patří mezi největší a nejkrásnější v Evropě a je ideálním prostředím pro relaxaci a oddych pro všechny věkové kategorie. Triglavský národní park je jezerní, horský, jeskynní a turistický ráj v srdci Julských Alp.
Malebná krajina tvořená horskou divočinou nabízí vysoké horské štíty, hluboce zaříznutá údolí, jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou, květnaté horské louky, řeky s podivuhodnou modrozelenou barvou, jezera a plesa uprostřed horských dolin a rozsáhlých lesů, vodopády tryskající přímo ze skal. Poznáte přírodu jen minimálně dotčenou člověkem, ráj pro milovníky skalniček a klidu, malebných vesniček, jezer Bohinj a Bled. Objevíte krásu unikátních jeskyň slovinského Krasu (UNESCO) s hlubokými propastmi a ponornou řekou i skvostnou krápníkovou výzdobou. Prostě dovolená pro každého, jak má být. Pobyt u jezera s koupáním.
pohodový týden s turistikou, pobytem u jezera Bohinj a s výlety za spoustou zážitků Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 5x hotel 3* (2-3lůžkové pokoje), 5x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, vstupné vč. vstupu do národního parku, na lodě a lanovky (60 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.500 Kč za 1lůžkový pokoj
800 Kč za fakultativní výlet do Škocjanských jeskyň a údolí Vipavy (bez vstupu)
280 Kč za komplexní pojištění
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Julské Alpy: Bohinjské jezero a Triglavský národní park, koupání, procházky, turistika - údolí Tamar - Planica se skokanskými můstky známými z mistrovství - fakultativně Kras, Škocjanské jeskyně a údolí Vipavy - krásná soutěska Mostnica - Bled u Bledského jezera
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-151
19.8 - 26.8.2023
7
Praha a další níže
15 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 21 - 22 h z Prahy, dále Brno a po trase, transfer přes Rakousko do Slovinska

2. den: Kamnicko-Savinjské Alpy, druhé nejvyšší pohoří Julských Alp, Velika planina, kouzlo horské krajiny (1.800 m), jeden z nejvyšších vodopádů ve Slovinsku (72 m) na bájné řece Savici, ubytování v horách u jezera Bohinj s možností samostatné turistiky, večerní procházka

3. den: Triglavský národní park: toulky údolím Tamar, PLANICA se sportovním areálem - známé skokanské můstky, pramen řeky Nadiža, turistika v soutěsce Vintgar v Triglavském národním parku, prameny řeky Sávy, turistika, procházka podél Bohinjského jezera a koupání

4. den: celodenní turistika v Triglavském národním parku: nejprve méně náročná túra nad Černé jezero, odtud možnost návratu, anebo pokračování náročnější trasou do údolí Sedmi Triglavských jezer (převýšení 1.000 m), zdatnější zájemci o výstup na Triglav (nejvyšší horu Slovinska) přespí na horské chatě (vícelůžkové pokoje, cca 40 €)

5. den: fakultativně celodenní výlet za krásami slovinského pohoří Kras s krajinou vinic a s řadou závrtů, propastí a podzemních prostor, prohlídka Škocjanských jeskyň (UNESCO), jedinečná soustava jedenácti navzájem propojených krápníkových jeskyň s přírodními mosty a zajímavou okolní krajinou, dle času kratší klasická prohlídka jeskyň a propasti, nebo prohlídka rozšířená o cestu podél říčky Reky do podzemí Malou dolinou s pohledem na vodopád Reky pod přírodním mostem, dá se též jít po naučné stezce nad zemí krasovou krajinou s bohatou flórou a faunou, lehká turistika, přejezd do údolí Vipavy, vyhlášeného výrobou vín, ochutnávka specialit - vyhlášená vína, borůvkovice a další dobroty, návrat v podvečer do hotelu, nebo celodenní pobyt u Bohinjského jezera, koupání a relax, individuálně turistika v oblasti, možnost zapůjčení loďky, zájemci o výstup na Triglav: ráno výstup na horu Triglav, cesta zpět do údolí, návrat v podvečer

6. den: lanovkou na planinu pod horou Vogel (1.922 m), hřebenová túra s výhledem na Bohinjské jezero - různé varianty obtížnosti (možnost až na vrchol Vogel), odpolední relaxace a procházky okolo jezera, variantně samostatné putování vesničkami v blízkosti RIBČEV LAZ nebo celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení kol nebo loďky, romantický výlet lodí po Bohinjském jezeře, pro zájemce po večeři společné posezení s gastronomickými pochoutkami a vínem

7. den: turistická procházka v soutěsce Mostnica, odpoledne lázeňské letovisko BLED s majestátním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či cesta kolem, koupání a relax, možnost večeře v některé místní restauraci, večer odjezd do ČR romantickou krajinou

8. den: návrat ráno

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a turistické zdatnosti účastníků.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehrávačem DVD a WC, o přestávkách možnost občerstvení - prodej studených i teplých nápojů za české koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

5x hotel u Bohinjského jezera, 2–3lůžkové pokoje s příslušenstvím
Upozorňujeme, že ve všech evropských zemích EU se postupně zavádí pobytové taxy na hotelích, činí cca 1 - 2 € na noc a nejsou zahrnuté v ceně zájezdu. Platí se po příjezdu na hotel, přičemž provedení platby při ubytováni zajišťuje průvodce a zařazuje při vyúčtování ke vstupnému.

V případě zájmu o výstup na Triglav, 1x ubytování na horská chatě, které není zahrnuto v základní ceně zájezdu (vícelůžkové pokoje, cena přibližně 40 €).

Stravování

5x polopenze, snídaně formou bufetu, večeře vícechodová servírovaná
Orientační ceny potravin: hlavní jídlo v restauraci 6-15 €, dvouchodové jídlo od 15 €, rychlé občerstvení (bageta, kus pizzy) 4-6 €, 2 dl vína 3-4 €, limo 2-3 €, káva 1-3 €; pohled 0,50 €, záchod od 0,20 do 0,50-0,70 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

soutěska Vintgar: 4 €
vodopád Savica: 3,50 €
lanovka na Vogel: 13,50 €
Škocjanské jeskyně : klasický provázený okruh 16 €, rozšířená prohlídka 21 €
ochutnávka v údolí Vipavy : 8 €
plavba po Bohinjském jezeře: 7,50 €
autobus do Bledu: 4 €
BLED : hrad 8 €, loďka po jezeře ke kostelíku 12,50 €
údolí Mostnice : 2 €
Uvedené ceny jsou orientační.

Kapesné

doporučujeme min. kapesné 110 €, z toho cca 60 € na vstupné. Další kapesné dle vlastního uvážení.
Mějte papírové bankovky spíše nižší hodnoty do 50 €, a dostatek kovových drobných na vstupy a drobné nákupy (pohledy, kávu) a pro případ potřeby navštívit veřejnou placenou toaletu.
V některých místech lze získat slevy: skupinovou (min. 20 osob), seniorskou, studentskou apod. Slevu lze někde získat také na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Juské Alpy a národní park Triglav
Julské Alpy patří k místům, které odedávna přitahovaly turisty a poměrně brzy se začalo pomýšlet na ochranu zdejší přírody - první úvahy o zřízení národního území se objevily už roku 1908. V roce 1924 pak vznikl "chráněný přírodní park" v Údolí triglavských jezer. Území později získalo status národního parku a konečně roku 1981 se jeho součástí stala i hora Triglav. Nyní zahrnuje převážnou část Julských Alp a skládá se ze tří odlišných částí: oblast Bohinj - překrásné Bohinjské jezero a jeho okolí se zajímavými vesnicemi, oblast Sáva Dolinka s několika ledovcovými údolími a oblast Soča na západě.
V národním parku Triglav se zachovala velmi rozmanitá fauna a flóra - ze zvířat zde žije kromě populárního kamzíka, uměle vysazených svišťů a kozorožců, medvěd hnědý a orel zlatý. Mezi rostlinami najdeme vzácné endemitní druhy jako je juliánský divoký mák a Zoisovy zvonky, pojmenované po významném slovinském botanikovi. Na mnoha místech se vyskytují informační tabule o zdejší jedinečné přírodě.
Díky tomu, že je rekreační oblast Bohinjského jezera součástí národního parku, nejsou břehy jezera zohyzděny rekreační zástavbou a zachovávají si tak velmi malebný ráz. Přesto zde turisté v žádném případě nemají nouzi o zábavu a sportovní vyžití. Za návštěvu stojí také nepočetné vesnice v okolí se zajímavou venkovskou architekturou. Břehy jezera představují dobrou základnu k vycházkám a výletům - k vodopádu Savica, rokli řeky Mostnica a vodopády, k hoře Vogel, odkud lze vyrazit na hřebenovou túru, nebo dál na celodenní túru do proslulého údolí triglavských jezer. Ples je sedm a jedno krásnější než druhé - např. nejteplejší a nejníže položené Černé jezero, Velké jezero a nejvýše položené jezero pod Vršačem (ve výšce 2 000 m). Podle pověstí zde žije bájný kamzík Zlatorog se zlatými rohy.

Gastronomie Slovinska
Slovinská kuchyně je ovlivněna kuchyněmi sousedních zemí. Mezi místní specialitu patří pršut (sušená šunka, vhodná zvlášť k vínu a sýru), žlikrofi (knedlíčky plněné směsí brambor, nasekaných škvarků, cibule a majoránky), ze sladkých moučníků gibanica (z listového těsta s trojitou vrstvou prokládané mákem, ořechy, jablky a tvarohem), potica (bábovka s různými náplněmi) nebo krofi (koblihy).
Výtečná bílá i červená vína, nejvyhlášenější vinařská oblast Vipava. Ochutnejte viljamovku, alkohol pálený z místních hrušek nebo známý borůvkový likér. 

Bohinjské jezero
Bohinjské jezero je největší jezero ve Slovinsku, když nepočítáme nestálé Cerknišské jezero. Leží v nadmořské výšce 525 m. Má rozlohu 3,18 km², je 4,35 km dlouhé a 1,25 km široké a pobřeží má délku 10,9 km, přítok se jmenuje Sava Bohinjka. Dosahuje maximální hloubky 45 m. V létě dosahuje teplota vody v jezeře až 22 °C, v zimě jezero často zamrzá. Žijí zde desítky druhů vodních řas a několik druhů ryb a měkkýšů. Tolik říkají geografická čísla.
Turisté bývají nadšeni z jeho kouzla, průzračná voda, bíle hory, po jezeře výletní lodě, kolem celého jezera stezka (na 4 h), na které narazíte na řadu vzácných rostlin. V těsné blízkosti jezer Bohinj vede lanovka na horu Vogel (jedna z nejkrásnějších v Julských Alpách), ze které je vidět hladina jezera jako zrcadlo modrého nebe, vodopád Savica (jeden z nejkrásnějších ve Slovinsku), kouzelná vesnice Ribčev Laz s kostelíkem sv. Jana Křtitele a nedaleký kostelík Ducha svatého, kaňon a soutěska Mostnica (jedna z nejhezčích ve Slovinsku).
Jezero je napájeno říčkou Savicí se stejnojmenným vodopádem. Celá oblast Bohinjského jezera je významnou turistickou a rekreační oblastí. V jezeře se můžete koupat nebo se na něm projet v kanoi či na šlapadle, které je možné si u jezera půjčit. Přepravu také zajišťuje pravidelná lodní doprava sestávající ze dvou lodí - Bohinj a Zlatorog. Oblast je vhodným výchozím bodem pro vysokohorskou turistiku po okolních vrcholech Julských Alp.

Škocjanské jeskyně
Podzemní systém jeskyň a propastí v pohoří Kras je pro svou jedinečnost zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Škocjanské jeskyně jsou dlouhé 5 800 m a vznikly na ponorné řece zvané prostě Reka, která pramení pod horou Sněžník, u vesnice Škocjan se propadá do podzemí, nakrátko se vynořuje a opět mizí, a konečně se po 34 kilometrech znovu vynořuje na pobřeží. Před tím než se ponoří, teče soutěskou dlouhou 4 km, u Škocjanu protéká Malou dolinou (propastí) s přírodním mostem a Velkou dolinou (165 m hlubokou). Pak soutěska náhle končí skalní stěnou a řeka mizí nadlouho v podzemí. I pod vsí Škocjan je dutina, šachtová jeskyně Okroglica. Jeskynní systém tvoří vlastně podzemní kaňon, který se na několika místech rozšiřuje ve větší jeskyně, rozdíl mezi jeho nejníže a nejvýše položenou částí je 205 m. Nejrozlehlejší podzemní prostorem je Martelova dvorana, 308 m dlouhá, v průměru 89 m široká a 106 m vysoká. V jeskyních a okolí byly objeveny artefakty ze střední a mladší doby kamenné, doby bronzové a pozdější nálezy antické i středověké.
Lze absolvovat klasickou prohlídku z údolí Globočak přes krásnou krápníkovou Tichou jeskyni do Velké doliny, kde se po Cerkvenickém můstku předchází podzemní kaňon, anebo prohlídku rozšířenou ještě o další okruh obohacený o jeskyně pod Škocjanem, Malou dolinu a cestu do podzemí přírodním vchodem podél Reky, kolem ponoru, kde řeka v úzkém korytě vytváří vodopád.Tato trasa končí opět ve Velké dolině a u Tomišovy jeskyně, známé díky archeologickým nálezům. Část trasy absolvujete s průvodcem, část můžete jít i sami. Návštěvu jeskyň lze obohatit ještě turistikou po naučné stezce vedoucí nad zemí kolem obou dolin a vesnice - i krajina je tu totiž velmi krásná, s četnými charakteristickými krasovými jevy a bohatou flórou i faunou.

Slovinsko - Julské Alpy - nejvyšší hora Slovinska Triglav

Triglavská národní park zahrnuje téměř celé Východní Julské Alpy (838 km2) a patří k největším a nejkrásnějším v Evropě. Je tvořen vápenci a dolomity a v jeho reliéfu se prolínají krasové a glaciální tvary reliéfu – propasti, jeskyně, závrty, vodopády tryskající přímo ze skalních stěn se střídají s morénami, kary či ledovcovými plesy. Většina poznávacích zájezdů do Slovinska směřuje právě do národního parku Triglav.

zobrazit celý článek
Slovinsko - ochutnávka Vipava

Slovinsko je velmi pohostinná země, která překvapí návštěvníky hojností tradičních slovinských pokrmů, stejně tak jako mistrovskými kulinářskými díly, které mají původ mimo Slovinsko, ale do vínku se jim vryl právě „dotyk“ slovinské země. Doplňkem slovinské kuchyně bylo a stále je excelentní víno tří slovinských vinných oblastí. Gastronomii a vína Slovinska rozhodně stojí za to okusit na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Škocjanská jeskyně - tzv. Briliant

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Vyskytují se tu prakticky všechny jevy charakteristické pro krasovou krajinu - závrty, škrapy, říční terasy, široká pokleslá údolí, ponorné řeky, jeskyně, propasti...

zobrazit celý článek
Slovinsko - Julské Alpy - dolina Triglavských jezer

Přehled obecných informací o zemi Slovinsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Slovinsko - Lublaň - Národní a universitní knihovna, 1936-41, Jože Plečnik

Josip (Jože) Plečnik byl významný slovinský architekt s osobitým stylem. V Čechách je známý především díky úpravám Pražského hradu pro prezidenta T. G. Masaryka. V meziválečném období řídil rozsáhlé architektonické projekty v Lublani a upomíná na něj řada zajímavých budov i celých ulic, náměstí a nábřeží. Zájemci o architekturu by si Plečnikova díla rozhodně neměli nechat ujít na poznávacích zájezdech do Slovinska.

zobrazit celý článek
Slovinsko - jeskyně Postojná - brčka

Slovinsko-italský Kras je jedinečná vápencová krajina Slovinska mezi Julskými Alpami a mořem. Název „Kras“ dal oficiální název všem povrchovým i podzemním útvarům jako jsou jeskyně, vyvěrající potoky, propasti, závrty….

zobrazit celý článek
Slovinsko - Národní park Julské Alpy

Objevte kouzlo překrásné přírody Triglavského národního parku, ale také malebné krajiny v údolí řeky Vipavy, slovinského Přímoří s přístavy, plážemi i salinami, hlavní město Lublaň i podzemní pokladnici slovinského Krasu - vše lze navštívit na poznávacích zájezdech do Slovinska s CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Julské Alpy - nejvyšší hora Slovinska Triglav

Triglavská národní park zahrnuje téměř celé Východní Julské Alpy (838 km2) a patří k největším a nejkrásnějším v Evropě. Je tvořen vápenci a dolomity a v jeho reliéfu se prolínají krasové a glaciální tvary reliéfu – propasti, jeskyně, závrty, vodopády tryskající přímo ze skalních stěn se střídají s morénami, kary či ledovcovými plesy. Většina poznávacích zájezdů do Slovinska směřuje právě do národního parku Triglav.

zobrazit celý článek
Slovinsko - Škocjanská jeskyně - tzv. Briliant

Slovinské pohoří Kras, které se prudce zvedá od terstského zálivu a tvoří podhůří Východních Alp mezi Goricí a údolími řek Vipava a Pivka, je oním "původním" krasem, podle něhož je tento typ krajiny pojmenován. Vyskytují se tu prakticky všechny jevy charakteristické pro krasovou krajinu - závrty, škrapy, říční terasy, široká pokleslá údolí, ponorné řeky, jeskyně, propasti...

zobrazit celý článek
Slovinsko - jeskyně Postojná - brčka

Slovinsko-italský Kras je jedinečná vápencová krajina Slovinska mezi Julskými Alpami a mořem. Název „Kras“ dal oficiální název všem povrchovým i podzemním útvarům jako jsou jeskyně, vyvěrající potoky, propasti, závrty….

zobrazit celý článek
Slovinsko - Národní park Julské Alpy

Objevte kouzlo překrásné přírody Triglavského národního parku, ale také malebné krajiny v údolí řeky Vipavy, slovinského Přímoří s přístavy, plážemi i salinami, hlavní město Lublaň i podzemní pokladnici slovinského Krasu - vše lze navštívit na poznávacích zájezdech do Slovinska s CK GEOPS.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (3):

Slovinsko na Velikonoce a mořské lázně Laguna (Termaris) 2023

Slovinsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenzi, 4denní vstup do zážitkových lázní v otvírací době (ne do saun), průvodce, pojištění CK
06.04 - 10.04 8 990,-

Slovinsko, tajemné jeskyně, víno a mořské lázně Termaris (Laguna)

Slovinsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel s mořskými lázněmi Laguna, 3x polopenzi formou bufetu, 4denní vstup do zážitkových lázní, průvodce, pojištění CK
27.09 - 01.10 9 990,-

Slovinsko, hory, moře a jeskyně na jaře 2023

Slovinsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x hotel s polopenzí, vstup do hotelového bazénu, průvodce, pojištění CK
06.06 - 11.06 9 590,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu