autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Termální lázně a wellness Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se s námi do oblasti Spiše, krajiny mimořádně bohaté na kulturně-historické památky, do krajiny pestré přírody. Během poznávacího zájezdu navštívíme Spišský hrad, Spišské Podhradie, L´ubovnianský hrad, zámeček Markušovce, historickou Levoču i Kežmarok, památky lidové architektury, termální lázně Vrbov, NP Slovenský raj a Pieniny. V oblasti severního Šariše navštívíme gotický Bardejov, Dukelský průsmyk i výjimečné dřevěné kostely Karpatského oblouku v Ladomirové a Bodružali. Čeká nás pestrá mozaika pohoří, kotlin, jedinečných památek UNESCO i termální voda pod Tatrami.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem s klimatizací, 6x ubytování 3* (2lůžkový pokoje), 6x polopenze, rekreační poplatek, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, lanovky a fakult. služby (70 €) a vše co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.300 Kč za 1lůžkový pokoj
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Spišský hrad – Dreveník – Žehra - Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Sivá Brada - Bardějov – Ladomirová – Bodružal – Bardějov – Dukelský průsmyk – Markušovce – Kežmarok – termály Vrbov – Pieninský NP – splav Dunajca - Levoča – Stará Ľubovňa – Podolínec – NP Slovenský Raj - Tomašovský výhled
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-769
24.7 - 30.7.2023
6
Praha a další níže
9 590,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách na Slovensko, prohlídka SPIŠSKÉ NOVÉ VSI, kde budeme po celou dobu zájezdu ubytováni, po prohlídce ubytování, večeře

2. den: výlet za symboly někdejší moci SPIŠE (UNESCO), dominanta oblasti Spišspí hrad, nejrozsáhlejší hradní komplexy Evropy, největší hrad na Slovensku s rozlohou více než 41tis. m2, procházka o okolí Dreveníku – přírodní rezervaci travertinu, ŽEHRA s gotickým kostelíkem Ducha svatého, SPIŠSKÉ PODHRADIE s renesančně-barokními domy a církevní městečko Spišská kapitula s katedrálou sv. Martina, SIVÁ BRADA, travertinová kupa s vyvěrajícím minerálním pramenem, jezírko, drobné kaskády, koryta malých potůčků, barokní kaplička sv. Kříže.

3. den: severní Spiš - výjimečné kostely Karpatského oblouku (UNESCO) - dřevěné sakrální stavby jsou skvostem slovenské lidové architektury, zvláštností je, že objekty jsou postaveny výhradně ze dřeva a při jejich stavbě nemohl být použit ani jeden hřebík, vyznačují se originalitou a jedinečným technicko-uměleckým řešením, prohlédneme si římsko-katolický chrám sv. Michala Archanjela v obci LADOMIROVÁ a chrám sv. Mikuláše (z r. 1658) v BODRUŽALI, na závěr Dukelský průsmyk - památník 1. československého armádního sboru - DUKLA, muzeum pod širým nebem, odpoledne návštěva gotického města BARDEJOV (UNESCO), ucelené historické jádro s měšťanskými štítovými domy, hlavní náměstí s budovou bývalé radnice, Gantzughof s renesanční arkádou, kostel sv. Egídia, středověké hradby městského opevnění.

4. den: ráno navštívíme u Slovenského ráje rokokový zámeček Markušovce s letohrádkem Dardanely, vystavěný k příležitosti očekávané návštěvy císaře Josefa II. Podtatranské město KEŽMAROK, jeden z nejrozsáhlejších a nejucelenějších souborů kulturně-historických památek na Spiši, prohlídka městské památkové rezervace, radnice, Hradní ulice, bazilika sv. Kříže, krásná renesanční zvonice, pýcha města - dřevěný artikulární kostel sv. Trojice (UNESCO), odpoledne relaxace a odpočinek v nedalekých termálních lázních VRBOV, jedna z nejlepších geotermálních vod střední Evropy.

5. den: krásy Pieninského NP, z Červeného Kláštora přejdeme po lávce přes Dunajec na druhý břeh do Polska a vystoupáme na dominantu Pienin Trzy Korony (982 m) s nádherným kruhovým výhledem, odtud sejdeme do polské osady STROMOVCE NIŽNE a opět přes lávku zpět, splav Dunajca  – z Červeného Kláštora sjedeme na dřevěných pltích (cca 9 km) do LESNICE.

6. den: dopoledne prohlídka bývalého královského města LEVOČA s množstvím památek, historické centrum, kostel sv. Ducha, chrám sv. Jakuba s nejvyšším dřevěným gotickým oltářem na světě, odpoledne metropole severu Spiše – STARÁ ĽUBOVŇA, prohlídka Muzea lidové architektury a hradu Stará Ľubovňa s nádhernými výhledy, během své bohaté minulosti se stal významným díky pozici na obchodní cestě procházející údolím řeky Poprad do Polska, hrad hostil plno polských králů a byl také skrýší polských korunovačních klenotů, návrat na hotel, po cestě krátká zastávka v PODOLÍNCI, městská památková rezervace, malé přívětivé centrum městečka.

7.den: dopoledne SLOVENSKÝ RAJ, krajina krasových planin, soutěsek, vodopádů a jeskyň, krátká turistická trasa k TOMÁŠOVSKÉMU VÝHLEDU, ten si díky neopakovatelným scenériím a pro nenáročnost cesty drží mezi turisty pověst nejoblíbenější slovenské vyhlídky, v samém závěru nás čeká ohromná skalní galerie s délkou okolo 200 m, vychutnáme si výhled na Průlom Hornádu, dolinu Bílého potoka, vrch Čertova sihoť a pokud budeme mít štěstí na viditelnost, můžete dohlédnout až na V. Tatry, odjezd do ČR.

CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí, aktuálním podmínkám v horách a turistické zdatnosti účastní

Doprava

autobusem s klimatizací a možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

6x hotel 3* (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)

Stravování

6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře jsou servírované). Nápoje nejsou v ceně večeří a hradí si je každý klient na místě.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Markušovce - Kaštieľ a letohrádok Dardanely - 7 €
Spišský hrad - 8 €
Žehra, kostel svatého Ducha - 2 €
Spišská kapitula, katedrála svatého Martina - 3 €
Kežmarok - kostel sv. Trojice - 3 €
Thermal Park Vrbov - ZÓNA THERMAL 2,5 hodiny – 13 €, 4 hodiny – 15 €
ZÓNA LETO 2,5 hodiny - 10,50 €, 4 hodiny - 11,50 €
Strážky - zámeček - 3,5 €
Stará Ľubovňa - hrad a skanzen -10 €
Levoča - chrám sv. Jakuba - 4 €

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Spišský hrad – Dreveník – Žehra - Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Sivá Brada - Bardějov – Ladomirová – Bodružal – Bardějov – Dukelský průsmyk – Markušovce – Kežmarok – termály Vrbov – Pieninský NP – splav Dunajca - Levoča – Stará Ľubovňa – Podolínec – NP Slovenský Raj - Tomašovský výhled

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti (podzemný ľadovec je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Je známa aj bohatou históriou, ktorá zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto unikátnu jaskyňu od jej objavenia.

zobrazit celý článek

je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

zobrazit celý článek

V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.

zobrazit celý článek

Nejmenší slovenský národní park (38 km2) leží západně od Vysokých Tater a zahrnuje část bradlového pásma Pienin u hranic s Polskem. Navazuje na něj polský Pieniński Park Narodowy. Tvoří ho pás druhohorních vápenců, dolomitů a slínů, jejichž rozdílná tvrdost a odolnost vůči erozi dala vzniknout ostrým bradlům, skalním stěnám, věžím a suťovým polím. Skrz ně se proplétá řeka Dunajec a tvoří meandrující kaňon plný divoké krásy. V oblasti Haligovských skal se vyskytuje typický krasový reliéf s jeskyněmi (největší Aksamitka, dlouhá 335 m).

zobrazit celý článek

Zahrnuje Vysoké Tatry a Belianské Tatry o celkové rozloze 738 km2, nejmenší velehory světa a současně nejvyšší pohoří celého karpatského oblouku s nejvyšším Gerlachovským štítem (2.655 m) a dalšími 24 velehorskými vrcholy (přes 2.500 m). Na severu na něj navazuje polský Tatrzański Park Narodowy. Horský masiv je přes 55 km dlouhý a 17 km široký. Na rozdíl od ostatních evropských velehor nemají Tatry podhůří a díky podtatranskému zlomu se strmě zvedají z Podtatranské kotliny. Asi dvě třetiny území TANAPu je tvořeno krystalickými břidlicemi a žulami, obvodový sedimentární plášť tvoří vápence, dolomity (s krasovými jevy včetně jeskyní), pískovce a slepence druhohorního stáří. Glaciální reliéf pak vytvořil čtvrtohorní ledovec a vznikly morény a ledovcové kary.

zobrazit celý článek

Leží na pomezí středního a východního Slovenska, východně od Nízkých Tater. Patří do rozsáhlého Spišsko-gemerského krasu a tvoří ho mohutná vápencová plošina se všemi krasovými jevy (198 km2). Částečně travnaté náhorní planiny se závrty, škrapy a škrapovými poli jsou proříznuta hlubokými roklemi. Některé z nich (Suchá Belá, Vel´ký a Malý Kysel´) jsou 100 až 200 metrů hluboké a dole široké pouhý metr. Zde vládne věčné tajuplné šero. Velmi atraktivní jsou četné vodopády - např. Závojový vodopád s výškou 70 m a severní hranici parku tvoří až 300 m hluboký Prielom Hornádu, se strmými stěnami a divoce bouřící vodou. Díky členitému reliéfu dochází v parku často k teplotní inverzi – v roklích a soutěskách je výrazně chladněji než na náhorních planinách a vrcholech hor.


zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Slovensko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu