Slovensko – informaceo zemi

Obecné:
Originální název: Slovenská Republika
Český název: Slovenská republika
Užívaný název: Slovensko
Anglický název: Slovakia
Rozloha: 48 845 km2
Poloha: 17°-23° v. d. a 47,5°-49,4° s. š.
Využití plochy: 31 % orná půda, 17 % pastviny, 41 % lesy, 11 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Gerlachovský Štít (2 655 m), nejnižší bod - Bodrok (94 m)
Vodstvo: nejdelší řeka - Dunaj (2 850 km)
Klima: mírný pás
Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Bratislava (452 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Košice 241, Přešov 93
Správní členění: 8 krajů
Datum vzniku: 1993
Forma vlády: parlamentní
Státní zřízení: republika
Hlava státu (2009): Ivan GASPAROVIČ
Předseda vlády (2009): Robert FICO
Členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 5 463 046
Hustota zalidnění: 111,8 obyv./km2
Národnostní složení: Slováci 86 %, Maďaři 11 %, Romové 2 %
Náboženství: katolíci 60 %, protestanti 9 %, bez vyznání 10 %
Věkové složení: 0-14 r. 15,8 %, 15-64 r. 71,1 %, nad 65 r. 13,1 %
Roční přirozený přírůstek: 0,38 %
Střední délka života - muži: 71,47 let
Střední délka života - ženy: 79,53 let
Gramotnost: 99 %
Urbanizace: 56 %
Úřední jazyk: slovenština

Hospodářství:
Tvorba HDP: 66,2 % služby, 29,3 % průmysl, 4,5 % zemědělství
Zaměstnanost: 57 % služby, 39 % průmysl, 4 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 115,3 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 21 100 USD
Inflace (2009): 1,6 %
Hospodářský růst: -4,9 %
Nezaměstnanost (2009): 11,8 %
Dluh (2009): 39,89 mld. USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, oves, ječmen, žito, kukuřice, brambory, cukrová řepa, vinná réva, zelenina, ovoce, tabák, len, chmel
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež
Průmysl - těžba: hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, magnezit
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 37,56 %, jaderné 44,17 %, vodní 18,27 %
Průmysl - energetika (výroba): 22,582 mld. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 21,471 mld. kWh
Vývoz: stroje a dopravní prostředky, chemikálie
Dovoz: stroje a dopravní prostředky, paliva, chemikálie
Odběratelské země: Německo, Rakousko, Itálie, Česká republika, Maďarsko, Francie
Dodavatelské země: Německo, Česká republika, Rusko, Itálie
Doprava: 3 660 km železnice, 17 710 km silnice
Měna: slovenská koruna (SKK)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: SVK
Vstoupení do OSN: 1993
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): SK
Jízda: vpravo
Internetová doména: .sk
Internetových uživatelů: 3 566 000
Čas k SEČ: 0

převzato ze stránek: Slovensko.php">www.zemepis.com

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu