autokarem chata Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům
Neporušená příroda, překrásné scenérie, neskutečně velké ledovce, modrozelená jezera a skvost přírody souostroví Lofoty a Vesteråly, to vše vás čeká na tomto zájezdu!
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A108x - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 11x ubytování – 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním příslušenstvím, 8x 4lůžkové pokoje nebo chatky ve většině možnost vaření, 4x snídani převážně bufetovou formou, trajekt Rostock – Trelleborg, trajekt Gedser - Rostock, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, průvodce a pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, ložní prádlo, fakult. výlety, projížďky lodí, vstupné (1.500 NOK, 800 SEK) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
800 Kč/os za 4lůžkovou kabinu na trajektu Rostock-Trelleborg (pouze na vyžádání)
825 Kč za komplexní pojištění K5S
450 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Oslo - dřevěný kostelík v Borgundu - ledovec Jostedalsbreen - vyhlídková hora Dalsnibba - Geirangerfjord - Stěna trollů - Cesta trollů - Trondheim - souostroví Lofoty a Vesteraly - Narvik - národní park Svartisen - Stockholm
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-186
14.7 - 28.7.2021
14
Praha a další níže
24 990,-
Odloženo
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: dopoledne odjezd z ČR, nástupní místa: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, Hradec Králové, Pardubice, , přejezd, večer nalodění na trajekt a noční plavba do švédského Trelleborgu

2. den: podél západního pobřeží Švédska, malebný přístav FJÄLLBACKA, na náměstí je busta slavné herečky Ingrid Bergmannové, pohled z výšiny Vetterberget - moře poseté desítkami malých ostrůvků Skärgarden, OSLO, průjezd městem, Hollmenkollen, krásný výhled na město, ubytování v Oslu

3. den: OSLO, Frognerův park s unikátními sochami G. Vigelanda, poloostrov Bygdøy, známá muzea Fram, Kon-Tiki, variantně Muzeum vikinských lodí, odjezd do centra a prohlídka města, odpoledne centrum zimních sportů GEILO

4. den: BORGUND s jedním z nejstarších vikingských sloupcových kostelů zvaných Stavkirche, dále mohutný ledovec Jostedalsbreen, resp. procházka k jeho splazu Briksdalsbreen (2-3 hod.)

5. den: zlatá cesta severu a srdce norských fjordů, vyhlídka Dalsnibba (1476 m), Geirangerjford (UNESCO) s typicky zářivě zelenou barvou, projížďka lodí po fjordu, Orlí cestou, trajektem Storfjord, přejezd věhlasnou Cestou trollůTrollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi, do údolí Sterdalen

6. den: pověstná převislá Stěna trollů, krásným a divokým údolím Romsdalen přes DOMBAS, královský TRONDHEIM, historické centrum, katedrála Nidarosdomen a pevnost Kristiansten, noční přejezd k Severnímu polárnímu kruhu

7. den: Severní polární kruh, zastávka u infocentra Polarsirkelsenteret - obchody se suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdrav, dále Saltstraumen - za příznivých podmínek lze vidět malström - vířící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého, cesta do přístavu BODØ, hlavního města provincie Nordland, s překrásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty, úchvatné pohledy - hory se zvedají přímo z moře, ubytování v pozdních večerních až nočních hodinách

8. den: souostroví Lofoty a turistika v horách, REINE, nejkrásnějším místem Norska, pěší túry různých náročnosti po okolí Reine, výjimečný panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky, přejezd do městečka Å, na závěr slavná rybářská vesnice NUSSFJORD (UNESCO), návrat na ubytování

9. den: lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, fakult. návštěva sklárny ve VIKTEN, návštěva muzea Vikingů, které přibližuje dobu okolo r. 1 120, romantický rybářský přístav HENNINGSVAR, úchvatná krajina, ubytování

10. den: krátká prohlídka města SVOLVAER, jeden ze symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora tyčící se nad městem, souostroví Vesterålen, cesta do nejsevernějšího bodu našeho zájezdu do kempu v NARVIKU zastávky na foto, prohlídka města, výjezd lanovkou na Fagernesjfellet

11. den: delší zpáteční cesta vč. trajektu k národnímu parku Svartisen se stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým největším v Norsku, cesta lodí a náročnější pěší túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika v okolí jezera, přejezd na ubytování do oblasti města MO I RANA, na břehu Ranafjordu

12. den: v časně ranních hodinách zastávka u největšího švédského vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Niagara), do městečka ÖSTERSUND na březích populárního švédského ledovcového jezera Storsjön, ubytování, odpočinek, či indiv. turistika

13. den: kouzelná příroda národního parku Hamra, GRONKLITT, Björnpark, největší medvědí park Evropy, k jezeru Siljan, oblast Dalarna, tradiční červené domky

14. den: hlavní a největší město Švédska STOCKHOLM - město na čtrnácti ostrovech, s dlouhou historií a množstvím památek, prohlídka pamětihodností, návštěva muzea Vasa, projížďka přístavem, noční přejezd Švédskem

15. den: ráno přejezd Öresundského mostu, krátká plavba Baltským mořem, návrat do ČR v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), DVD, trajekty na trase: Rostock – Trelleborg, Gedser-Rostock a vnitrostátní trajekty v Norsku přes fjordy a na Lofoty a zpět

Ubytování

11x ubytování – 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním příslušenstvím, 8x 4lůžkové pokoje nebo chatky ve většině možnost vaření, 4x snídani převážně bufetovou formou, (převážně 4lůžkových, někdy s palandami) s možností vaření, do chatek doporučujeme vlastní povlečení, doporučujeme lehký spacák. Nelze zajistit ubytování za příplatek v 1/2 chatkách. Na většině ubytování je potřeba při opuštění chat udělat základní úklid. (vynést odpadky, umýt nádobí…). Na některých místech mohou být placené sprchy - v ceně cca 0,2 € nebo 5 - 10 NOK. Ne vždy je příslušenství a kuchyně na chatkách, většinou bývá společné v samostatné budově. Do chatek doporučujeme vlastní povlečení (ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně drahé - 80-100 NOK/SEK /os/den)

Stravování

4x snídaně v Oslu a Geilu bude již ubytování zrekonstruováno a k ubytování patří i snídaně. Jinak je stravování vlastní, vlastní, v chatkách lze vařit, bude umožněno několikrát nakupovat v obchodech.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

TRONDHEIM: skanzen 125 NOK, katedrála + biskupský palác 140 NOK, Spiralen tunel 35 NOK
Bodø – letecké muzeum 80 NOK, REINE:loď 100 NOK, KABELVAGEN: akvárium 80 NOK, katedrála 20 NOK
Svartisen lodička 150 NOK
STOCKHOLM: Skanzen - 120 SEK, muzeum lodi Vasa - 110 SEK, královský palác souhrnné vstupné - 150 SEK, Ridarholmkyrkan - 30 SEK, Storkyrkan - 30 SEK, Nobelovo museum – 60 SEK, muzeum lodi Vasa - 110 SEK, Radnice - 80 + 30 SEK věž, královský palác souhrnné vstupné - 140 SEK, Ridarholmkyrkan - 30 SEK, Storkyrkan - 30 SEK, Nobelovo museum – 60 SEK .
Ceny vstupů jsou pouze orientační, návštěvy jednotlivých míst dle individuálního zájmu.
Studenti se studentským průkazem (ISIC), učitelé (ITIC), novináři, senioři nad 65 let a mládež ve věku 18 – 25 let mají nárok na zlevněné vstupné. Uváděné ceny jsou již se skupinovou slevou (od 15-20 os.).

Kapesné

Doporučujeme na vstupné a jízdné orientační částku 1500 NOK + 800 SEK + další kapesné dle vlastního uvážení.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Trondheim (dříve Nidaros, podle starého pravopisu Trondhjem) je třetím největším městem Norska (má přes 168 000 obyvatel) a patří také k nejstarším městům v zemi. Je střediskem kraje Jižní Trøndelag. Leží u ústí řeky Nidelvy do Trondheimského fjordu.
Hlavní památku města představuje samozřejmě monumentální gotický Trondheimský dóm (Nidarosdomen). Vznikl na místě, kde svatý král Olaf přijal křesťanství. V sousední budově jsou vystaveny norské korunovační klenoty.
Na hlavním náměstí Torgetu, tržišti, se tyčí sloup se slunečními hodinami a sochou zakladatele města, krále Olafa Tryggvasona. Dále v ulici Kongensgate je barokní kostel Panny Marie, vzniklý na místě staré mariánské svatyně, a mohutný dřevěný palác Stiftsgården, původně z 18. století, v současnosti jedno ze sídel královské rodiny. Na ostrově Munkholm jsou další významné pamětihodnosti města – velmi pěkné barevné domy ve skladištní čtvrti, vystavěné podél řeky na pilotech. Na ostrově bývalo kdysi popraviště, později tu vznikl klášter (odtud jméno – Mnišský ostrov). Po přijetí reformace byl zrušen, později na ostrově vznikla věznice. V budově vězení z 19. století je nyní muzeum lodí.
Ve městě je též významné muzeum malířství – Dům uměleckého spolku, kde lze vidět mnoho obrazů E. Muncha a díla evropských malířů z 19. a 20. století, je tu také Munchův pokoj. V domě Královské vědecké společnosti na Skakkesgate jsou přírodovědné sbírky a také expozice sakrálního umění. Divadlo Trøndelag je prý nejstarší fungující divadlo na světě.

Bodø je město v severním Norsku za polárním kruhem, středisko kraje Nordland. Ačkoliv je prý jedním z největrnějších míst v zemi, panuje tu jinak poměrně mírné klima (byť s chladnými léty) a sníh v zimě nebývá příliš častý. Město má pro turisty význam především jako přístav, odkud vyjíždějí lodě na Lofoty. Asi 30 km odtud leží průliv Saltstraumen s velmi silným slapovým proudem (podobným jako známý Malmstrøm).

Lofoty (v norštině Lofoten, což je jednotné číslo) je souostroví u pobřeží Norska za polárním kruhem. Název byl původně jménem jednoho z větších ostrovů, Vestvågøy. Dohromady je tu asi 80 ostrovů, mezi jinými Moskenesøy, Austågøy, Skrova, Hinnøy, Vaerøy, Gimsøy. Zvedají se vysoko nad mořskou hladinu a vytvářejí tak pověstné „pohoří v moři“ s mnoha vysokými štíty a hřebeny a různými zátokami a fjordy. Krajina je dost holá, což způsobili místní obyvatelé, kteří vykáceli lesy, aby měli dřevo na obydlí a lodě. Ostrovy byly osídleny už v časech Vikingů, obyvatelé byli především rybáři a dodnes lze na různých místech vidět veliké dřevěné konstrukce na sušení tresek. Většina lidí žije na východních ostrovech, kde je příjemnější podnebí. Hlavním městem je Svolvaer. K nejhezčím městům patří barevný Henningsvaer, Reine obklopené úchvatnou krajinou a zejména malebná vesnice Nusfjord, zapsaná na seznam UNESCO (bohužel se zde platí vysoké vstupné). V Borge vznikl na místě starého sídla a přístavu Vikingů historický skanzen. Vesnice Å patří k obcím s nejkratším jménem na světě. V moři nedaleko od ní se nachází pověstný slapový proud Malmstrøm.

Narvik je významný přístav v severním Norsku, 220 km za polárním kruhem na poloostrově mezi dvěma fjordy. Má význam především jako nákladní přístav pro přepravu železné rudy, která se sem přiváží ze Švédska. Na rozdíl od švédských přístavů v Botnickém zálivu tu totiž díky Golfskému proudu moře nezamrzá, proto může doprava fungovat i v zimních měsících. Železnice propojující švédskou Kirunu s Narvikem představuje nejsevernější železniční trať v Norsku. Za druhé světové války se tu odehrály těžké boje a tuto dobu přibližuje významné válečné muzeum.

Poznámky

Poznámka: mírné navýšení ceny zájezdu způsobila zvýšená cena trajektů i ubytování, ale hlavně zařazení do ceny 2x snídaně u tranzitního ubytování v Oslu a Geilo, obvykle se pohybují cca 150 NOK a u zdejších zrenovovaných pokojů je zařazena do ceny ubytování. Věříme, že tento fakt, který jsme nuceni respektovat, ale který jednoznačně zvyšuje kvalitu zájezdu, pochopíte. Doporučujeme s objednávkou řešit též kajuty 1 cesta trvá 7-8h a druhá 14-16h a určitě pohodlí 4lůž. kajuty oceníte.

Upozornění: Dle informací klientů z minulých zájezdů jsme se dozvěděli, že některé české směnárny dávají staré bankovky 100 NOK + 200 NOK, které už v Norsku nepřijímají.
Nové vzory 100 a 200 NOK bankovek najdete na:
https://www.mzv.cz/oslo/cz/obchod_a_ekonomika/novy_vzor_norskych_bankovek_1.html
50 NOK +500 NOK bankovky existují také staré a nové, ale letos jsou ještě oboje platné. Buďte tedy, prosím, při výměně norských korun obezřetní.


Zobrazit místo Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesteraly na větší mapě

Fjällbacka - Oslo - Geilo - Borgund - Briksdalsbreen - Dalsnibba - Geirangerfjord - Stěna trollů - Cesta trollů - údolí Romsdalen - Trondheim - Saltstraumen - Bodø - Lofoty - Reine - A - Nussfjord - Henningsvaer - Svolvaer - Vesteralen - Narvik - národní park Svartisen - Östersund - národní park Hamra - Gronklitt - Stockholm

Největší pevninský ledovec Evropy zabírá zhruba polovinu plochy národního parku (1.310 km2). Leží na západních svazích Skand v masivu Breheimen v kraji Sogn og Fjordane. Z mateřské oblasti v nadmořské výšce zhruba 2.000 metrů sestupuje přes 20 splazů do údolí až na vzdálenost 60 km. Čela splazů sestupují až do 300 metrů nad mořem (údolí Briksdal). Celková plocha ledovce je asi 487 km2, odhadnutý objem ledu je kolem 73 km3 a mocnost ledovce dosahuje až 400 metrů.

zobrazit celý článek

Leží v jižní části Norska v krajích Oppland, Fjordane a Sogn (1.151 km2)a patří k nejnavštěvovanějším. V překladu jeho název znamená Domov obrů. Název vymyslel norský básník A.O.Vinje, který chtěl jednak zdůraznit, že jde o nejvyšší pohoří Skandinávie (200 vrcholů přes 2.000 metrů), jednak že zde podle mytologie žijí trollové. Tyto bájné bytosti, někdy drobní skřítci, někdy mohutní obři vystupují v mnoha skandinávských pohádkách a příbězích a jejich proměnlivou podobu můžete vidět i v každém obchodu se suvenýry. Masiv vznikl kaledonským vrásněním z prvohorních a prekambrických hornin, rul, gaber i kyselých vyvřelin. Vše dotvořil čtvrtohorní ledovec – vyhloubil údolí, ohladil vrcholy, nahromadil morény.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Norsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu