autokarem hotel Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pestrá krajina s vinicemi i význačné stavební památky v jedné z nejkrásnějších oblastí Německa. Poznejte místa, kde zrají vynikající vína, romantické meandry Rýna a Mosely, nádherné chrámy a baziliky, sídla kurfiřtů i římské památky a místo s největším počtem hradů v jednom údolí. Uvidíte památky i krajinu na seznamu UNESCO a místa spojená s různými pověstmi. Ochutnáte vína, která se již stala legendou. Zájezd bez nočního přejezdu v době kolem vinobraní a s pohodlím ubytování na jednom místě.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, stravu, ochutnávku a plavbu lodí a veškeré vstupné (60€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.600 Kč za 1lůžkový pokoj
800 Kč za 3x snídani
650 Kč za 1x večeři (min. 15 osob)
450 Kč za zálohu za lodní lístek
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
historická porýnská města Mohuč a Trevír (UNESCO) - krásné údolí Mosely a ochutnávka moselských vín - romantické údolí Rýna a krásný hrad Marksburg - plavba po Rýně okolo skály Loreley - návštěva tradičního vinařství - starobylý Worms - Špýr, katedrála na seznamu UNESCO
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-270
28.9 - 1.10.2023
3
Praha a další níže
7 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6:00 (dále Beroun, Plzeň), kurfiřtské sídlo MOHUČ (Mainz), původně římské město, metropole spolkové země Porýní-Falc, rodiště Johanna Gutenberga, největší klenot Mohuče - Kaiserdom, arcibiskupský dóm z 11.-15. st., náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny, nebo ochutnávka vína a cibulových koláčů (vinobraní), atmosféra nábřeží Rýna, moderní radnice, ubytování

2. den: den pro údolí Mosely s překrásnou přírodou a spoustou památek, TREVÍR (Trier, UNESCO), město Římanů a porýnských arcibiskupů, římské památky: brána Porta Nigra ze 2.st., pozůstatky římských lázní, Konstantinova bazilika, středověké památky - románský dóm a gotický kostel Liebfrauenkirche, kostel sv. Matyáše, křížová chodba, kurfiřtský palác, muzeum antiky, rodný dům Karla Marxe, ochutnávka místních vín, atmosféra ulic, přejezd údolím Mosely s četnými meandry a prudkými svahy s vinicemi do vinařského města BERNKASTEL-KUES, hrázděné domy, zřícenina hradu Metternich, procházka kolem vinic, vinařské městečko COCHEM, uličky, turistika k vyhlídce na hrad Reichsburg nebo čas na večeři, možnost ochutnávky výborných moselských vín nebo procházka k vyhlídce

3. den: den pro údolí Rýna - proslulá krajina obdivovaná cestovateli a básníky, nyní na seznamu UNESCO, prohlídka hradu Marksburg vysoko nad řekou - jediný hrad v kraji, který nebyl nikdy zničen, KOBLENZ na soutoku Rýna s Moselou (Deutsches Eck), oblíbené sídlo trevírských arcibiskupů, bazilika sv. Kastora, vyhlídky na velký zámecký komplex naproti, přejezd po břehu Rýna překrásnou krajinou pod hrady Sterrenberg a Liebenstein (tzv. nepřátelští bratři) do městečka SANKT GOAR s mohutným hradem Rheinfels, výhled na protější stranu na hrady Katz a Maus, fakult. plavba lodí po nejkrásnějším úseku Rýna (krajina zapsaná na UNESCO) pod dalšími hrady, vinicemi a skalami, okolo ostrovní pevnosti Pfalzgrafenstein a legendární skály Lorelei do městečka BACHARACH, starobylé uličky pod hradem Stahleck, fakultativně ochutnávka rýnských vín u místního vinaře a nákup, fakultativně večeře, návrat na ubytování

4. den: WORMS, jedno z nejstarších německých měst, legendární středisko království Burgundů (Píseň o Nibelunzích), ve středověku sídlo říšského sněmu, mohutný císařský dóm St. Peter a další kostely z 11. - 12.- století, staaá židovská čtvrť s nejstarším židovským hřbitovem v Evropě, ŠPÝR (Speyer), románský dóm (UNESCO) - největší v Evropě, hroby císařů, od 13. do 18.st. byl Špýr svobodným říšským městem, kde se konal říšský sněm, císařský sál, krypta z věže Rýn, na náměstí Domnapf - kamenná mísa naplňovaná vždy při volbě biskupa novým vínem pro získání oveček, návrat do Prahy večer do půlnoci


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

3x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje příslušenstvím)

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu, snídaně za příplatek formou samoobslužného bufetu.
Ve městech možnost rychlého občerstvení v kioscích a bufetech v cenách 3-6 € (uzeniny, hamburgery, hranolky, pizzy apod.). Pivo stojí okolo 3 €, káva 1-3 €, 1 litr vína okolo 2-5 €, oběd či večeře okolo 8-12 €, pohled okolo 0,3-0,6 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

TREVÍR: brána Porta Nigra 3 €, dóm zdarma, Konstantinova bazilika zdarma, amfiteátr 3 €, Císařské lázně 3 €, Forové lázně 3 € a Barbořiny lázně zdarma, nebo kombinované vstupné s amfiteátrem, lázněmi a dalšími římskými památkami - dle typu od 5 do 14 €
hrad Marksburg: 7 €
BACHARACH, návštěva vinařství s ochutnávkou: orientační cena 10-11 €
ŠPÝR: dóm a císařská krypta 3 €, císařský sál, vyhlídková plošina 6 €, kombinované vstupné 9,50 €
Lze získat skupinovou slevu na vstupné do objektů (obvykle min. 20 zájemců), slevy jsou někdy také možné na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Kapesné

doporučujeme na vstupné min. 60 € kapesného

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Porýní, Falc a Sársko. Milovníky kvalitních bílých vín vábí malebná údolí řeky Rýna a Mosely s roztroušenými středověkými hrady a vinařskými vesničkami - navštívíte Deutsche Weinstrasse - německou vinařskou cestu. Milovníci historie a umění budou nadšeni antickými památkami Trevíru i monumentálními románskými domy a kláštery - Mohuč a Maria Laach. A gurmáni - ti si přijdou na své při ochutnávkách vín a místních specialit na vinařské stezce.
K nejkrásnějším koutům Německa vůbec patří
Údolí Mosely (Moseltal) - řeka Mosela patří k nejdelším přítokům Rýna mezi Trevírem a Koblencí. Oba břehy jsou zdobené vinohrady a nesčetnými hrady.
Deutsche Weinstrasse (německá vinařská cesta) s kouzelnou krajinou mezi německým Bockenheimem a Alsaským Weissenburgem zdobená vinohrady a Falckým lesem – oblast evropského kulturního dědictví.
Údolí Rýna (Rheintal) s 1320 m dlouhou řekou Rýn (germánskými kmeny nazývaný „otec Rýn“), která pramení ve Švýcarsku, protéká několika zeměmi. Němci ji považují za „svou“ řeku a je opředena pověstmi Nibelungů a zjevuje se na ní Lohengrinova labuť.

Skála Loreley
Mohutná skála v ohybu Rýna za městečkem Sankt Goarshausen nese už od středověku název Loreley. Jedná se o jedno z nejnebezpečnějších míst na Rýně, protože je zde velmi silný proud a lodě v minulosti často narážely na útes. V 6. století se nedaleko odtud usadil svatý Goar, misionář z Galie, aby se mohl ujímat trosečníků a starat se o raněné. Jméno skaliska pochází zřejmě ze slov loren či luren a ley a znamená snad Skála ozvěn, možný je i význam Skála elfů. Místní lidé se totiž domnívali, že uvnitř skály žijí trpaslíci s harfou a že způsobují ozvěnu, která bývala v okolí skály často slyšet. Teprve v čase romantismu je vystřídala krásná víla Lorelei (původně Lore-Ley). Jako první o ní psal básník Clemens Brentano v roce 1801 a vylíčil ji jako spíše tragickou postavu, čarodějku, která mámí muže, aniž by si to přála, a umírá kvůli nenaplněné lásce. Teprve v slavné básni Heinricha Heineho se Lorelei objevuje v té podobě, v jaké je známá dodnes, jako siréna, která sedává na skále, pročesává si vlasy a zpívá – a způsobuje lodní neštěstí, protože plavci mají oči jen pro ni. V současnosti je v přístavu v Sankt Goarshausenu umístěna socha víly Lorelei od ruské sochařky Nataši Alexandrovny kněžny Jusupovové z roku 1983.

Poznámky

Středobodem památek v Porýní je trojhvězdí velkých arcibiskupských měst: Kolín nad Rýnem, Mohuč a Trevír. Všechna tři mají už římský původ a stala se sídly tří arcibiskupů, kteří byli kurfiřty Svaté říše římské a vládli svým diecézím jako suverénní panovníci.
MOHUČ (Mainz) vznikla z římského tábora Moguncium, založeného roku 39 n. l. Z římské doby se dochovaly především zbytky akvaduktu – Römersteine, a také pozůstatky divadla. Mohučský arcibiskup byl až do 14. století nadřazený pražskému biskupovi a příslušela mu korunovace českého krále. Na slávu mohučského arcibiskupství upomíná jak katedrála, tak velký arcibiskupský zámek ze 17.-18. století, v němž se nyní nachází římsko-germánské muzeum. Císařský dóm pochází z 11.-12. století, ve 13. a 14. století byl doplněn o postranní kaple. K dómu přiléhá křížová chodba a je možné navštívit klenotnici. Další kostel, sv. Štěpán, je krásnou ukázkou gotické architektury, zejména křížová chodba. Mohuč je rodištěm vynálezce knihtisku Guttenberga a rozsáhlé Guttenbergovo muzeum, věnované vývoji tisku, rozhodně stojí za návštěvu. Poblíž nábřeží se nachází jakýsi památník Svaté říše římské se sedmi stylizovanými sochami říšských kurfiřtů s atributy jejich zemí a hodností; je mezi nimi také český král.
TREVÍR (Trier) se původně jmenoval Augusta Treverorum a bylo založeno již roku 16 n. l., údajně přímo císařem Oktaviánem Augustem. Bývalo to velké a vzkvétající město, středisko provincie Belgica Prima. Poté, co ho zpustošily během stěhování národů germánské kmeny, už nikdy nedosáhlo dřívější velikosti a významu, ani jako arcibiskupské sídlo. A římských památek je tu mnoho. Především slavná mohutná brána Porta Nigra ze 3. století, která ve středověku sloužila jako kostel, dále amfiteátr a pozůstatky trojice římských lázní, z nichž nejvýraznější jsou Císařské lázně. Římský původ má také strohá budova Aula Palatina, původně císařův trůnní sál. Ve městě se nachází také množství významných památek z pozdějších staletí – domy na Hlavním náměstí s kašnou a trhovým křížem, románsko-gotický dóm z 11.-14. století, s fragmenty kostelíku ze 4. století, raně gotický mariánský kostel – jedna z prvních gotických budov v Německu, několik dalších kostelů, rokokový arcibiskupský palác a také pozoruhodné Rýnské zemské muzeum.


Zobrazit místo Porýní a údolí Mosely s plavbou po Rýně na větší mapě

Mohuč -Trevír – Bernjastel – Hrad Landshut – Koblenz – hrad Marksburg – St. Goar – Cochem – Bacharach – Worms - Špýr

Německo - Mosela - nejkvalitnější vína této oblasti nesou označení QmP

Údolí Mosely, střední Porýní a Rheingau jsou oblasti, kde dozrávají nejlepší německá vína, z nichž některá jsou světově proslulá. Zvláštní kvalitu jim dodává půda s břidlicemi a jílem i místní příznivé klima. Krajina vinic v Porýní a podél Mosely je velice krásná a láká turisty stejnou měrou jako ušlechtilé nápoje.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu