← Zpět

Mohuč - sezóna 2024, 2025

Mohuč (Mainz), jedno z trojhvězdí slavných arcibiskupských měst v Porýní, bylo založeno už v římských dobách. Dnes představuje centrum obchodu s oblíbeným rýnským vínem. Pozdě románský mohučský dóm symbolizuje moc arcibiskupů mohučských - kurfiřtů, voličů německých králů. Nejslavnějším rodákem města je nepochybně Johannes Guttenberg, vynálezce knihtisku. Na jeho památku bylo v Mohuči zřízeno velkolepé Guttenbergovo muzeum mapující dějiny tisku od počátků až do současnosti, s názorným přehledem nejrůznějších tiskařských technik.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2024

Využijte slevy na zájezdy 2024.

Mohuč - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Mohuč - výpis zájezdů 2025:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Mohuč - výpis odejetých termínů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu