← Zpět

Maria Laach - sezóna 2024, 2025

Monumentální románské opatství v Porýní, u jezera Laacher See, patří k nejcennějším románským památkám Německa. Nechal je v roce 1093 založit falckrabě Jindřich II. z Laachu. Chrámu vévodí ohromné západní průčelí s vysokými věžmi. Přiléhá k němu atrium, kam byla v roce 1928 umístěna Lví kašna, udělaná po vzoru známé fontány z Alhambry. V interiéru lze spatřit hlavní oltář se skvostným pozdně románským baldachýnem, krásné malby a mozaiky, románskou kryptu a pozoruhodný náhrobek falckraběte Jindřicha s dřevěnou polychromovanou sochou.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2024

Využijte slevy na zájezdy 2024.

Maria Laach - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Maria Laach - výpis zájezdů 2025:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Maria Laach - výpis odejetých termínů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu