autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům Advent jako z pohádky v městech tajuplného pohoří Harz. Dávná císařská sídla a kláštery, a především spousta hrázděných domů, které vyvářejí okouzlující kulisu pro malebné vánoční trhy s různými specialitami. Navštívíte Quedlinburg, Wernigerode, Goslar a také Gernrode s výrobnou kukaček a skvělým předrománským chrámem. Hned dvě města zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
Cena nezahrnuje
komplexní léčebné pojištění, případné pobytové taxy, fakultativní služby a vstupné do objektů, vlaky a příp. termální lázně
Příplatky
1.100 CZK - jednolůžkový pokoj
500 CZK - 1x večeře
1.000 CZK - záloha na zpáteční vláček Wernigerode – Brocken
300 CZK - záloha na vstupné do dolu Rammelsberg (předpokládaná konečná cena dospělého cca 400 Kč)
96 CZK - komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Gernrode, muzeum kukačkových hodin, otonský chrám - Quedlinburg (UNESCO), hrázděné domy, císařský dóm, adventní trhy ve dvorcích - Wernigerode, pěkné adventní trhy - Goslar, město na seznamu UNESCO, císařský hrad, vánoční trhy.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-409
6.12 - 8.12.2019
2
Praha a další níže
4 890,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, Ústí nad Labem a po trase dle dohody, přejezd do Německa, pohádkové pohoří Harz, GERNRODE, krásné hrázděné městečko, výjimečná památka - předrománský kostel sv. Cyriaka pův. z 10. stroletí s hrobem neblaze proslulého markraběte Gera, unikátní muzeum kukačkových hodin, QUEDLINBURG (UNESCO), překrásné město ze samých hrázděných domů, hradní návrší s románským klášterním kostelem, vánoční trhy - advent jako z pohádky, místní zvláštností jsou adventy ve dvorech hrázděných domů, na náměstí je obří adventní kalendář, kde každý dům představuje jedno okénko, nocleh v hotelu v oblasti WERNIGERODE

2. den: WERNIGERODE, hrázděné město v Harzu a světové centrum čarodějnic, podivuhodná renesanční radnice, hrázděné domy, romantický hrad vysoko nad městem, možnost výletu 2vláčkem úzkokolejné železnice do vesničky Drei Annen Hohne, výjezd 13.20 hod – návrat do WERNIGERODE v 17:00 hod, vánoční trhy v plném proudu, adventní kalendář a měnící se obrazy, gastronomické adventní speciality - např. míchané svařáky s ovocem, lidové trhy plné čarodějnických suvenýrů, pozdní návrat na ubytování

3. den: dolu na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), jedny nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě, město GOSLAR s císařskou falcí (UNESCO), půvabné město Hansy v předhůří Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídlili králové a císaři, odtud pochází rod Siemensů (Siemenshaus), náměstí se skvostně zdobenými hrázděnými domy a historickou kašnou, císařská falc (rekonstrukce paláce z 11. století), románský chrám, muzeum, vánoční trhy s fantastickou atmosférou, Weinachtmarkt s tradičními i netradičními zážitky – Vánoční les - malý les vánočních stromečků, obří adventní kalendář, letošní novinka Fontánová zahrada a Strom světel (na 50 000 světel za 1€ si můžete zapálit svoje světlo, návrat do Prahy cca ve 23.00 hodin


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí, průběhu adventu, zájmům většiny účastníků a aktuálním podmínkám v adventních místech.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách možnost občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč)
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

2x hotel*** v oblasti Wernigerode, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím a rodinné 3-4lůžkové pokoje

Stravování

2x snídaně, lze dokoupit večeře za 500 CZK

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Kapesné

doporučené kapesné na vstupné 50 € mimo vlaku - zpáteční 37€ a dolu

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Poznámky

Podrobné programy a konečné ceny adventních zájezdů mohou být aktualizovány vzhledem k možným změnám podmínek v ubytování a změnách v adventních programech. a místech na trase během roku.

Quedlinburg - Wernigerode - Goslar

Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Málokteré místo ve střední Evropě je tak protkané pověstmi a legendami jako pohoří Harz. Národní park s úchvatnou přírodou, lemovaný městy, z nichž některá patřívala k centrům kultury i dvorského života (Quedlinburg, Goslar, Wernigerode, Halberstadt, Gandersheim) byl krajem považovaným za ráj čarodějnic a jiných tajuplných bytostí. Tyto tradice se dnes odrážejí v místním folklóru, zejména ve veselých rejích čarodějnic.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Tajemný kraj Harz, slavnost čarodějnic a úzkokolejkou na Brocken 2020

Německo | Harz Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, průvodce, pojištění CK
29.04 - 03.05 8 490,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu