autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům
Advent jako z pohádky v městech tajuplného pohoří Harz. Dávná císařská sídla a kláštery, a především spousta hrázděných domů, které vyvářejí okouzlující kulisu pro malebné vánoční trhy s různými specialitami. Navštívíte Quedlinburg, Wernigerode, Goslar a také Gernrode s výrobnou kukaček a skvělým před románským chrámem. Hned dvě města zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případné pobytové taxy, fakultativní služby a vstupné do objektů (50€) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.200 Kč za 1lůžkový pokoj
1.600 Kč záloha na zpáteční vláček Wernigerode – Brocken
500 Kč za záloha na vstupné do dolu Rammelsberg
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Gernrode, muzeum kukačkových hodin, otonský chrám - Quedlinburg (UNESCO), hrázděné domy, císařský dóm, adventní trhy ve dvorcích - Wernigerode, pěkné adventní trhy - Goslar, město na seznamu UNESCO, císařský hrad, vánoční trhy.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-451
9.12 - 11.12.2022
2
Praha a další níže
6 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, Ústí nad Labem a po trase, přejezd do Německa, pohádkové pohoří Harz, GERNRODE, krásné hrázděné městečko, výjimečná památka - předrománský kostel sv. Cyriaka pův. z 10. století s hrobem neblaze proslulého markraběte Gera, unikátní muzeum kukačkových hodin, QUEDLINBURG (UNESCO), překrásné město ze samých hrázděných domů, hradní návrší s románským klášterním kostelem, vánoční trhy - advent jako z pohádky, místní zvláštností jsou adventy ve dvorech hrázděných domů, na náměstí je obří adventní kalendář, kde každý dům představuje jedno okénko, nocleh v hotelu v oblasti WERNIGERODE

2. den: WERNIGERODE, hrázděné město v Harzu a světové centrum čarodějnic, podivuhodná renesanční radnice, hrázděné domy, romantický hrad vysoko nad městem, různé adventní speciality - např. míchané svařáky s ovocem, lidové trhy plné čarodějnických suvenýrů, možnost výletu vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší vrch Harzu – horu Brocken, vánoční trhy v plném proudu, pozdní návrat na ubytování

3. den: důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), exkurze do některého z objektů nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě, město GOSLAR s císařskou falcí (UNESCO), půvabné město Hansy v předhůří Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídlili králové a císaři, odtud pochází rod Siemensů (Siemenshaus), náměstí se skvostně zdobenými hrázděnými domy a historickou kašnou, císařská falc (rekonstrukce paláce z 11. století), románský chrám, muzeum, vánoční trhy s fantastickou atmosférou, malý les vánočních stromečků, obří adventní kalendář, návrat do Prahy cca ve 23.00 hodin 

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí, průběhu adventu, zájmům většiny účastníků a aktuálním podmínkám v adventních místech.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách možnost občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč)
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

2x hotel*** v oblasti Wernigerode, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

2x snídaně, formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Gernrode: Muzeum kukaček 3 €
Quedlingburg: Hradní vrch 4 €
Wenrigerode: Zámek: 7 €
Goslar: Císařský falc: 7,5 €

Kapesné

doporučené kapesné na vstupné 50 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

WERNIGERODE
"Pestré město v Harzu" je oblíbeným cílem turistů i východiskem na výlety do hor. jen nedaleko odtud začíná horský hřeben s nejvyšší horou Harzu Brockem a začíná tu i úzkokolejka, která vede do hor (Harzquerbahn, na kterou potom navazuje linka Brockenbahn). Historické jádro je vystavěno z hrázděných domů a vévodí mu renesanční radnice; je skutečně pestré a přívětivé. Nad ním se tyčí romantický hrad hrabat z rodu Stolberg-Wernigerode, který byl v 19. století zcela přestavěn v historizujícím slohu, v interiérech se však dochovalo vybavení ze 17. století.. Wernigerode je neoficiálně považováno též za hlavní město čarodějnic, v babím létě patří k nejbarvitějším a v době adventu okouzlí krásnými trhy a nazdobenou kašnou.

QUEDLINBURG město na seznamu světového dědictví UNESCO a malebné středověké město, láká do adventního a vánočního období s atmosférickým programem. Kromě vánočního trhu v Quedlinburgu má město několik předvánočních speciálů. Adventní kalendář quedlinburgerů, pravděpodobně největší v Německu, denně otevírá dveře historického hrázděného domu kolem Schlossbergu. Skryté za ním se objevují vánoční překvapení. První, druhý a třetí adventní víkend "Advent u soudů". V dnešní době otevírá své nádvoří kolem 20 domů v historickém centru města. Svá díla nabízejí řemeslníci, umělci a kuchaři. V rozích starého města najdete mnoho půvabných míst.

GOSLAR
Město v podhůří Harzu patřívalo v 10-12. století k oblíbeným sídlům říšsých císařů. Bohatství a slávu mu po dlouhá staletí zajišťovaly stříbrné a měděné doly na Rammelsbergu, známé již od 10. století. Císařské sídlo - falc -z 11. století časem zchátralo, ale v 19. stoleté bylo poměrně věrně rekonstruováno. Z přilehlého chrámu se zachovala pouze kaple, tzv. Domhalle. Ve městě se dochovalo staré opevnění, několik románských kostelů i historické jádro s elegantní radnicí z 15. století a ulicemi z hrázděných domů, z nichž některé jsou skvostně vyzdobené. Jak město Goslar, tak doly na Rammelsbergu jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Brocken

Brocken (v minulosti nazýván též Blocksberg) je nejvyšší hora v Harzu (1 141 m.n.m.) a patří k oblíbeným výletním cílům. Má tvar holé kupy, která vystupuje z krajiny původních horských jehličnatých lesů. Dopravu nahoru usnadňuje úzkokolejná železnice. Z vyhlídkové plošiny na vrcholu je úžasný výhled, který sice občas narušují mlhy, ty ale dodávají hoře její příznačnou, tajuplnou atmosféru. Vznikají tu optické jevy, které v minulosti děsívaly pocestné, přesvědčené, že vidí přízraky. Proto je Brocken odedávna považován za strašidelnou a čarodějnou horu. Panuje tu skutečné vysokohorské klima a převažují tu porosty vysokohorské trávy a mechů, takže se mluví dokonce o kousku Skandinávie v Německu

Poznámky

Podrobné programy a konečné ceny adventních zájezdů mohou být aktualizovány vzhledem k možným změnám podmínek v ubytování a změnách v adventních programech. a místech na trase během roku.

Gernrode - Quedlinburg - Wernigerode - Brocken - Goslar

Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Málokteré místo ve střední Evropě je tak protkané pověstmi a legendami jako pohoří Harz. Národní park s úchvatnou přírodou, lemovaný městy, z nichž některá patřívala k centrům kultury i dvorského života (Quedlinburg, Goslar, Wernigerode, Halberstadt, Gandersheim) byl krajem považovaným za ráj čarodějnic a jiných tajuplných bytostí. Tyto tradice se dnes odrážejí v místním folklóru, zejména ve veselých rejích čarodějnic.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu